Середа, 30 березня 2016 10:39

Інформація про виконання показників Програми економічного і соціального розвитку м. Умань за 2015 рік

 

 

Інформація

про виконання показників Програми економічного і соціального розвитку м. Умань за 2015 рік

 1. Реальний сектор

1. Промисловість

За 2015 рік промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму 1126,9 млн. грн., що у розрахунку на 1 особу складає 13013,4 грн. випущеної продукції.

Найбільшу питому вагу у загальноміському обсязі реалізації промислової продукції займає продукція підприємств з виробництва фармацевтичних препаратів – 33,3 %, галузь машинобудування – 17,9 %, з виробництва та розподілу енергоресурсів – 21,8 %, з виробництва харчових продуктів та напоїв – 10,8 %, з металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів – 5,7 %, з виробництва гумових і пластмасових виробів – 3,4 %, з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту, монтажу машин і устаткування – 1,6 %, забору, очищення та постачання води – 1,7 %.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За 2015 рік, у порівнянні з 2014 роком, спостерігалось скорочення обсягу експорту товарів на 31,5 % та імпорту на 73,0 %, які відповідно склали: експорт – 8974,7 тис.дол.США та імпорт  - 6872,6 тис.дол.США.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило                               2102,1 тис.дол. США. У загальному обсязі експорту області частка міста склала 2,1 %, в обсязі імпорту – 3,0 %.

Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста, на           31 грудня 2015 року становив 5399,6 тис.дол.США, що на 80,1 % більше обсягу інвестицій на початок року. У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій склав 63,3 дол. США і проти початку року збільшився на 28,3дол. США.

2. Підприємництво

Станом на 01.01.2016 року в місті перебувало на обліку 379 юридичних осіб – підприємницьких структур, з них сплачують податки – 309, що складає 81,5 %  та 3916 фізичних осіб-підприємців.

Рішенням міської ради від 30.01.2015 року №3.5-66/6 було затверджено

Програму розвитку малого і середнього підприємництва в м. Умань на 2015-2016 роки.

За 2015 рік надходження від підприємництва до зведеного бюджету склали 62528,3 тис. грн., що на 18,7 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року; в т.ч. до місцевого бюджету – 37994,8 тис. грн. За рахунок надходжень від діяльності юридичних осіб та підприємців забезпечено формування 22,5 % зведеного та 23,3 % місцевого бюджету.

Протягом 2015 року отримали допомогу по безробіттю одноразово для відкриття власної справи 57 безробітних особи на загальну суму                       943,1 тис. грн.

Відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” з початку 2015 року прийнято 37 рішень про виплату компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям за працевлаштованих на нові робочі місця безробітних. (по 14 особах, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та по 23, що працевлаштовані на ПОУ в пріоритетних видах економічної діяльності). Станом на 01.01.2016 року продовжується виплата компенсації ЄСВ по 27 особам. Касові видатки Фонду за даним напрямом за 2015 рік становлять            222,6 тис. грн.

Проведено 32 інформаційних семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність – “Як розпочати свій бізнес”, в якому взяло участь 504 особи з числа безробітних; 7 робочих семінарів з загальних основ підприємницької діяльності – “Від бізнес-ідеї до власної справи”, з кількістю учасників –109; 12 семінарів з питань організації зеленого туризму (188 осіб) та 1 тренінг – “Знайди себе у бізнесі”, з кількістю учасників – 15 осіб.

Діють інноваційний бізнес-інкубатор на базі Уманського педагогічного університету ім. М.П.Тичини, Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради.

З 20 січня 2015 року в приміщенні за адресою: м.Умань, вул.Горького, 32/6 працює Центр надання адміністративних послуг. Загальна площа приміщення складає 260 кв.м., в тому числі відкрита зона для обслуговування заявників 146 кв.м. В закритій зоні облаштовані робочі місця для представників суб'єктів надання адміністративних послуг - закрита зона, є підключення до мережі Інтернет, телефонний зв'язок, архівне приміщення для зберігання реєстраційних справ. Приміщення Центру обладнане відео наглядом, пожежною та охоронною сигналізацією.

У 2015 році через Центр надавалося 61 адміністративна послуга.

 З 1 січня 2015 року в повному обсязі надаються послуги Держгеокадастру (за 2015 рік надано 3188 послуг).

