Понеділок, 04 квітня 2016 16:03

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 04.04.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень-квітень 2016 р. Профінансовано з початку року Профінансовано за березень Профінансовано за останній тиждень(з 28.03.2016 по 01.04.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 7 497 200,00 3 318 306,00 1 679 509,59 667 668,64 8 441,61
2111 Заробітна плата 3 828 500,00 1 533 000,00 990 684,34 410 684,34 8 655,36
2120 Нарахування на оплату праці 842 280,00 343 660,00 224 352,96 96 752,96 -213,75
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 369 889,00 136 105,00 54 350,34 20 651,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 991 945,00 668 445,00 44 776,68 14 208,56 0,00
2250 Видатки на відрядження 17 000,00 11 400,00 2 388,94 1 591,96 0,00
2271 Оплата теплопостачання 253 280,00 197 015,00 156 128,29 46 654,42 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7 640,00 3 880,00 742,86 280,14 0,00
2273 Оплата електроенергії 149 606,00 57 166,00 38 344,55 10 711,14 0,00
2274 Оплата природного газу 66 940,00 26 105,00 6 231,69 6 231,69 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 302 900,00 114 124,00 35 030,46 19 106,43 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 210 086,00 124 810,88 40 796,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 22 620,00 17 320,00 1 667,60 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 141 031 019,00 54 761 769,00 35 694 266,77 13 078 351,76 4 509 693,99
2111 Заробітна плата 87 370 200,00 29 855 020,00 20 910 723,68 7 799 478,05 3 659 551,59
2120 Нарахування на оплату праці 19 240 370,00 6 635 950,00 4 565 817,45 1 702 897,26 787 422,85
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 680 725,00 281 763,00 108 854,00 56 779,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 81 760,00 75 240,00 67 862,04 2 250,00 0,00
2230 Продукти харчування 7 406 142,00 2 299 482,00 1 553 419,16 522 261,93 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 026 165,00 309 485,00 75 319,93 41 803,45 185,79
2250 Видатки на відрядження 242 750,00 123 850,00 63 889,24 42 472,25 39 362,73
2271 Оплата теплопостачання 13 789 490,00 8 756 110,00 5 122 636,70 940 571,07 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 762 280,00 274 090,00 101 334,70 45 923,80 19 637,22
2273 Оплата електроенергії 3 905 170,00 1 692 715,00 1 236 408,80 499 631,91 3 533,81
2274 Оплата природного газу 3 093 570,00 2 165 930,00 814 448,31 562 233,04 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 972 240,00 975 960,00 295 420,00 100 000,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 600,00 900,00 0,00 0,00 0,00
2720 Стипендії 1 097 000,00 1 097 000,00 760 254,00 760 254,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 184 077,00 131 794,00 5 388,00 1 796,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 86 480,00 12 490,76 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 87 256 733,00 33 161 977,00 21 366 535,64 6 698 336,99 3 704 673,88
2111 Заробітна плата 56 913 440,00 19 677 715,00 14 000 428,06 4 721 938,45 3 054 976,45
2120 Нарахування на оплату праці 12 423 653,00 4 226 027,00 2 918 536,65 989 288,63 648 889,63
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 855 814,00 378 514,00 303 900,00 10 474,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 850 928,00 801 677,00 467 188,35 101 570,07 807,80
2230 Продукти харчування 1 570 247,00 855 747,00 743 133,93 80 017,73 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 723 233,00 1 088 107,00 383 212,07 266 069,88 0,00
2250 оплата відряджень 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 917 946,00 2 211 946,00 1 068 960,64 213 054,10 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 768,00 237 268,00 133 776,60 46 786,20 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 254 926,00 898 126,00 530 927,47 215 179,51 0,00
2274 Оплата природного газу 5 266 258,00 2 446 305,00 617 267,73 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 437 600,00 164 425,00 123 432,58 43 246,38 0,00
2730 Інші виплати населенню 327 800,00 110 000,00 46 619,93 10 711,35 0,00
2800 Інші поточні видатки 45 120,00 25 120,00 9 151,63 0,69 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 273 419,00 109 058 257,76 76 573 091,58 22 237 861,03 11 366 784,42
2111 Заробітна плата 12 912 267,00 4 427 866,20 3 181 025,21 1 100 735,60 1 300,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 840 853,00 974 130,56 657 204,47 229 686,14 -223,50
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 626 349,00 318 749,00 194 251,77 64 356,77 482,32
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 50 662,00 45 984,88 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 423 950,00 248 585,36 114 536,74 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 730 842,00 589 252,00 50 124,27 16 372,97 0,00
2250 Видатки на відрядження 26 900,00 9 280,00 2 720,25 2 360,25 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 22 800,00 11 927,56 4 588,42 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 269 200,00 573 450,00 339 205,75 10 402,41 0,00
2274 Оплата природного газу 430 000,00 260 000,00 124 846,39 124 846,39 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 841,00 35 040,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 19 748,00 7 003,64 2 334,70 2 334,70
2730 Інші виплати населенню 228 912 995,00 101 347 830,00 71 705 262,91 20 567 637,16 11 362 890,90
