Середа, 04 травня 2016 14:40

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 04.05.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень-квітень 2016 р. Профінансовано з початку року Профінансовано за квітень Профінансовано за останній тиждень(з 25.04.2016 по 29.04.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 7 742 500,00 3 321 206,00 2 249 749,11 2 249 749,11 273 662,61
2111 Заробітна плата 3 944 500,00 1 533 000,00 1 352 652,16 1 352 652,16 215 689,98
2120 Нарахування на оплату праці 867 800,00 343 660,00 301 363,16 301 363,16 44 519,08
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 396 249,00 135 685,00 76 521,10 76 521,10 8 796,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 019 965,00 668 865,00 68 338,59 68 338,59 0,00
2250 Видатки на відрядження 20 000,00 11 400,00 5 371,75 5 371,75 0,00
2271 Оплата теплопостачання 283 280,00 197 015,00 156 128,29 156 128,29 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 8 040,00 3 880,00 1 194,70 1 194,70 0,00
2273 Оплата електроенергії 160 606,00 57 166,00 47 883,27 47 883,27 0,00
2274 Оплата природного газу 66 940,00 26 105,00 10 316,20 10 316,20 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 307 900,00 114 124,00 53 723,14 53 723,14 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 210 086,00 169 927,02 169 927,02 0,00
2800 Інші поточні видатки 22 620,00 20 220,00 6 329,73 6 329,73 4 657,55
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 144 026 548,00 56 912 944,00 50 492 100,99 50 492 100,99 5 912 767,90
2111 Заробітна плата 89 312 058,00 31 097 860,00 29 333 412,03 29 333 412,03 4 089 314,60
2120 Нарахування на оплату праці 19 657 668,00 6 901 686,00 6 415 587,82 6 415 587,82 894 787,73
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 655 725,00 279 513,00 147 057,73 147 057,73 11 750,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 81 760,00 75 240,00 69 862,04 69 862,04 0,00
2230 Продукти харчування 7 416 142,00 2 670 801,00 2 584 343,94 2 584 343,94 159 571,13
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 018 965,00 302 285,00 111 721,05 111 721,05 16 505,95
2250 Видатки на відрядження 241 350,00 123 650,00 72 926,42 72 926,42 1 310,00
2271 Оплата теплопостачання 13 800 690,00 8 769 690,00 6 263 572,28 6 263 572,28 94 234,79
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 762 280,00 274 090,00 218 106,51 218 106,51 47 475,51
2273 Оплата електроенергії 3 976 450,00 1 744 715,00 1 619 780,28 1 619 780,28 126 756,03
2274 Оплата природного газу 3 093 570,00 2 165 930,00 1 563 884,37 1 563 884,37 134 161,40
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 972 240,00 978 210,00 746 566,16 746 566,16 115 167,96
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 54 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00
2720 Стипендії 1 662 093,00 1 317 000,00 1 308 419,60 1 308 419,60 221 082,80
2730 Інші виплати населенню 195 077,00 121 794,00 23 720,00 23 720,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 86 480,00 13 140,76 13 140,76 650,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 87 464 517,13 33 261 934,00 29 372 051,69 29 372 051,69 3 814 018,03
2111 Заробітна плата 56 913 440,00 19 677 715,00 18 830 191,78 18 830 191,78 3 094 267,72
2120 Нарахування на оплату праці 12 423 653,00 4 226 027,00 3 938 168,99 3 938 168,99 645 595,34
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 861 814,00 384 514,00 372 336,20 372 336,20 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 905 792,13 820 027,00 762 910,01 762 910,01 37 742,79
2230 Продукти харчування 1 607 247,00 892 747,00 832 805,03 832 805,03 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 833 153,00 1 098 514,00 415 996,29 415 996,29 22 912,18
2250 оплата відряджень 1 000,00 1 000,00 570,00 570,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 917 946,00 2 211 946,00 1 218 179,81 1 218 179,81 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 768,00 237 268,00 134 240,60 134 240,60 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 254 926,00 898 126,00 530 927,47 530 927,47 0,00
2274 Оплата природного газу 5 266 258,00 2 469 305,00 2 034 740,34 2 034 740,34 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 437 600,00 169 625,00 165 808,96 165 808,96 0,00
2730 Інші виплати населенню 327 800,00 110 000,00 101 693,20 101 693,20 13 500,00
2800 Інші поточні видатки 45 120,00 25 120,00 13 483,01 13 483,01 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 206 655,00 112 906 337,76 111 605 323,85 111 605 323,85 23 404 491,85
2111 Заробітна плата 12 912 267,00 4 427 866,20 4 282 578,10 4 282 578,10 611 338,51
2120 Нарахування на оплату праці 2 840 853,00 974 130,56 876 483,06 876 483,06 111 384,59
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 624 099,00 330 749,00 283 836,06 283 836,06 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 50 662,00 49 589,70 49 589,70 0,00
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 423 950,00 348 430,01 348 430,01 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 730 842,00 577 244,89 60 665,86 60 665,86 305,29
2250 Видатки на відрядження 27 900,00 13 680,00 8 872,79 8 872,79 5 882,54
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 22 800,00 12 618,14 12 618,14 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 269 200,00 573 450,00 489 676,95 489 676,95 381,46
2274 Оплата природного газу 430 000,00 260 000,00 180 339,75 180 339,75 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 74 091,00 36 290,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 19 748,00 9 337,88 9 337,88 2 334,24
2730 Інші виплати населенню 228 846 231,00 105 190 267,11 104 997 946,43 104 997 946,43 22 672 865,22