З 25 листопада 2015 року надається 7 послуг з 9, що передбачені розпорядженням, у сфері міграції. Так, до кінця 2015 року заявникам видано 622 результати надання адміністративних послуг Державної міграційної служби.

У листопаді 2015 року розпочато прийом документів для надання адміністративних послуг департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України. Надано 12 послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Всього за 2015 рік через Центр надання адміністративних послуг надано 5545 різних видів адміністративних послуг та документів дозвільного характеру, що у 2,4 рази більше, ніж у 2014 році.

Для здійснення підприємницької діяльності надано право користування на умовах оренди 9 земельними ділянками загальною площею понад 145,0 тис.кв. м, продовжено термін користування 31 земельними ділянками на умовах оренди загальною площею близько 30,0 тис. кв.м.

Регуляторна політика

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік затверджений рішенням міської ради від 11.12.2014 р. №2-64/6 та включав підготовку 6 рішень. План оприлюднений 16.12.2014 року на веб-сторінці міської ради та опублікований в газеті “Уманська зоря” від 19.12.2014 року №51 (16750).

Внесено доповнення до плану рішеннями міської ради від 30.01.2015 р. №3.6-66/6, від 02.06.2015 р. №3.3-70/6, від 17.09.2015 р. № 4.3-74/6 та від 03.12.2015 р. № 2.1-2/7, які опубліковано в газеті “Уманська зоря” від 06.02.2015 р. №6 (16757), від 12.06.2015 р. №24 (16775), від 02.10.2015 р. № 40 (16791) та від 11.12.2015 р. № 52 (16803) і розміщено на веб-сторінці Уманської міської ради.

Загалом у 2015 році заплановано підготовити 14 регуляторних актів.

         Протягом січня-вересня 2015 року прийнято 2 регуляторний акт – рішення виконавчого комітету від 28 травня 2015 р. №150 “Про встановлення тарифу на проїзд у міському пасажирському автомобільному транспорті м.Умань”  та рішення міської ради 02 липня 2015 року № 1-71/6 “Про місцеві податки і збори” на 2016 рік.

Розпочато підготовку 3 проектів регуляторних актів:

1) “Про затвердження Порядку передачі в оренду майна міської комунальної власності, у новій редакції”;

2) “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна міської комунальної власності у новій редакції”;

          3) “Прозатвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради у новій редакції та внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг”.

Складений план-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2015 рік, який затверджено розпорядженням міського голови від 16.12.2014 р. № 119-р та оприлюднений на веб-сторінці міської ради.  Проведено відстеження  9 регуляторних актів: 4 – періодичні відстеження та 5 – базові.

Реєстр діючих регуляторних актів Уманської міської ради та виконавчого комітету станом на 01.01.2015 року оприлюднено на веб-сайті міської ради.

Регуляторна діяльність міської ради та виконавчого комітету висвітлюється в газеті “Уманська зоря” - офіційному друкованому засобі масової інформації або/та розміщується на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет в розділі “Регуляторна політика”.

Для забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності проводяться “круглі столи” та громадські слухання із залученням суб’єктів підприємницької діяльності, депутатів міської ради, громадськості та представників управлінь та відділів міської ради. До обговорення проектів регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету залучаються всі бажаючі, оскільки регуляторна процедура є офіційною і відкритою.

3. Інвестиційна діяльність

За 2015 рік підприємствами м. Умань виконано будівельних робіт на 42,8 млн.грн. (темп – 95,0 %). За характером будівництва частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становила 78,5 % від загального обсягу робіт, капітального та поточного ремонтів - 21,3 % і 0,2 % відповідно.

У 2015 році по місту прийнято в експлуатацію 45596 кв.м загальної площі житла, що у 2,5 рази більше, ніж у 2014 році. Індивідуальними забудовниками збудовано 31976 кв.м. загальної площі житла, що у 3,6 рази більше, ніж у 2014 роцуі, а його питома вага становила 70,1 % від загального обсягу.

За характером будівництва обсяг прийнятого в експлуатацію житла за рахунок нового будівництва склав 28498 кв.м, новостворена площа за рахунок реконструкції – 17098 кв.м. Прийнято в експлуатацію 296 квартир. Середня загальна площа однієї квартири в місті становила 97,85 кв.м.

