Понеділок, 14 березня 2016 14:01

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 14.03.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень-березень 2016 р. Профінансовано з початку року Профінансовано за березень Профінансовано за останній тиждень(з 09.03.2016 по 12.03.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 797 100,00 2 211 489,00 1 274 598,69 262 757,74 210 934,17
2111 Заробітна плата 3 462 000,00 895 000,00 692 420,01 112 420,01 112 400,00
2120 Нарахування на оплату праці 761 650,00 196 900,00 152 604,41 25 004,41 25 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 286 929,00 76 145,00 45 015,34 11 316,00 3 320,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 903 645,00 575 745,00 40 312,84 9 744,72 5 538,11
2250 Видатки на відрядження 11 000,00 2 400,00 2 388,94 1 591,96 1 591,96
2271 Оплата теплопостачання 253 280,00 161 700,00 155 606,81 46 132,94 46 132,94
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 840,00 1 560,00 462,72 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 124 336,00 42 084,00 27 633,41 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 37 220,00 13 300,00 4 375,70 4 375,70 675,16
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 284 900,00 71 958,00 27 300,03 11 376,00 11 376,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 158 797,00 124 810,88 40 796,00 4 900,00
2800 Інші поточні видатки 21 700,00 15 900,00 1 667,60 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 139 813 919,00 42 557 084,00 29 093 583,13 7 707 668,12 4 584 773,93
2111 Заробітна плата 87 656 460,00 22 819 410,00 16 773 199,34 4 691 953,71 2 882 165,50
2120 Нарахування на оплату праці 17 737 010,00 4 506 985,00 3 704 615,66 1 041 695,47 655 117,14
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 680 725,00 240 983,00 56 689,50 4 614,50 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 81 760,00 70 036,00 65 612,04 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 7 406 142,00 1 733 047,00 1 381 948,74 350 791,51 35 188,10
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 026 165,00 245 330,00 35 518,70 2 002,22 46,57
2250 Видатки на відрядження 242 750,00 119 650,00 24 526,51 3 109,52 0,00
2271 Оплата теплопостачання 13 789 490,00 7 039 440,00 4 793 565,63 611 500,00 611 500,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 762 280,00 219 520,00 81 663,10 26 252,20 20 177,12
2273 Оплата електроенергії 3 845 170,00 1 282 315,00 793 278,14 56 501,25 0,00
2274 Оплата природного газу 3 153 570,00 2 065 930,00 311 209,01 58 993,74 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 972 240,00 975 960,00 295 420,00 100 000,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720 Стипендії 1 097 000,00 1 097 000,00 760 254,00 760 254,00 380 579,50
2730 Інші виплати населенню 184 077,00 54 998,00 3 592,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 86 480,00 12 490,76 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 85 533 714,00 25 745 342,00 16 954 237,06 2 286 038,41 2 234 097,15
2111 Заробітна плата 55 944 449,00 15 313 277,00 10 945 451,61 1 666 962,00 1 666 962,00
2120 Нарахування на оплату праці 12 308 475,00 3 236 412,00 2 269 647,02 340 399,00 340 399,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 855 814,00 308 214,00 293 426,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 798 043,00 633 193,00 399 794,69 34 176,41 19 192,20
2230 Продукти харчування 1 650 000,00 856 700,00 666 266,20 3 150,00 3 150,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 701 483,00 906 774,00 154 099,24 36 957,05 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 353 396,00 1 386 396,00 1 060 300,49 204 393,95 204 393,95
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 300,00 174 150,00 86 990,40 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 252 000,00 671 400,00 315 747,96 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 259 703,00 2 025 000,00 617 267,73 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 437 600,00 122 175,00 80 186,20 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 267 800,00 67 500,00 35 908,58 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 36 651,00 14 151,00 9 150,94 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 064 419,00 73 426 764,00 61 944 735,85 7 609 505,30 7 491 010,61
2111 Заробітна плата 12 826 200,00 3 225 000,00 2 511 088,23 430 798,62 430 798,62
2120 Нарахування на оплату праці 2 821 920,00 709 500,00 522 318,33 94 800,00 94 800,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 591 349,00 193 237,00 141 667,99 11 772,99 3 648,69
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 47 752,00 45 984,88 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 317 200,00 198 691,13 64 642,51 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 730 842,00 568 605,75 38 486,13 4 734,83 3 879,51
2250 Видатки на відрядження 26 900,00 6 960,00 2 510,25 2 150,25 814,43
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 17 100,00 7 339,14 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 254 200,00 458 450,00 328 803,34 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 430 000,00 230 000,00 37 578,00 37 578,00 37 578,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 841,00 16 155,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 12 311,00 4 668,94 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 228 858 995,00 67 619 093,25 58 100 653,85 6 963 028,10 6 919 491,36
