Понеділок, 07 травня 2012 11:27

Інформація про виконання показників Програми економічного і соціального розвитку м. Умань за І квартал 2012 року у контексті реалізації Програми «Будуємо нову Умань»

І. Реальний сектор

1.Промисловість 

За січень-березень 2012 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму 191,2 млн. грн., що на 1,6% (2,9 млн. грн.) більше, ніж за відповідний  період минулого року.

На 1 мешканця міста продукції промисловості випущено на 2187,3 грн., що на 1,8% більше, ніж у І кварталі 2011 року, але в 2,7 рази менше, ніж в середньому по області (5909,7 грн,/чол.).

У І кварталі 2012 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросло виробництво рибної продукції: оселедців солоних – на 22,5%, риби соленої – на 85%, риби копченої – на 54,3%, риби сушеної та в’яленої – на 60% , пива солодового – на 45,3%, друкованих газет – на 3,5%, теплоенергії виробленої і відпущеної – на 1,4%.    Виготовлено олії на рівні минулого року.

Скоротилось виробництво, консервів з риби – на 11,4%, виробів хлібобулочних – на 24,6%, виробів здобних – на 10,0%, пряників – на 16,5%, води газовані – на 40,0%, напоїв безалкогольних – на 18,6%, білизни постільної  – на 45,7%, матраців – на 45,7%, лікарських препаратів на основі антибіотиків – на 40,8%, товарів шкільних та канцелярських з паперу і картону – на 40,0%. 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА     ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту товарів  за  січень-березень 2012 року склав 5111,2 тис. дол. США,  імпорту – 6880,2 тис. дол. США.  Проти січня-березня 2011 року обсяги експорту збільшилися на 3%, імпорту – в 5,6 рази.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,74.

2. Підприємництво та регуляторна  політика

На 01.04.2012 року в місті перебуває на обліку 340 малих підприємств та 5171 фізична особа-підприємець..

Відкрили власну справу 10 юридичних осіб-суб’єктів малого підприємництва  фізичних осіб – 121, що більше проти січня-березня 2011 року на 17,5%. Скасували свою діяльність 13 юридичних та 179 фізичних осіб.

У сфері малого підприємництва створено 425 нових робочих місць (68,9 % від  загальної кількості), в т.ч. укладено 304 трудових угоди між підприємцями та найманими працівниками. Виплачено допомогу по безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю 15 особам.

До зведеного бюджету від діяльності суб'єктів  малого  підприємництва надійшло 9783,6 тис. грн., що на 10,8% більше порівняно з відповідним періодом  минулого року. За рахунок цих надходжень забезпечено  формування 20,7% зведеного та 19,6% місцевого бюджету, тоді як за 2011 рік відповідно 18,2% та 16,6%.

Протягом І кварталу 2012 року для здійснення підприємницької діяльності передано в оренду для комерційного використання 9 земельних ділянок загальною площею 0,8 га. Всього в комерційному використанні знаходиться88,96 газемлі, в т. ч.  перебуває на умовах оренди –49,4 гау  суб’єктів підприємницької діяльності за 502 договорами.

Прийнято 3 регуляторних акти:

-„Про додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій громадян на 2012 рік” (рішення виконкому від 12.01.2012 №3);

- „Про  затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста Умань”  (рішення міської ради від 30.03.2012 р. №4.9-19/6);

- «Про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку плати за оренду майна міської комунальної власності» (рішення міської ради від 30.03.2012 р. №4.17-19/6).

За звітний період 888  суб’єктів  господарювання звернулись у дозвільний центр щодо видачі документів дозвільного характеру.  Видано 822  документи дозвільного характеру, що більше на 738  порівняно з І кварталом 2011р.,  14 відмов. Зареєстровано 23 декларації, 3 відмови у видачі декларацій.

Комісіями перевірено 163 суб’єкти підприємницької діяльності, виявлено 13 випадків роботи найманих працівників без укладання трудових договорів. Легалізовано працю 9 осіб, 4 - оформились як СПД.

У рамках акції „Заробітна плата в конвертах” виявлено 50 найманих працівників, в т.ч. які отримували тіньові доходи (виплата зарплати поза відомістю), легалізовано 154,0  тис. грн., до бюджету мобілізовано 23,1 тис. грн.                                      

3. Інвестиційна діяльність

За 2011р. у розвиток економіки міста спрямовано 201,9 млн. грн. капітальних інвестицій. Обсяг інвестицій в основний капітал збільшився проти 2010р. на 51,2%. На кожного мешканця міста припало 1930 грн. інвестицій в основний капітал (1747,9 грн. - без урахування коштів з державного бюджету).

Капіталовкладення у житлове будівництво становили 51,4 млн.грн., що на 10,3% менше, ніж за 2010р. їхня частка у загальному обсязі інвестицій в основний капітал становила 30,7%.

