Вівторок, 09 лютого 2016 11:09

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 08.02.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на лютий 2016 року Профінансовано з початку року Профінансовано за лютий Профінансовано за останній тиждень(з 01.02.2016 по 05.02.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 797 100,00 511 603,00 408 301,79 43 526,93 43 526,93
2111 Заробітна плата 3 462 000,00 265 000,00 260 283,37 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 761 650,00 58 300,00 54 433,78 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 271 929,00 16 500,00 15 812,00 5 997,00 5 997,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 918 645,00 37 500,00 10 959,84 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 11 000,00 800,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 253 280,00 37 900,00 612,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 840,00 520,00 294,24 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 124 336,00 14 028,00 537,78 96,67 96,67
2274 Оплата природного газу 37 220,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 284 900,00 23 166,00 9 062,00 9 062,00 9 062,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 51 289,00 56 306,26 28 371,26 28 371,26
2800 Інші поточні видатки 21 700,00 500,00 0,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 139 813 919,00 14 797 295,00 9 248 101,24 477 099,50 477 099,50
2111 Заробітна плата 87 656 460,00 6 608 830,00 6 658 193,77 1 372,09 1 372,09
2120 Нарахування на оплату праці 17 737 010,00 1 333 040,00 1 486 835,59 302,00 302,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 693 725,00 15 525,00 18 866,04 9 092,64 9 092,64
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 81 760,00 4 250,00 65 612,04 -125,00 -125,00
2230 Продукти харчування 7 406 142,00 538 424,00 446 676,45 108 098,21 108 098,21
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 026 165,00 80 545,00 14 211,68 7 341,53 7 341,53
2250 Видатки на відрядження 242 750,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 13 776 490,00 2 871 590,00 90 828,84 31 042,25 31 042,25
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 762 280,00 84 910,00 1 686,96 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 845 170,00 426 245,00 465 189,87 319 975,78 319 975,78
2274 Оплата природного газу 3 153 570,00 1 248 830,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 972 240,00 1 135 960,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720 Стипендії 1 097 000,00 383 000,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 077,00 1 796,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 55 350,00 0,00 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 85 393 714,00 8 019 213,00 6 937 497,92 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 55 944 449,00 4 841 428,00 4 642 693,42 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 12 308 475,00 1 006 305,00 976 859,54 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 855 814,00 11 500,00 282 081,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 798 043,00 123 050,00 140 009,72 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 650 000,00 74 500,00 594 339,70 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 561 483,00 134 483,00 63 798,66 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 910 000,00 793 396,00 45 702,05 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 300,00 58 050,00 28 050,56 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 252 000,00 223 800,00 88 200,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 709 750,00 675 000,00 15 883,11 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 437 600,00 36 050,00 44 880,16 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 267 800,00 22 500,00 15 000,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 30 000,00 9 151,00 0,00 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 064 419,00 19 516 054,00 26 839 954,01 11 612 407,56 11 612 407,56
2111 Заробітна плата 12 826 200,00 1 075 000,00 1 030 369,17 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 821 920,00 236 500,00 211 538,28 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 596 349,00 44 600,00 93 696,25 8 844,00 8 844,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 1 410,00 41 355,83 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 105 400,00 93 938,97 45 066,72 45 066,72
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 730 842,00 20 240,00 14 596,63 5 875,57 5 875,57
2250 Видатки на відрядження 26 900,00 2 320,00 360,00 360,00 360,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 5 700,00 3 886,79 596,69 596,69
2273 Оплата електроенергії 1 254 200,00 147 000,00 170 089,35 15 513,99 15 513,99
2274 Оплата природного газу 430 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 841,00 1 885,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 2 437,00 2 334,47 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 228 858 995,00 17 793 412,00 25 177 746,18 11 536 108,50 11 536 108,50
2800 Інші поточні видатки 900,00 150,00 42,09 42,09 42,09
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 13 340 300,00 1 150 877,00 1 005 222,02 12 161,86 12 161,86
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 713 000,00 656 934,48 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 156 860,00 140 091,31 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 177 330,00 4 860,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 314 358,00 12 917,00 11 125,90 11 125,90 11 125,90
2250 Видатки на відрядження 13 170,00 810,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 480 330,00 231 160,00 175 003,69 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 260,00 1 320,00 1 035,96 1 035,96 1 035,96
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 28 100,00 21 030,68 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 100,00 850,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 66 960,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 133 954,00 1 043 270,00 661 158,58 502 911,25 502 911,25
2111 Заробітна плата 444 000,00 36 600,00 31 397,53 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 104 000,00 8 570,00 7 203,43 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 600,00 2 300,00 1 825,40 1 022,40 1 022,40
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 417 300,00 260 395,93 224 885,74 224 885,74
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 15 000,00 9 604,81 9 604,81 9 604,81
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 100,00 109,34 109,34 109,34
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 62 300,00 68 519,11 2 139,96 2 139,96
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 016 954,00 500 000,00 282 103,00 265 149,00 265 149,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 100,00 0,03 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 18 483,00 9 909,24 149,24 149,24
2111 Заробітна плата 103 900,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 1 760,00 1 760,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 5 250,00 135,61 135,61 135,61
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 380,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 450,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 13,00 13,63 13,63 13,63
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 130,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 11 265,00 10 377,42 1 227,42 1 227,42
2111 Заробітна плата 112 150,00 7 800,00 7 500,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 1 720,00 1 650,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 240,00 228,00 228,00 228,00
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 1 500,00 999,42 999,42 999,42
2800 Інші поточні видатки 60,00 5,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 276 170,00 24 645,78 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 232 000,00 18 000,00 16 359,57 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 3 960,00 5 003,79 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 200,00 200,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 50,00 41,84 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 400,00 394,20 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 17 500,00 3 000,00 2 646,38 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 326 500,00 27 467,00 20 386,59 5 833,00 5 833,00
2111 Заробітна плата 147 200,00 10 810,00 7 803,70 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 2 378,00 1 716,81 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 57 283,00 3 786,00 280,14 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 150,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 11 253,00 2 000,00 4 752,94 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 74 000,00 7 833,00 5 833,00 5 833,00 5 833,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 10,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 121 340,00 103 054,70 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 90 000,00 85 253,50 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 19 800,00 16 830,88 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 2 300,00 860,84 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 125,00 109,48 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 15,00 0,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 8 873 113,00 2 014 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 8 699 113,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  517 435 619,00 47 507 037,00 45 268 609,29 12 655 316,76 12 655 316,76
Прочитано 1261 разів