Вівторок, 17 травня 2016 08:25

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 16.05.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень-травень 2016 р. Профінансовано з початку року Профінансовано за травень Профінансовано за останній тиждень(з 10.05.2016 по13.05.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 7 742 500,00 4 185 936,00 2 550 663,52 300 914,41 196 220,00
2111 Заробітна плата 3 944 500,00 2 038 500,00 1 502 652,16 150 000,00 150 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 867 800,00 454 470,00 334 363,16 33 000,00 33 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 396 249,00 191 685,00 87 511,10 10 990,00 4 220,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 019 965,00 746 315,00 101 048,60 32 710,01 0,00
2250 Видатки на відрядження 20 000,00 12 400,00 5 779,30 407,55 0,00
2271 Оплата теплопостачання 283 280,00 222 015,00 190 572,25 34 443,96 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 8 040,00 4 300,00 1 194,70 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 160 606,00 68 721,00 48 331,48 448,21 0,00
2274 Оплата природного газу 66 940,00 26 705,00 11 248,75 932,55 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 307 900,00 138 730,00 62 723,14 9 000,00 9 000,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 261 375,00 199 319,15 29 392,13 0,00
2800 Інші поточні видатки 22 620,00 20 720,00 5 919,73 -410,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 144 026 548,00 71 015 636,00 56 652 579,62 6 160 478,63 5 107 886,09
2111 Заробітна плата 89 312 058,00 40 586 639,00 32 351 435,13 3 018 023,10 3 018 023,10
2120 Нарахування на оплату праці 19 657 668,00 8 983 172,00 7 058 885,35 643 297,53 643 297,53
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 651 925,00 381 013,00 147 697,73 640,00 640,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 81 760,00 75 240,00 69 862,04 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 7 416 142,00 3 311 344,00 3 034 343,94 450 000,00 150 000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 018 965,00 390 990,00 147 379,40 35 658,35 23 080,67
2250 Видатки на відрядження 241 350,00 123 850,00 73 191,20 264,78 0,00
2271 Оплата теплопостачання 13 800 690,00 9 655 560,00 7 743 567,83 1 479 995,55 885 805,55
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 762 280,00 345 540,00 223 218,94 5 112,43 5 112,43
2273 Оплата електроенергії 3 976 450,00 2 143 015,00 1 903 902,09 284 121,81 154 121,81
2274 Оплата природного газу 3 093 570,00 2 166 310,00 1 592 089,37 28 205,00 28 205,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 972 240,00 1 126 210,00 757 216,24 10 650,08 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 54 000,00 4 000,00 3 100,00 3 100,00 0,00
2720 Стипендії 1 662 093,00 1 477 000,00 1 408 419,60 100 000,00 100 000,00
2730 Інші виплати населенню 198 877,00 164 773,00 125 130,00 101 410,00 99 600,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 80 980,00 13 140,76 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 87 464 517,13 41 052 379,13 31 892 006,59 2 519 954,90 2 519 954,90
2111 Заробітна плата 56 913 440,00 25 189 263,00 20 483 911,99 1 653 720,21 1 653 720,21
2120 Нарахування на оплату праці 12 423 653,00 5 382 530,00 4 308 269,99 370 101,00 370 101,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 861 814,00 454 814,00 372 336,20 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 905 792,13 1 026 049,13 827 398,55 64 488,54 64 488,54
2230 Продукти харчування 1 607 247,00 973 497,00 833 692,03 887,00 887,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 833 153,00 1 195 936,00 418 760,77 2 764,48 2 764,48
2250 оплата відряджень 1 000,00 1 000,00 570,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 917 946,00 2 211 946,00 1 218 179,81 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 768,00 295 318,00 177 016,00 42 775,40 42 775,40
2273 Оплата електроенергії 2 254 926,00 1 121 926,00 538 053,47 7 126,00 7 126,00
2274 Оплата природного газу 5 266 258,00 2 774 305,00 2 412 832,61 378 092,27 378 092,27
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 437 600,00 205 675,00 165 808,96 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 327 800,00 152 500,00 101 693,20 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 45 120,00 27 620,00 13 483,01 0,00 0,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 206 655,00 129 324 647,35 119 198 250,41 7 592 926,56 538 472,05
2111 Заробітна плата 12 912 267,00 5 571 903,57 4 698 425,49 415 847,39 415 847,39
2120 Нарахування на оплату праці 2 840 853,00 1 225 818,78 967 955,06 91 472,00 91 472,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 624 099,00 372 499,00 293 481,06 9 645,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 52 072,00 49 589,70 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 530 250,00 348 430,01 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 730 342,00 597 439,56 65 861,89 5 196,03 2 064,66
2250 Видатки на відрядження 27 900,00 15 600,00 9 471,87 599,08 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 28 500,00 12 618,14 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 269 200,00 636 450,00 489 676,95 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 430 000,00 260 400,00 180 806,93 467,18 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 74 591,00 41 175,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 27 185,00 9 337,88 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 228 846 231,00 119 959 804,44 112 067 642,82 7 069 696,39 29 088,00