За січень-грудень 2015 року підприємствами міста освоєно                        276,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що у перерахунку на кожного жителя міста складає 3228 грн. (без коштів державного бюджету – 3170,9 грн.).

За напрямами освоєння найбільше інвестицій спрямовано:

- у житлові будівлі – 43,0 % від загального обсягу;

- у нежитлові будівлі – 27,7 %;

- у машини, обладнання, інвентар – 23,6 %;

- у транспортні засоби – 3,3 %;

- інші матеріальні активи.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 41,1 % загального обсягу. Питома вага коштів, освоєних за рахунок коштів місцевого бюджету склала 6,0 %, державного бюджету – 1,8 %.

Структура капітальних інвестицій

  Освоєно (використано) капітальних інвестицій
тис. грн. у % до загального обсягу
Усього 276637 100,0
Інвестиції у матеріальні активи 276312 99,9
з них:    
  у житлові будівлі 118928 43,0
  у нежитлові будівлі 76652 27,7
  у інженерні споруди 2037 0,7
  у машини, обладнання, інвентар 65188 23,6
  у транспортні засоби 9266 3,3

  у довгострокові  біологічні активи               

  тваринництва

…2 …2
  у інші матеріальні активи …2 …2
Інвестиції у нематеріальні активи 325 0,1

…2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

Продовжується інвестування коштів суб’єктами господарювання в об’єкти комерційного призначення: приватними забудовниками введено в експлуатацію 12 магазинів.

За 2015 рік загальний обсяг освоєних капітальних вкладень з урахуванням ПДВ по відділу склав 10 млн. 174 тис. 870 грн. , що становить 98% від запланованих до освоєння річних асигнувань.   

          Фінансування проводилось за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету, та коштів субвенції з обласного бюджету в сумі 93 тис. грн.

          Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016р. за роботи виконані в 2015 році відсутня.

        За відділом рахується кредиторська заборгованість за 2014 рік за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамна здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1,4 млн. грн.

       Загальний обсяг введених в експлуатацію основних фондів з урахуванням проведених капітальних ремонтів та реконструкції складає - 14,6 млн. грн. , в  тому числі нових основних фондів - 10,4 млн. грн.  з них обладнання поставлене безкоштовно за програмою співпраці з ПРООН в рамках реалізації проекту “Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні” - 8,9 млн. грн.

          За звітний період відділом виконувались роботи по наступним галузям і об’єктам:

Освіта:

-встановлено прилад обліку теплової енергії в спортивній залі за адресою: вул.Горького,3-Б;

- завершено монтаж обладнання  для електричного опалення в Будинку дитячої та юнацької творчості;

-за програмою співпраці з ПРООН введено в експлуатацію три котельні на біопаливі в ДНЗ№21 та школах №№9 та 12.

Охорона здоров’я:

         -завершено роботи з капітального ремонту блоку №8 та приймального відділення інфекційного відділення для дітей міської лікарні №3 за адресою: пров. Проїзжому,5. Освоєно 940 тис. грн.;

        -завершено роботи з капітального ремонту клініко-діагностичної лабораторії міської дитячої лікарні за адресою: вул. Шевченка,46. та роботи з технічного переоснащення системи опалення інформаційно-аналітичного  центру медичної статистики, за адресою: вул. Коломенська,6;

         - в повному обсязі виконано роботи з капітального ремонту урологічного відділення і лабораторії відділення анестезіології та інтенсивної терапії  КП “Уманська міська лікарня” за адресою: вул. Шевченка, 50, на який витрачено 1,8 млн. грн.;

         -проведено повний капітальний ремонт системи теплопостачання уманської лікарні №2 за адресою: завул. Пушкіна,2 .Освоєно 364 тис. грн.

Комунальне будівництво:

          - в рамках підготовки до відзначення 70-ї річниці перемоги в Великій Вітчизняній війні, виконано роботи з капітального ремонту меморіального комплексу на вул. Радянській та частково капітальний ремонт тротуару по вул.Радянській;

          - на проекті роботи з будівництва квартальних котелень в рамках реалізації схеми оптимізації системи теплопостачання міста за звітний період освоєно 790,0 тис. грн.