2800 Інші поточні видатки 5 900,00 5 400,00 4 945,64 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 13 340 300,00 3 526 634,00 2 428 870,45 250 343,07 250 343,07
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 2 113 000,00 1 535 732,02 204 970,50 204 970,50
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 464 860,00 330 453,62 45 372,57 45 372,57
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 180 330,00 20 730,00 2 602,80 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 314 358,00 66 604,00 21 263,43 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 13 170,00 5 780,00 1 045,92 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 480 330,00 765 270,00 492 719,28 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 260,00 4 040,00 1 794,41 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 78 500,00 41 136,13 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 100,00 2 550,00 850,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 63 960,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 2 300,00 1 272,84 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 133 954,00 2 653 164,00 1 016 796,91 162 135,57 53 231,58
2111 Заробітна плата 444 000,00 124 800,00 76 093,58 10 295,00 10 295,00
2120 Нарахування на оплату праці 104 000,00 29 110,00 17 248,78 3 914,90 3 914,90
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 600,00 6 900,00 3 170,40 1 345,00 1 345,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 1 509 900,00 467 120,11 146 580,67 37 676,68
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 45 000,00 23 922,93 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 500,00 179,67 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 216 700,00 146 958,05 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 016 954,00 716 954,00 282 103,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 300,00 0,39 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 73 899,00 23 670,14 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 103 900,00 33 200,00 18 190,49 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 7 304,00 4 001,91 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 25 612,00 291,78 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 1 244,00 900,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 39,00 25,19 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 360,00 260,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 2 000,00 0,77 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 51 780,00 27 850,35 5 551,00 5 551,00
2111 Заробітна плата 112 150,00 25 400,00 20 850,00 4 550,00 4 550,00
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 5 595,00 4 587,00 1 001,00 1 001,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 16 770,00 459,66 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 4 000,00 1 953,06 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 15,00 0,63 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 812 850,00 74 130,78 21 974,56 6 247,93
2111 Заробітна плата 232 000,00 54 000,00 53 969,22 18 011,93 5 121,25
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 12 930,00 12 898,67 3 962,63 1 126,68
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 1 614,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 33 776,00 400,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 180,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 150,00 98,07 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 1 200,00 797,64 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 17 500,00 9 000,00 5 967,18 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 326 500,00 100 836,00 50 467,74 7 384,60 7 384,60
2111 Заробітна плата 147 200,00 32 430,00 24 063,70 5 760,00 5 760,00
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 7 134,00 5 293,81 1 267,00 1 267,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 1 000,00 141,60 141,60 141,60
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 55 426,00 27 624,00 693,17 216,00 216,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 449,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 13 110,00 10 610,00 8 609,46 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 74 000,00 21 499,00 11 666,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 30,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 522 250,00 306 335,04 65 476,30 65 476,30
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 292 000,00 244 653,21 54 451,30 54 451,30
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 64 200,00 47 628,59 10 000,00 10 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 5 000,00 315,00 315,00 315,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 140 430,00 2 449,83 710,00 710,00
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 16 200,00 8 598,46 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 375,00 202,13 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 4 000,00 2 487,82 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 45,00 0,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 8 733 113,00 4 907 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 8 559 113,00 4 860 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  517 435 619,00 156 589 092,00 113 195 276,14 18 378 834,67 14 909 050,34
Прочитано 1324 разів