Понеділок, 28 березня 2016 16:07

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 28.03.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень-березень 2016 р. Профінансовано з початку року Профінансовано за березень Профінансовано за останній тиждень(з 21.03.2016 по 25.03.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 797 100,00 2 345 769,00 1 671 067,98 659 227,03 359 788,54
2111 Заробітна плата 3 462 000,00 999 000,00 982 028,98 402 028,98 286 143,97
2120 Нарахування на оплату праці 761 650,00 225 780,00 224 566,71 96 966,71 71 200,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 286 929,00 76 145,00 54 350,34 20 651,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 903 645,00 575 745,00 44 776,68 14 208,56 15,60
2250 Видатки на відрядження 11 000,00 3 800,00 2 388,94 1 591,96 0,00
2271 Оплата теплопостачання 253 280,00 161 700,00 156 128,29 46 654,42 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 840,00 1 560,00 742,86 280,14 28,11
2273 Оплата електроенергії 124 336,00 42 084,00 38 344,55 10 711,14 544,87
2274 Оплата природного газу 37 220,00 13 300,00 6 231,69 6 231,69 1 855,99
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 284 900,00 71 958,00 35 030,46 19 106,43 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 158 797,00 124 810,88 40 796,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 21 700,00 15 900,00 1 667,60 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 139 813 919,00 42 667 015,00 31 184 572,78 9 798 657,77 323 028,66
2111 Заробітна плата 87 656 460,00 22 825 610,00 17 251 172,09 5 169 926,46 24 316,75
2120 Нарахування на оплату праці 17 737 010,00 4 510 085,00 3 778 394,60 1 115 474,41 5 320,94
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 680 725,00 240 983,00 108 854,00 56 779,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 81 760,00 70 036,00 67 862,04 2 250,00 0,00
2230 Продукти харчування 7 406 142,00 1 822 428,00 1 553 419,16 522 261,93 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 026 165,00 245 330,00 75 134,14 41 617,66 9,29
2250 Видатки на відрядження 242 750,00 119 650,00 24 526,51 3 109,52 0,00
2271 Оплата теплопостачання 13 789 490,00 7 043 690,00 5 122 636,70 940 571,07 293 175,65
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 762 280,00 219 520,00 81 697,48 26 286,58 34,38
2273 Оплата електроенергії 3 905 170,00 1 349 315,00 1 232 874,99 496 098,10 171,65
2274 Оплата природного газу 3 093 570,00 2 005 930,00 814 448,31 562 233,04 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 972 240,00 975 960,00 295 420,00 100 000,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2720 Стипендії 1 097 000,00 1 097 000,00 760 254,00 760 254,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 077,00 54 998,00 5 388,00 1 796,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 86 480,00 12 490,76 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 85 533 714,00 25 797 242,00 17 661 861,76 2 993 663,11 139 042,58
2111 Заробітна плата 55 944 449,00 15 313 277,00 10 945 451,61 1 666 962,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 12 308 475,00 3 236 412,00 2 269 647,02 340 399,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 855 814,00 308 214,00 303 900,00 10 474,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 798 043,00 653 193,00 466 380,55 100 762,27 18 296,31
2230 Продукти харчування 1 569 000,00 775 700,00 743 133,93 80 017,73 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 781 483,00 986 874,00 383 212,07 266 069,88 98 541,71
2250 оплата відряджень 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 353 396,00 1 407 396,00 1 068 960,64 213 054,10 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 300,00 178 750,00 133 776,60 46 786,20 4 527,00
2273 Оплата електроенергії 2 252 000,00 671 400,00 530 927,47 215 179,51 17 676,87
2274 Оплата природного газу 5 259 703,00 2 025 000,00 617 267,73 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 437 600,00 128 375,00 123 432,58 43 246,38 0,00
2730 Інші виплати населенню 267 800,00 67 500,00 46 619,93 10 711,35 0,00
2800 Інші поточні видатки 36 651,00 14 151,00 9 151,63 0,69 0,69
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 064 419,00 74 346 842,00 65 206 307,16 10 871 076,61 3 168 684,02
2111 Заробітна плата 12 826 200,00 3 325 000,00 3 179 725,21 1 099 435,60 668 636,98
2120 Нарахування на оплату праці 2 821 920,00 731 500,00 657 427,97 229 909,64 135 109,64
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 591 349,00 213 237,00 193 769,45 63 874,45 40 145,46
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 47 752,00 45 984,88 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 317 200,00 248 585,36 114 536,74 49 894,23
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 730 842,00 568 550,75 50 124,27 16 372,97 6 204,35
2250 Видатки на відрядження 26 900,00 6 960,00 2 720,25 2 360,25 210,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 17 100,00 11 927,56 4 588,42 4 588,42
2273 Оплата електроенергії 1 254 200,00 458 450,00 339 205,75 10 402,41 10 402,41
2274 Оплата природного газу 430 000,00 230 000,00 124 846,39 124 846,39 87 268,39
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 841,00 16 155,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 12 311,00 4 668,94 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 228 858 995,00 68 397 226,25 60 342 372,01 9 204 746,26 2 166 220,66
2800 Інші поточні видатки 5 900,00 5 400,00 4 949,12 3,48 3,48
