Середа, 04 травня 2016 14:41

Інформація про стан використання бюджетних коштів спеціального фонду Уманського міського бюджету станом на 04.05.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень-квітень 2016 року Профінансовано з початку року Профінансовано за квітень Профінансовано за останній тиждень (з 18.04.2016 по 22.04.2016)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 2 732 845,00 1 081 570,00 480 675,72 103 812,05 36 200,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 762 265,00 261 695,00 14 000,60 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 705 711,00 159 356,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 10 000,00 3 333,33 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 333,33 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 27 574,00 27 574,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 718 875,00 252 475,00 231 825,14 76 012,05 13 650,00
2730 Інші виплати населенню 15 120,00 15 120,00 15 120,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 10 000,00 3 333,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 391 550,00 271 600,00 134 980,00 5 250,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 22 550,00 22 550,00 22 550,00 22 550,00 22 550,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 62 200,00 62 200,00 62 199,98 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 10 074 876,05 2 749 440,33 26 000,00 26 000,00 0,00
2111 Заробітна плата 1 924 300,00 641 433,33 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 107 900,00 35 966,67 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 461 840,00 153 946,67 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 000,00 333,33 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 4 698 600,00 1 566 200,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 46 500,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 25 000,00 8 333,33 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 820,00 606,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9 800,00 3 266,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 58 900,00 19 633,33 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 15 500,00 5 166,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 3 600,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 27 200,00 9 066,67 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 962 816,05 158 687,00 12 000,00 12 000,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 114 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 616 100,00 116 100,00 0,00 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 2 586 000,00 859 000,00 28 000,00 8 000,00 8 000,00
2111 Заробітна плата 1 010 000,00 336 666,67 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 376 000,00 125 333,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 120 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 369 000,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 17 000,00 5 666,67 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 58 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 26 000,00 8 666,67 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 38 000,00 12 666,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 18 500,00 6 166,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 66 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 44 000,00 14 666,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 26 000,00 8 666,67 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 236 000,00 78 666,67 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 105 000,00 48 333,33 20 000,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 73 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 1 480 790,00 1 030 790,00 430 849,90 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 15 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 5 500,00 1 833,33 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 139 500,00 46 500,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 10 000,00 3 333,33 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 134 500,00 44 833,33 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 51 500,00 17 166,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 16 000,00 5 333,33 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 712 890,00 512 890,00 129 890,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 284 900,00 284 900,00 284 379,99 0,00 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 108 000,00 108 000,00 16 579,91 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 992 950,00 330 983,33 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 560 006,00 186 668,67 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 206 274,00 68 758,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 21 896,00 7 298,67 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 42 568,00 14 189,33 0,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 3 240,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 94 130,00 31 376,67 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2 676,00 892,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 9 800,00 3 266,67 0,00 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 500,00 166,67 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 520,00 840,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 48 140,00 16 046,67 0,00 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 13 655 471,00 5 033 276,33 1 254 367,33 711 090,44 282 891,29
2111 Заробітна плата 170 000,00 56 000,00 45 520,56 9 534,00 8 962,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 710,00 20 400,00 8 471,37 1 788,85 1 682,44
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 76 568,00 38 674,67 34 197,22 30 924,22 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 30 500,00 9 820,00 7 255,95 7 073,31 29,28
2271 Оплата теплопостачання 29 732,00 20 132,00 11 817,39 832,37 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 000,00 326,67 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 3 500,00 686,64 171,66 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 155 619,00 155 619,00 155 619,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 6 500,00 5 500,00 4 158,24 4 158,24 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 595 000,00 595 000,00 195 000,00 195 000,00 0,00
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 650 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 4 700 000,00 1 400 000,00 535 782,17 323 800,92 272 217,57
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 6 590 038,00 2 115 000,00 22 146,00 5 181,60 0,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 120 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 458 304,00 458 304,00 233 712,79 132 625,27 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 7 640 232,00 4 970 928,00 4 781 933,52 469 692,86 461 711,44
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 1 096 743,43 1 096 743,43 1 086 861,26 113 435,28 113 435,28
3132 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 581 204,00 911 900,00 779 072,82 58 981,42 51 000,00
3142 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 2 962 284,57 2 962 284,57 2 915 999,44 297 276,16 297 276,16
75 Фінансове управління Уманської міської ради 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  39 213 164,05 16 105 988,00 7 001 826,47 1 318 595,35 788 802,73
Прочитано 957 разів