У І кварталі 2012р. в місті введено в експлуатацію 12 індивідуальних житлових будинків загальною площею 1544,3 кв.м, 5 об’єктів торгівлі загальною площею1094 кв. мта 8 інших об’єктів загальною площею4459,8 кв. м.

 Розпочато технічне переобладнання двох котелень за адресами: вул. Леніна, 70 та вул. Шевченка, 50 з впровадженням на них енергозберігаючих технологій. Затверджена схема оптимізованого водопостачання та водовідведення у м. Умань.

   

4. Транспорт та зв’язок

Протягом І кварталу 2012 року підприємствами автомобільного транспорту перевезено 39,5 тис.тонн вантажів (темп росту – 95,9 %), вантажооборот склав 6,4 млн. т/км, що на 0,9% більше  показника І кварталу 2011 року.

         Перевізниками усіх форм власності перевезено 2511,4 тис. пасажирів, що на 4,8% більше, ніж за відповідний період минулого року. Показник пасажирообороту зріс на 12,1%.

          Перевезено пільгових категорій громадян на загальну суму 362,2 тис. грн., перераховано перевізникам 326,1 тис. грн. Борг на 01.04.2012 року склав 38,7 тис. грн.

         Цехом телекомунікаційних послуг № 15  м. Умань Черкаської філії ПАТ „Укртелеком” та ТОВ „Компанія „М-ТЕЛ” за  І квартал 2012 року  встановлено 129 телефонів, з них населенню - 83, по пільгах - 7.

         Уманським центром  поштового зв’язку № 8 надано послуг по місту на суму 1467,7 тис. грн. (на 7,8% більше).

5. Оплата населенням житлово-комунальних послуг

За січень-березень 2012 року населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги з початку року 22,1 млн.грн., нараховано – 24,1 млн. грн. Рівень сплати – 91,7%, що на 5 відсоткових пункти менше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Сума заборгованості населенням за житлово-комунальні  послуги склала 19,0 млн.грн. і порівняно з початком року заборгованість збільшилася  на 11,7% або на 2,0 млн. грн. Найбільшу частину від загальної суми заборгованості складає борг за водопостачання та водовідведення – 41,4 %.

6. Послуги та споживчий ринок

Обсяг реалізованих послуг за І квартал поточного року збільшився на 37% у фактичних цінах та склав 29,9 млн. грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню, зріс на 1,3% та склав 13,5 млн. грн. У розрахунку на одного мешканця міста за 3 місяці реалізовано послуг на суму 153,9 грн.

  Протягом І кварталу 2012 року введено в експлуатацію 1 торговельний центр (вул. П.Комуни, 2/38), 5 магазинів, 2 заклади ресторанного  господарства.

ІІ.Соціальний захист

1.Доходи населення

Протягом  2011 року середня заробітна плата штатних працівників міста зросла на 300 грн. (або на 18,0 %) порівняно з 2010 роком  і  склала 1967,0 грн. За прогнозними даними рівень середньомісячної заробітної плати за підсумками І кварталу поточного року по місту складає 2161 грн.

Станом на 01.04.2012 загальна сума боргу  із виплати заробітної плати в місті становила 793,9 тис. грн. Заборгованість мала місце на одному економічно активному підприємстві ДП "Рубін" - 593,0 тис. грн. та на одному підприємстві, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство ДП "Уманський лікеро-горілчаний завод" – 200,9 тис. грн.

2. Соціальна допомога

З початку 2012 року за призначенням житлової субсидії, враховуючи повторні звернення, звернулося 1684 заявника. Призначено субсидії на житлово-комунальні послуги 1657 заявникам.

Виконано 47,7 тис. перерахунків раніше призначених субсидій. Станом на 01.04.2012 кількість отримувачів субсидій на житлово-комунальні послуги становить 5134 особи, середній розмір субсидії – 227,65 грн.

На обліку перебувають 129 багатодітних малозабезпечених родин, в яких виховується 450 дітей віком до 18 років. Грошове забезпечення отримують 4 прийомні родини, на виховання до яких передано 5 дітей. Заборгованість з виплати різних видів соціальної допомоги відсутня.

3. Соціальні послуги

Центром соціальної допомоги управління праці та соціального захисту населення протягом I кварталу 2012 року обслужено майже 6,2 тис. громадян.

Соціальні послуги вдома надаються 3137 одиноким та одиноко проживаючим непрацездатним громадянам. Спеціалізоване відділення для обслуговування вдома психічнохворих інвалідів обслуговує 52 особи.

Службою "швидкої" соціальної допомоги протягом звітного періоду терміново було надано необхідну допомогу 33 особам, які за нею звернулися.

Соціальними робітниками надано платні соціальні послуги 95 особам на суму 6724 грн.  Відділенням соціально-побутової адаптації надано послуги 181 особі.

В університеті третього віку "Дивосвіт" навчається 80 осіб.