Соціальний захист:

- завершено роботи з капітального ремонту санвузлів в “Будинкумилосердя”за адресою: вул. Республіканська,1;

        - розпочато роботи з заміни вікон в будівлі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Пролісок” за адресою: вул. Піонковського, 12;

         - за кошти субвенції з обласного бюджету  в сумі 68,0 тис. грн. продовжувались роботи з капітального ремонту Будинку ветеранів за адресою: вул. Мічуріна, 7;

          - завершено реконструкцію нежитлових приміщень під житло для дітей сиріт за адресою: вул. Постишева,2. Введено в експлуатацію 3 квартири загальною площею в 105,1 кв. м.

Культура:

          - виконано капітальний ремонт зовнішньої мережі водовідведення Міського будинку культури та частково виконаний капітальний ремонт покрівлі. Загальна сума освоєних коштів склала 290,3 тис. грн. Відремонтовано господарські споруди дитячої музичної школи №1 за адресою вул.Затонського,9.

Інші галузі:

          - розпочато роботи з капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: вул. Леніна,31, де розміщуються служба у справах дітей та відділ реєстру виборців. Освоєно 130,8 тис. грн.;

         - за кошти субвенції з обласного бюджету в сумі 25 тис. грн. виконано ремонтні роботи в Центрі надання адміністративних послуг.

           4. Житлово-комунальне господарство

Відділом житлово-комунального господарства проведено комплекс робіт з капітального ремонту житлового фонду місцевих органів влади, житлово – експлуатаційного господарства, благоустрою міста, приоритетним напрямком якого в поточному році став ремонт покрівель житлових будинків,  та утримання вулично-дорожньої мережі міста, утримання кладовищ та прибирання території міста Умань.

Виключно за рахунок коштів місцевого бюджету та дольової участі підприємств та організацій міста проводяться роботи з капітального ремонту міських та внутрішньоквартальних доріг. На капітальний ремонт вулиць міста у 2015 році з місцевого бюджету використано 3 млн. 264 тис. грн. Виконано капітальний ремонт ділянок вулиць: Леніна, Ж.Революції, Садової, Островського (в т.ч. тротуар) та провул. Проїзжого, роботи по облаштуванню містка по вул. Островського, тротуару на вулиці Шевченка та Більшовицькій. Виконано робочий проект та експертизу проекту капітального ремонту площі Перемоги, проведена експертиза проекту капітального ремонту дороги по      вул. Київській. За рахунок субвенції з державного бюджету Департаментом капітального будівництва обласної державної адміністрації виконано капітальний ремонт дороги вул. Київської загальною вартістю 4,7 млн.грн.

Загалом капітально відремонтовано 9,9 тис. кв.м покриття.

Проведено роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та вимощення 2-х будинків, вартістю 242,3 тис. грн.

Виконано поточний ремонт дорожнього покриття на 50 вулицях міста, площа ремонту складає 11,4 тис.кв.м (вартість робіт – 2,0 млн. грн.), відремонтовано 1,3 тис. кв. м тротуарів (вул. І.Гонти, вул.Ж.Революції, вул.Шевченка), облаштовано 456 кв.мтротуару з використанням плит, демонтованих під час ремонту обеліску Слави. Виконано поточний ремонт, з використанням щебеневої суміші, найбільш аварійних вулиць міста - Котляревського, Фурманова, Тухачевського, Кармелюка та провулку Матросова (з водовідведенням).

 За спонсорські кошти виконано ремонт доріг та прибудинкових територій: ПАТ “Уманьферммаш” капітально відремонтувало дороги в мікрорайоні ДОСи, приватним підприємцем Дробілко Ю. виконано роботи з ремонту вулиць Звенигородської та Першотравневої, за кошти підприємців та мешканців міста зроблено ремонт пров. С.Перовської та під’їзної дороги біля будинків, що знаходяться за адресами: вул. Радянська №24-26, вул. Спінози (від перехрестя з вул. Шмідта до вул. Чапаєва), частково відремонтовано вулиці Щорса, Кулика, проведено поточний ремонт вулиці Урицького. Виконано поточний ремонт дороги вул. Суворова (з водовідведенням), вул. Постишева, зливової каналізації на перехресті вул. Енергетичної - пров. Передмісний. Виконано роботи з ремонту тротуарів по вулиці Залізняка та І.Богуна (ІІІ черга), загальною площею 382 кв.м, вартістю 73,3 тис. грн.

