Понеділок, 04 квітня 2016 16:04

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 04.04.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень-квітень 2016 року Профінансовано з початку року Профінансовано за березень Профінансовано за останній тиждень (з 28.03.2016 по 01.04.2016)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 2 678 145,00 1 059 020,00 376 863,67 139 966,16 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 781 140,00 280 570,00 14 000,60 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 705 711,00 159 356,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 3 333,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 333,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 27 574,00 27 574,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 700 000,00 233 600,00 155 813,09 77 766,18 0,00
2730 Інші виплати населенню 15 120,00 15 120,00 15 120,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 10 000,00 3 333,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 359 400,00 271 600,00 129 730,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 62 200,00 62 200,00 62 199,98 62 199,98 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 8 128 060,00 2 606 753,33 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 1 924 300,00 641 433,33 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 107 900,00 35 966,67 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 461 840,00 153 946,67 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 000,00 333,33 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 4 698 600,00 1 566 200,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 46 500,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 25 000,00 8 333,33 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 820,00 606,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9 800,00 3 266,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 58 900,00 19 633,33 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 15 500,00 5 166,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 3 600,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 27 200,00 9 066,67 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 114 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 616 100,00 116 100,00 0,00 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2 521 000,00 859 000,00 20 000,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 1 010 000,00 336 666,67 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 376 000,00 125 333,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 120 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 369 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 17 000,00 5 666,67 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 58 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 26 000,00 8 666,67 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 38 000,00 12 666,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 18 500,00 6 166,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 66 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 44 000,00 14 666,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 26 000,00 8 666,67 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 236 000,00 78 666,67 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 105 000,00 48 333,33 20 000,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 8 000,00 8 000,00 0,00    
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 1 480 790,00 1 030 790,00 430 849,90 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 15 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 1 833,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 3 333,33 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 44 833,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 51 500,00 17 166,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 5 333,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 712 890,00 512 890,00 129 890,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 284 900,00 284 900,00 284 379,99 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 108 000,00 108 000,00 16 579,91 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 992 950,00 330 983,33 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 560 006,00 186 668,67 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 206 274,00 68 758,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 896,00 7 298,67 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 42 568,00 14 189,33 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 3 240,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 94 130,00 31 376,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2 676,00 892,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 9 800,00 3 266,67 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 166,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 520,00 840,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 48 140,00 16 046,67 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 13 246 029,00 5 122 972,33 543 276,89 280 865,08 87 830,00
2111 Заробітна плата 170 000,00 56 000,00 35 986,56 12 712,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 710,00 20 400,00 6 682,52 2 385,13 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 87 068,00 47 174,67 3 273,00 1 571,00 191,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 25 000,00 4 320,00 182,64 76,49 0,00
2271 Оплата теплопостачання 29 732,00 20 132,00 10 985,02 899,75 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 326,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 3 500,00 514,98 171,66 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 155 619,00 155 619,00 155 619,00 77 751,00 77 751,00
2800 Інші поточні видатки 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 4 700 000,00 1 400 000,00 211 981,25 155 947,25 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 4 515 000,00 2 115 000,00 16 964,40 16 964,40 9 888,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2 093 900,00 405 000,00 0,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 000 000,00 500 000,00 101 087,52 12 386,40 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 5 224 636,00 5 176 636,00 4 312 240,66 2 151 486,96 860 099,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 096 743,43 1 096 743,43 973 425,98 523 086,18 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 971 900,00 923 900,00 720 091,40 389 485,58 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3 155 992,57 3 155 992,57 2 618 723,28 1 238 915,20 860 099,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  34 321 610,00 16 236 155,00 5 683 231,12 2 572 318,20 947 929,00
Прочитано 1331 разів