2800 Інші поточні видатки 5 900,00 5 500,00 4 949,12 3,48 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 13 340 300,00 4 600 011,00 3 274 388,72 1 095 861,34 593 072,78
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 2 832 560,00 2 034 990,08 704 228,56 489 132,80
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 623 170,00 436 621,16 151 540,11 103 939,98
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 180 330,00 56 540,00 11 727,72 9 124,92 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 313 358,00 83 026,00 26 832,86 5 569,43 0,00
2250 Видатки на відрядження 14 170,00 8 475,00 1 555,92 510,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 480 330,00 862 140,00 690 041,37 197 322,09 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 260,00 5 260,00 2 874,10 1 079,69 0,00
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 113 370,00 66 794,92 25 658,79 0,00
2274 Оплата природного газу 5 100,00 2 970,00 1 677,75 827,75 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 63 960,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 3 100,00 1 272,84 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 133 954,00 3 455 253,00 1 355 685,92 501 024,58 134 958,46
2111 Заробітна плата 449 000,00 152 440,00 112 582,16 46 783,58 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 99 000,00 33 838,00 25 287,46 11 953,58 107,46
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 600,00 9 200,00 3 170,40 1 345,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 2 052 200,00 515 210,11 194 670,67 0,00
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 58 700,00 23 922,93 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 600,00 221,86 42,19 0,00
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 327 921,00 258 336,61 111 378,56 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 016 954,00 816 954,00 416 954,00 134 851,00 134 851,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 400,00 0,39 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 89 024,00 36 197,52 12 527,38 0,00
2111 Заробітна плата 103 900,00 45 300,00 28 458,83 10 268,34 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 9 966,00 6 260,95 2 259,04 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 25 862,00 291,78 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 1 244,00 900,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 52,00 25,19 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 460,00 260,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 2 000,00 0,77 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 64 290,00 35 631,41 13 332,06 0,00
2111 Заробітна плата 112 150,00 34 800,00 25 400,00 9 100,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 7 660,00 5 588,00 2 002,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 17 010,00 705,68 246,02 0,00
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 4 800,00 3 936,64 1 983,58 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 20,00 1,09 0,46 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 1 107 420,00 96 640,57 44 484,35 17 252,88
2111 Заробітна плата 232 000,00 86 000,00 67 943,43 31 986,14 13 974,21
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 20 890,00 15 972,99 7 036,95 3 074,32
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 2 114,00 1 578,00 1 578,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 33 976,00 600,00 200,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 240,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 200,00 141,80 43,73 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 1 650,00 1 200,14 402,50 0,14
2274 Оплата природного газу 17 500,00 12 350,00 9 204,21 3 237,03 204,21
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 331 500,00 128 769,00 62 511,32 19 428,18 0,00
2111 Заробітна плата 147 200,00 42 753,00 31 458,44 13 154,74 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 9 406,00 6 922,85 2 896,04 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 1 500,00 927,82 927,82 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 53 536,00 29 334,00 758,17 281,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 559,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 15 000,00 12 777,00 10 778,04 2 168,58 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 79 000,00 32 332,00 11 666,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 48,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 654 240,00 386 116,85 145 258,11 0,00
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 397 000,00 306 385,42 116 183,51 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 84 000,00 60 806,76 23 178,17 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 6 000,00 315,00 315,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 142 730,00 3 277,10 1 537,27 0,00
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 19 200,00 11 757,25 3 158,79 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 500,00 282,91 80,78 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 4 750,00 3 292,41 804,59 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 60,00 0,00 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3 883 994,00 2 071 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 60 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 3 659 994,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  516 440 719,00 212 470 316,76 140 560 575,89 44 514 134,42 20 334 878,02
Прочитано 1121 разів