 За кошти міського бюджету капітальним ремонтом відремонтовано             5,0 тис. кв. м покрівель житлових будинків, з них 1,1 тис. кв. м з азбестоцементних листів, 3,3 тис кв. м з рулонних матеріалів та 0,6 тис кв . м з профлиста, на загальну суму 1,8 млн. грн.

 Виконано роботи з ремонту швів панельних будинків загальною вартістю - 133,7 тис. грн.

Завершено капітальний ремонт житлового будинку за адресою: вул. Урицького, 41, вартість робіт складає 251,1 тис. грн.

Проведено експертне обстеження, виготовлено кошториси, проведена  експертиза та капітальний ремонт по 13- ліфтам житлових будинків загальною вартістю 466,3 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт сараїв підвального приміщення житлового будинку та вимощення житлового будинку за адресою: провул. Кам’яний, 4, на суму 128,8 тис. грн.

 З метою забезпечення громадського порядку в місті розроблено проектно- кошторисну документацію, проведено експертиза та виконано роботи по улаштуванню системи відеоспостереження в м. Умань, вартість робіт 247,6 тис.грн.

Продовжено виконання робіт з реконструкції скверу імені Тараса Шевченка в м. Умань, на суму 463,4 тис. грн.

Виконано роботи з нанесення дорожньої розмітки вартістю 119 тис. грн.   В штатному режимі працюють технічні засоби дорожнього руху (світлофори), з метою забезпечення безпеки дорожнього руху виконані роботи із встановлення 144 дорожніх знаків, насамперед біля шкіл та дошкільних закладів.

Ремонтуютьсята утримується 133,4 км мережі вуличного освітлення, відновлено 1,7 км повітряних ліній по вул. Чехова, пров. Котовського, вул. І.Богуна та пров. І.Богуна, проведено ремонт лінії з заміною ліхтарів за адресами: вул. Більшовицька, Герцена, І.Богуна (частково), проведено часткову заміну ламп ДРЛ МЛ-250Вт мережі на більш енергозберігаючі натрієві DNAT- 150Вт, в кількості 121 одиниць, що зменшує енергоспоживання на 70% та розпочато заміну дроту мережі вуличного освітлення з марки “А” на “СІП”, проведено ремонт 51 шафи обліку мереж освітлення, замінено 24 прилади обліку, постійно виконується контроль за роботою шаф обліку та станом повітряних ліній мереж вуличного освітлення, витрати на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення склали 476,4 тис. грн.

Постійно проводились роботи з очищення проїжджої частини доріг міста, тротуарів, обочин, відкосів, решіток зливової каналізації, автопавільйонів та автобусних зупинок від наносів ґрунту та сміття, обрізанням крон дерев удовж вулиць та вирубка сухостійних, напівсухих, уражених омелою, дуплистих та інших дерев. Загальна вартість виконаних робіт по утриманню вулично – дорожньої мережі в поточному році склала 489,3 тис. грн, витрати на утримання скверів міста склали 308,6 тис. грн., об’єктів озеленення - 228,0 тис. грн.

Навесні 2015 року проведено значні об’єми робіт по капітальному ремонту кладовищ “Софіївська слобідка” та “Сухий яр”, загальною вартістю 769,9 тис. грн., а саме:

- по кладовищу “Софіївська слобідка” облаштовано 4,4 тис. кв. мпішохідних доріжок, 2,5 тис кв. мпід’їзних доріг та 2 туалети, вартість виконаних робіт становить 341,4тис.грн.;

- по кладовищу “Сухий яр” облаштовано 1,7 тис. кв. мпішохідних доріжок, 5,8 тис. кв. мпід’їзних доріг та автостоянка, 2 туалети, вартість виконаних робіт становить 428,5тис.грн.

Інспекцією з благоустрою відділу житлово-комунального господарства   м. Умань складено 181 адміністративний протокол, згідно ст.152 КУпАП, з яких - 165 направлено на адміністративну комісію виконавчого комітету Уманської міської ради та 16 – до сільських рад. Складено 130 приписів на усунення порушень Правил благоустрою “Загальноміської Програми благоустрою м. Умань на 2011- 2015 роки”.

5. Транспорт та зв’язок

Автомобільним транспортом (з урахуванням вантажних комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-грудні 2015р. доставлено замовникам 154,0 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 19695,4 тис.т/км, що відповідно на 2,7 % і  5,7 % менше, ніж у січні-грудні 2014р.