Відділенням соціально-медичних послуг надано реабілітаційні послуги 1050 особам, пунктом прокату технічних та інших засобів реабілітації - 28 особам..

Протягом I кварталу 2012 року надано адресної грошової та натуральної допомоги 1500 особам на суму 70,7 тис. грн.

Службою побуту “Айстра” надано послуги 170 особам на суму 1,8 тис. грн.

У Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Пролісок" протягом I кварталу 2012 року  пройшли реабілітацію 87 дітей-інвалідів.

У Реабілітаційному комплексі одержали платних соціально-медичних послуг 190 громадян на суму 20,8   тис. грн.

                                                 

4. Соціальні пільги

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, включено 23,9 тис. осіб.

52 інваліди забезпечено інвалідними візками та іншими засобами реабілітації. Видано 81 направлення для забезпечення протезно–ортопедичними виробами 23 особам.

Двом інвалідам війни в березні 2012 року в Каневі на урочистостях з відзначення Дня народження Т.Г. Шевченка, Президентом України                       та губернатором Черкаської області вручено спецавтомобілі.

З початку року ветеранам війни, інвалідам встановлено 5 квартирних телефонів, 4 особам придбано мобільні телефони.  Санаторно – курортними путівками забезпечено 25 ветеранів війни та інвалідів. В шпиталях пролікувалось 87  ветеранів.

Забезпечено безперешкодний доступ інвалідів та маломобільних груп населення до 228 об’єктів соціально-культурного, торгівельного, побутового призначення. 

5. Ринок праці

Працевлаштовано 461 незайнятих громадян, що на 8 осіб більше, ніж у відповідному періоді 2011 року. Рівень працевлаштування незайнятого населення зріс з 19% у 2011 році до 19,4% у 2012 році.

Протягом січня-березня 2012 р. 30 безробітних було працевлаштовано шляхом надання дотацій роботодавцям, 205 безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. В оплачуваних громадських роботах прийняли участь майже 255 безробітних. Створено 617 нових робочих місць.

Станом на 1 квітня 2012 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 1558 безробітних, що на 70 осіб менше, ніж на кінець І кварталу минулого року.

6. Розвиток охорони здоров’я

Для надання першої невідкладної медичної допомоги населенню міста працює 6 бригад швидкої допомоги. За І квартал 2012 року бригади швидкої допомоги виїжджали на  8654 викликів. На  медикаменти для надання першої медичної допомоги населенню профінансовано 12,1 тис грн. із запланованих.

        

Продовжується робота з реформування галузі охорони здоров’я.

У І кварталі 2012 року навчання пройшли  15 лікарів  та 25 середніх медичних працівників.

Для покращення надання медичної допомоги, підвищення якості життя і здоров’я мешканців, проводиться реконструкція приміщень під інфекційний стаціонар міської  лікарні № 3 на вул. Проїзжій, 3.

7. Розвиток освіти

Протягом І кварталу  62 учні шкіл міста брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 33 учні здобули 40 перемог. Учасниками ІУ етапу стали 4 учні.

У ІІ обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук  взяли участь 42 учнів. 23 учні отримали перемогу.

Переможцем Міжнародного конкурсу з українознавства стала учениця міської гімназії. Два вихованці станції юних техніків стали переможцями Всеукраїнського збору юних техніків, винахідників та раціоналізаторів та здобули 1 перемогу  в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Мирний космос».

                                    

8. Розвиток культури та духовності

Виконуючи  Програму   «Будуємо нову Умань», здійснено  ремонт  та переекспозицію виставкових залів  краєзнавчого музею; в міський Будинок культури  придбано звукову та світлову апаратуру на суму  51 тис. грн., проведено   поточні ремонти окремих кабінетів та приміщення каси.     

Розпочато роботу:

- із надання  уманчанам  нової  бібліотечної послуги - вільного доступу до системи  Інтернет, для встановлення в 2012 році 15 комп’ютерів з сучасним програмним забезпеченням  в 6 –ти бібліотеках міста  виділено 75 тис. грн. з міського бюджету, 90 тис. грн. – кошти грантової програми «Бібліоміст».

- щодо проведення  реконструкції І поверху фойє Будинку культури, на ці потреби з міського бюджету виділено 100 тис. грн.;

- зі створення постійно діючої експозиції «Уманчани – учасники бойових дій на території інших держав»в краєзнавчому музеї.

9. Розвиток фізичної культури та спорту


Проведено 26  спортивних змагань, у яких взяли участь понад 2500 спортсменів, з них: 8 змагань обласного рівня, 4 - державного.

Підготовлено  2  кандидати у майстра спорту, 7  спортсменів першого  розряду. 4 спортсмени  взяли участь у міжнародних змаганнях, 42 - у державних змаганнях.

10. Демографічна ситуація

На 01.03.2012 року за розрахунками  чисельність наявного населення міста  становила 87,4 тис. осіб.

Прочитано 2734 разів