Понеділок, 18 квітня 2016 12:25

Мобілізація коштів до міського бюджету станом на 18.04.2016 року

  План на рік План на 4 місяці Надходження з початку року План на квітень Фактичні надходження за17днів квітня Фактичні надходження за останній тиждень (з 11.04.2016 - 15.04.2016)
  загальний фонд
Власні надходження 174 204,0 50 535,7 49 156,5 14 092,0 5 585,9 2 695,1
в тому числі:            
Податок та збір на доходи фізичних осіб 67 800,0 20 008,0 21 739,4 5 670,0 3 136,0 1 445,9
Акцизний податок 43 500,0 12 300,4 10 121,7 3 600,0 109,5 43,0
Плата за землю 29 955,0 8 092,6 6 357,6 2 710,0 778,9 394,5
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 22 976,3 7 595,9 8 086,6 1 375,0 1 189,8 622,1
Податок на майно відмінне від земельної ділянки 2 863,6 678,1 666,9 228,2 79,1 26,2
Державне мито 2 140,0 634,7 535,7 175,0 75,2 35,8
Адміністративні послуги 2 850,0 930,6 923,3 220,0 147,8 77,6
Трансферти 356 267,9 140 166,5 122 682,7 27 366,4 20 225,3 7 789,2
в тому числі:   0,0        
Базова дотація 9 407,8 3 136,0 2 613,3 784,0 261,3 0,0
Стабілізаційна дотація 0,0 0,0 1 871,4 0,0 249,1 0,0
Субвенції 346 860,1 137 030,5 118 198,0 26 582,4 19 714,9 7 789,2
      в тому числі:   0,0        
      освітня субвенція 62 025,2 18 179,2 18 179,2 4 545,6 4 545,6 2 272,8
      медична субвенція 56 465,4 17 895,7 17 895,7 4 542,6 4 542,6 2 271,3
      дитяча субвенція 89 718,2 28 880,8 29 769,1 6 389,5 7 277,8 0,0
      субвенція на ЖКП 136 499,5 71 340,7 51 710,6 10 943,1 3 236,8 3 236,8
Разом доходів загального фонду: 530 471,9 190 702,2 171 839,2 41 458,4 25 811,2 10 484,3
 спеціальний фонд
Власні надходження 12 300,9 10 241,4 11 528,0 240,0 1 777,1 1 707,0
      в тому числі:            
      кошти пайової участі у
      розвитку інфраструктури
      міста
1 200,0 400,0 346,0 100,0 30,3 1,0
      продаж землі 1 814,1 200,0 1 403,7   1 291,8 1 291,8
      надходження від відчуження
      майна комунальної
      власності
550,0 0,0 0,0   0,0 0,0
Разом доходів спеціального фонду: 12 300,9 10 241,4 11 528,0 240,0 1 777,1 1 707,0
ВСЬОГО: 542 772,8 200 943,6 183 367,2 41 698,4 27 588,3 12 191,3
Прочитано 1001 разів