Послугами пасажирського транспорту у 2015 році скористалися 9456,8 тис. пасажирів, що на 0,7 % менше обсягів 2014 року. Обсяг пасажирообороту зменшено на 6,1% і становив 82578,7 тис.пас./км.

Протягом 2015 року перевезено пільгових категорій громадян на суму 2466,4 тис. грн. Станом на 01.01.2016 року некомпенсовані збитки за пільгові перевезення пасажирів склали 369,5 тис. грн.

         Протягом 2015 року проведено 4 конкурси з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування.

 За результатами проведеного 03.04.2015 р. конкурсу та відповідно до рішення виконавчого комітету від 13.05.2015 р. №129 надано право на перевезення пасажирів міським автобусним маршрутом №11 “Нова Умань – ДП “Консервний комбінат” переможцю конкурсу ПрАТ Уманський “Агрошляхбуд” строком на 3 роки, з урахуванням інвестиційного зобов’язання щодо оновлення парку автобусів протягом визначеного періоду.

20.05.2015 р. відбулося засідання конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо перевезення пасажирів міським автобусним маршрутом “Залізничний вокзал – Дачі “Олександрівка”. У зв’язку з відмовою перевізника-претендента, конкурс за маршрутом “Залізничний вокзал – Дачі “Олександрівка” не відбувся.

За результатами проведеного виконавчим комітетом Уманської міської ради 18 серпня 2015року конкурсу з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування та відповідно до рішення виконавчого комітету від 10 вересня 2015 року № 247 надано право на перевезення пасажирів міським автобусним маршрутом загального користування: маршрут № 21-А “вул.Волкова-Реабілітаційний комплекс” (графік №1) в звичайному режимі, переможцю конкурсу  ТОВ “Круїз-Авто”  строком на 5 років.

За результатами засідань конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування від 15 грудня 2015 року та від 22 грудня 2015року, відповідно до рішення виконавчого комітету від 24 грудня 2015 року № 366 надано право на перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування: №1 “Залізничний вокзал – Райлікарня” (графіки №№1, 2, 3), №1-Б “Енергонагляд – Райлікарня” (графік №1), №14 “АТП-17155 – Райлікарня” (графіки №№ 2-17), №17 “Школа № 5 (вул. Леніна, 106) – Школа №6” (графіки №№1-5), № 27 “Школа № 6 – ГРС” (графік №1) переможцю конкурсу  ТОВ “Круїз-Авто”  строком на 5 років; №4 “Вул.Комарова – Вул.Волкова” (2 графіки) переможцю конкурсу  ФОП Фадєєв В.А.  строком на 5 років;№7 “Аеропорт – Ринок”  (через Зарембову Греблю) (2 графіки) переможцю конкурсу ПП Синиця О.О. строком на 5 років; №9 “Завод ЗБВ-Райлікарня” (графіки №№1-4) переможцю конкурсу  ПП Гайдук В.М. строком на 5 років, а також що конкурс з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування “Залізничний вокзал –Дачі “Олександрівка” та “Ринок – Нове кладовище” таким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю пропозицій перевізників-претендентів щодо участі у конкурсі.

Для врегулювання даного питання виконавчим комітетом проведено перемовини із перевізниками міста, які взяли на себе зобов’язання з обслуговування маршрутів “Залізничний вокзал - Дачі ”Олександрівка” та “Ринок – Нове кладовище” шляхом обслуговування згідно графіку чергувань.

 За 2015 рік Уманським центром поштового зв’язку № 8 отримано доходів по місту на суму 5735,8 тис. грн., що на 15,5 % більше, ніж за 2014 рік. Обсяг послуг поштового зв’язку збільшився на 30,0 % порівняно з минулим роком та склав 1872,9 тис. грн. Питома вага поштових послуг від загальних доходів складає 32,7 %, що на 3,7 % більше порівняно з 2014 роком. Обсяг послуг, пов’язаних з іншою підприємницькою діяльністю за 2015 рік зріс на 17,2 %, натомість з виплати пенсій зменшився на 5,8 % у порівнянні з 2014 роком.

Постійно розширюється кількість абонентів мережі Інтернет.