2800 Інші поточні видатки 5 900,00 5 500,00 4 949,12 4 949,12 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 13 340 300,00 4 600 511,00 4 095 287,93 4 095 287,93 527 371,35
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 2 832 560,00 2 693 082,99 2 693 082,99 434 941,31
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 623 170,00 579 089,73 579 089,73 92 430,04
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 180 330,00 56 540,00 15 505,47 15 505,47 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 313 358,00 83 026,00 39 259,09 39 259,09 0,00
2250 Видатки на відрядження 14 170,00 8 875,00 4 786,84 4 786,84 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 480 230,00 862 140,00 690 041,37 690 041,37 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 360,00 5 360,00 3 776,93 3 776,93 0,00
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 113 370,00 66 794,92 66 794,92 0,00
2274 Оплата природного газу 5 100,00 2 970,00 1 677,75 1 677,75 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 63 960,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 3 100,00 1 272,84 1 272,84 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 943 954,00 4 130 628,00 2 454 621,38 2 454 621,38 747 677,77
2111 Заробітна плата 449 000,00 162 040,00 156 484,17 156 484,17 24 341,42
2120 Нарахування на оплату праці 99 000,00 36 038,00 35 040,58 35 040,58 5 449,79
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 827 600,00 409 200,00 4 113,35 4 113,35 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 2 052 200,00 895 458,77 895 458,77 300 391,04
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 3 000,00 30,00 30,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 58 700,00 32 160,41 32 160,41 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 600,00 221,86 221,86 0,00
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 366 000,00 346 661,52 346 661,52 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 026 954,00 1 042 450,00 984 449,52 984 449,52 417 495,52
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 400,00 1,20 1,20 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 89 324,00 51 306,63 51 306,63 9 364,26
2111 Заробітна плата 103 900,00 45 300,00 38 836,91 38 836,91 7 378,08
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 9 966,00 8 907,13 8 907,13 1 986,18
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 3 000,00 1 521,29 1 521,29 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 25 862,00 676,00 676,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 1 544,00 900,00 900,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 52,00 49,56 49,56 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 460,00 412,83 412,83 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 2 000,00 2,91 2,91 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 64 290,00 47 948,15 47 948,15 5 734,00
2111 Заробітна плата 112 150,00 34 800,00 34 800,00 34 800,00 4 700,00
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 7 660,00 7 656,00 7 656,00 1 034,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 17 010,00 705,68 705,68 0,00
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 4 800,00 4 785,38 4 785,38 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 20,00 1,09 1,09 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 1 107 420,00 117 975,52 117 975,52 10 564,10
2111 Заробітна плата 232 000,00 86 000,00 83 471,03 83 471,03 8 659,10
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 20 890,00 19 389,06 19 389,06 1 905,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 2 114,00 1 578,00 1 578,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 33 976,00 800,00 800,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 240,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 200,00 179,29 179,29 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 1 650,00 1 505,23 1 505,23 0,00
2274 Оплата природного газу 17 500,00 12 350,00 11 052,91 11 052,91 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 331 500,00 135 604,00 93 674,06 93 674,06 11 627,60
2111 Заробітна плата 147 200,00 48 253,00 46 689,26 46 689,26 9 530,82
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 10 616,00 10 271,63 10 271,63 2 096,78
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 1 625,00 1 624,82 1 624,82 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 53 536,00 29 334,00 1 760,31 1 760,31 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 559,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 15 000,00 12 777,00 10 778,04 10 778,04 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 79 000,00 32 332,00 22 550,00 22 550,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 48,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 674 240,00 510 990,76 510 990,76 63 928,75
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 417 000,00 407 656,17 407 656,17 53 970,75
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 84 000,00 80 764,76 80 764,76 9 958,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 6 000,00 315,00 315,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 142 730,00 4 114,56 4 114,56 0,00
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 19 200,00 13 901,61 13 901,61 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 500,00 398,84 398,84 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 4 750,00 3 839,34 3 839,34 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 60,00 0,48 0,48 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 1 371 312,82 71 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 60 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 1 147 312,82 0,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  518 119 886,95 217 275 438,76 201 091 030,07 201 091 030,07 34 781 208,22
Прочитано 1308 разів