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 13 340 300,00 3 539 324,00 2 681 315,94 502 788,56 12 352,82
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 2 113 560,00 1 545 857,28 215 095,76 10 125,26
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 464 990,00 332 681,18 47 600,13 2 227,56
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 180 330,00 20 730,00 11 727,72 9 124,92 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 313 358,00 66 604,00 26 832,86 5 569,43 0,00
2250 Видатки на відрядження 14 170,00 6 780,00 1 555,92 510,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 480 330,00 765 270,00 690 041,37 197 322,09 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 260,00 4 040,00 2 874,10 1 079,69 0,00
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 89 500,00 66 794,92 25 658,79 0,00
2274 Оплата природного газу 5 100,00 2 550,00 1 677,75 827,75 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 63 960,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 2 300,00 1 272,84 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 133 954,00 2 702 085,00 1 220 727,46 366 066,12 45 007,11
2111 Заробітна плата 444 000,00 124 800,00 112 582,16 46 783,58 36 488,58
2120 Нарахування на оплату праці 104 000,00 29 110,00 25 180,00 11 846,12 7 931,22
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 600,00 6 900,00 3 170,40 1 345,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 1 509 900,00 515 210,11 194 670,67 545,12
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 45 000,00 23 922,93 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 500,00 221,86 42,19 42,19
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 265 621,00 258 336,61 111 378,56 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 016 954,00 716 954,00 282 103,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 300,00 0,39 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 73 899,00 36 197,52 12 527,38 8 867,38
2111 Заробітна плата 103 900,00 33 200,00 28 458,83 10 268,34 7 268,34
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 7 304,00 6 260,95 2 259,04 1 599,04
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 25 612,00 291,78 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 1 244,00 900,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 39,00 25,19 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 360,00 260,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 2 000,00 0,77 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 51 780,00 35 631,41 13 332,06 7 781,06
2111 Заробітна плата 112 150,00 25 400,00 25 400,00 9 100,00 4 550,00
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 5 595,00 5 588,00 2 002,00 1 001,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 16 770,00 705,68 246,02 246,02
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 4 000,00 3 936,64 1 983,58 1 983,58
2800 Інші поточні видатки 60,00 15,00 1,09 0,46 0,46
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 831 250,00 79 387,69 27 231,47 5 256,91
2111 Заробітна плата 232 000,00 68 000,00 53 969,22 18 011,93 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 16 930,00 12 898,67 3 962,63 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 1 614,00 1 578,00 1 578,00 1 578,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 33 776,00 600,00 200,00 200,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 180,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 150,00 141,80 43,73 43,73
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 1 250,00 1 200,00 402,36 402,36
2274 Оплата природного газу 17 500,00 9 350,00 9 000,00 3 032,82 3 032,82
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 326 500,00 100 836,00 62 511,32 19 428,18 12 043,38
2111 Заробітна плата 147 200,00 32 430,00 31 458,44 13 154,74 7 394,74
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 7 134,00 6 922,85 2 896,04 1 628,84
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 1 000,00 927,82 927,82 786,22
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 53 536,00 25 734,00 758,17 281,00 65,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 449,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 15 000,00 12 500,00 10 778,04 2 168,58 2 168,58
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 74 000,00 21 499,00 11 666,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 30,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 537 250,00 386 116,85 145 258,11 74 910,38
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 307 000,00 306 385,42 116 183,51 61 732,21
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 64 200,00 60 806,76 23 178,17 13 178,17
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 5 000,00 315,00 315,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 140 430,00 3 277,10 1 537,27 0,00
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 16 200,00 11 757,25 3 158,79 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 375,00 282,91 80,78 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 4 000,00 3 292,41 804,59 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 45,00 0,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 8 733 113,00 4 907 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 8 559 113,00 4 860 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  517 435 619,00 157 900 292,00 120 225 697,87 25 409 256,40 4 156 762,84
Прочитано 1463 разів