2800 Інші поточні видатки 5 900,00 5 550,00 4 952,61 3,49 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 13 340 300,00 5 941 524,00 4 386 594,63 291 306,70 263 246,46
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 3 552 560,00 2 892 938,99 199 856,00 199 856,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 781 570,00 623 058,05 43 968,32 43 968,32
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 177 030,00 78 600,00 37 676,61 22 171,14 19 422,14
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 313 048,00 192 474,00 40 491,06 1 231,97 0,00
2250 Видатки на відрядження 14 170,00 10 935,00 5 789,00 1 002,16 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 480 230,00 945 940,00 690 041,37 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 360,00 6 560,00 3 784,74 7,81 0,00
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 136 040,00 89 864,22 23 069,30 0,00
2274 Оплата природного газу 5 100,00 3 135,00 1 677,75 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 204 600,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 63 960,00 21 900,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 7 210,00 7 210,00 1 272,84 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 143 954,00 5 087 041,00 2 470 355,19 15 733,81 15 257,81
2111 Заробітна плата 449 000,00 210 495,00 168 990,57 12 506,40 12 506,40
2120 Нарахування на оплату праці 99 000,00 46 896,00 37 791,99 2 751,41 2 751,41
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 600,00 11 500,00 4 349,35 236,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 2 774 500,00 895 698,77 240,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 3 000,00 30,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 58 700,00 32 160,41 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 700,00 221,86 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 428 300,00 346 661,52 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 026 954,00 1 552 450,00 984 449,52 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 500,00 1,20 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 99 427,00 55 569,50 4 262,87 3 660,00
2111 Заробітна плата 103 900,00 53 300,00 41 836,91 3 000,00 3 000,00
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 11 726,00 9 567,13 660,00 660,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 3 000,00 1 521,29 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 26 112,00 676,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 1 544,00 1 502,87 602,87 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 65,00 49,56 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 540,00 412,83 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 2 000,00 2,91 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 75 610,00 53 509,33 5 561,18 5 306,33
2111 Заробітна плата 112 150,00 43 500,00 39 149,45 4 349,45 4 349,45
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 9 575,00 8 612,88 956,88 956,88
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 17 110,00 959,92 254,24 0,00
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 5 400,00 4 785,38 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 25,00 1,70 0,61 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 1 382 040,00 126 355,09 8 379,57 8 379,57
2111 Заробітна плата 232 000,00 104 000,00 90 339,53 6 868,50 6 868,50
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 24 850,00 20 900,13 1 511,07 1 511,07
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 2 614,00 1 578,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 34 176,00 800,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 300,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 250,00 179,29 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 2 000,00 1 505,23 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 17 500,00 13 850,00 11 052,91 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 331 500,00 167 601,00 112 701,16 19 027,10 12 145,10
2111 Заробітна плата 147 200,00 66 563,00 56 644,26 9 955,00 9 955,00
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 14 644,00 12 461,73 2 190,10 2 190,10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 2 000,00 1 624,82 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 53 536,00 32 390,00 1 760,31 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 659,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 15 000,00 13 054,00 11 827,04 1 049,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 79 000,00 38 165,00 28 383,00 5 833,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 66,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 795 894,00 573 690,76 62 700,00 62 700,00
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 513 200,00 460 356,17 52 700,00 52 700,00
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 105 164,00 90 764,76 10 000,00 10 000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 7 000,00 315,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 145 130,00 4 114,56 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 19 200,00 13 901,61 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 625,00 398,84 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 5 500,00 3 839,34 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 75,00 0,48 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 1 371 312,82 707 744,82 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 60 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 1 147 312,82 612 744,82 0,00 0,00 0,00
  Усього  517 319 886,95 259 835 480,30 218 072 275,80 16 981 245,73 8 733 228,31
Прочитано 1127 разів