Середа, 09 березня 2016 12:37

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 09.03.2016 року

 

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень-березень 2016 року Профінансовано з початку року Профінансовано за березень Профінансовано за останній тиждень (з 01.03.2016 по 04.03.2016)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 2 614 296,00 728 801,00 265 052,37 28 154,86 28 154,86
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 781 140,00 209 827,50 14 000,60 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 783 462,00 164 329,50 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 250,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 27 574,00 27 574,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 700 000,00 175 200,00 106 201,77 28 154,86 28 154,86
2730 Інші виплати населенню 15 120,00 15 120,00 15 120,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 10 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 280 000,00 130 000,00 129 730,00 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 8 098 060,00 1 845 490,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 1 924 300,00 481 075,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 107 900,00 26 975,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 461 840,00 115 460,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 000,00 250,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 4 698 600,00 1 174 650,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 46 500,00 11 625,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 25 000,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 820,00 455,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9 800,00 2 450,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 58 900,00 14 725,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 15 500,00 3 875,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 3 600,00 900,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 27 200,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 616 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2 513 000,00 435 500,00 20 000,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 1 010 000,00 168 333,33 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 376 000,00 62 666,67 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 120 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 369 000,00 61 500,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 17 000,00 2 833,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 58 500,00 9 750,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 26 000,00 4 333,33 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 38 000,00 6 333,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 18 500,00 3 083,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 66 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 44 000,00 7 333,33 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 26 000,00 4 333,33 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 0,00 0,00 0,00    
2800 Інші поточні видатки 236 000,00 39 333,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 105 000,00 34 166,67 20 000,00 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 1 197 790,00 691 540,00 430 849,90 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 15 000,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 1 375,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 34 875,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 33 625,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 51 500,00 12 875,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 750,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 429 890,00 204 890,00 129 890,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 284 900,00 284 900,00 284 379,99 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 108 000,00 108 000,00 16 579,91 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 992 950,00 165 491,67 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 560 006,00 93 334,33 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 206 274,00 34 379,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 896,00 3 649,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 42 568,00 7 094,67 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 3 240,00 540,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 94 130,00 15 688,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2 676,00 446,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 9 800,00 1 633,33 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 83,33 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 520,00 420,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 48 140,00 8 023,33 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 243 278,00 1 941 233,00 262 586,81 175,00 175,00
2111 Заробітна плата 170 000,00 42 000,00 23 274,56 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 710,00 15 300,00 4 297,39 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 57 068,00 12 198,00 1 877,00 175,00 175,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 000,00 2 740,00 106,15 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 29 732,00 17 882,00 10 085,27 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 245,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 2 625,00 343,32 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 77 868,00 77 868,00 77 868,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 500,00 375,00 0,00 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 4 700 000,00 700 000,00 56 034,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 2 015 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2 093 900,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 000 000,00 400 000,00 88 701,12 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 5 224 636,00 4 707 659,43 2 160 753,70 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 096 743,43 1 096 743,43 450 339,80 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 971 900,00 623 900,00 330 605,82 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3 155 992,57 2 987 016,00 1 379 808,08 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  30 934 010,00 10 856 210,93 3 139 242,78 28 329,86 28 329,86

 

 

Прочитано 1257 разів