6. Паливно-енергетичні ресурси

Електрична енергія

Споживачами міста у 2015 році використано 144,5 млн. кВт год. електричної енергії на суму 158,1 млн. грн., з них оплачено – 166,1 млн. грн.

Станом на 01.01.2016 року рівень оплати за спожиту електроенергію склав 105,0 %, що на 8,4 % більше порівняно з початком 2015 року.

Заборгованість споживачів станом на 01.01.2016 року склала 8,2 млн. грн., що на 7,6 млн. грн. менше ніж на початок 2015 року.

 Підприємства та організації житлово-комунального господарства мають борг близько 3,0 млн. грн., який зменшився порівняно з початком 2015 року на 7,4 млн. грн. або на 71,3 %.

Заборгованість підприємств та організацій склала 4436,9 тис.грн., в тому числі промислових підприємств – 1996,7 тис.грн.

Поточний борг населення складає 2,6 млн.грн., заборгованість бюджетних установ, що фінансуються з державного бюджету – 374,5 тис. грн., борг з виплати пільг та субсидій – 428,7 тис.грн.

Станом на 01.01.2016 року погашено заборгованість бюджетних установ, що фінансуються з місцевого бюджету, що на початок року складала 1,4 млн.грн.

Основними боржниками перед ПАТ “Черкасиобленерго” є: КП “Уманьводоканал” в сумі 1500,9 тис. грн., УКП “Уманьтеплокомуненерго” – 1309,9 тис.грн., Уманський Національний університет садівництва – 248,1тис.грн., ТОВ “Умань ЕССЕТ 4 Україна” – 33,0 тис.грн.

Теплова енергія

Основним постачальником теплової енергії у місті є УКП “Уманьтеплокомуненерго”. Централізованим теплопостачанням охоплено близько 78% житлового фонду та інших об’єктів міста Умань.

Підприємство експлуатує 16 джерел теплової енергії сумарною тепловою потужністю 287,6 Гкал/год., в т.ч. 10 котелень на газовому паливі та 6 на твердому. Крім того, підприємство обслуговує 2 котельні тепловою потужністю 7,9 Гкал/год. Основна частка теплової енергії, біля 75% виробляється на 2-х котельнях, які розташовані за адресами: вул. Леніна,57 та вул.Енергетична, 14.

Станом на 01.01.2016р. заборгованість за спожитий природний газ по УКП “Уманьтеплокомуненерго” склала 75,4 млн. грн., яка була допущена в минулих роках по причині не відшкодування в повному обсязі різниці в тарифах.

Заборгованість із різниці в тарифах за послуги централізованого опалення станом на 01.01.2016 року (з урахуванням минулих періодів) становить 21,4 млн.грн., зокрема по бюджетних організаціях – 20,4 млн.грн., інших споживачах – 2,1 млн. грн., по населенню –  “-”1,1 млн. грн.

Заборгованість споживачів теплової енергії станом на 01.01.2016р. – 19835,2 тис.грн., в т.ч. населення – 13291,1 тис.грн., державний бюджет – 187,1 тис. грн., місцевий бюджет – 3007,7 тис.грн., підприємства та організації – 3349,3 тис.грн.

З метою зменшення заборгованості за спожиту теплову енергію станом на 01.01.2016р. боржникам - фізичним особам вручено 2601 досудових попереджень на суму 8661,3 тис. грн., із них було сплачено 592,3 тис. грн. (з урахуванням минулих періодів – 41613 тис. грн.), боржникам - юридичним особам вручено – 92 досудових попереджень на суму 16651,6 тис. грн., сплачено – 32997,0 тис. грн. (з урахуванням минулих періодів).

Укладено 29 договорів про реструктуризацію боргу за спожиту теплову енергію на суму 155,3 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 року в органах Державної виконавчої служби м.Умань знаходиться 94 проваджень на суму 343,1 тис. грн. по фізичних та 2 провадження на суму 73,4 тис. грн. по юридичних особах.

До Уманського міськрайонного суду пред’явлено 78 позовних заяв про видачу судових наказів відносно фізичних осіб на суму 550,0 тис. грн. та 3 позовні заяви до Господарського суду Черкаської області на суму 1681,1 тис. грн. відносно юридичних осіб.

Природний газ

Відповідно до пункту 3 прийнятої постанови НКРЕКП від 12.01.2015р. № 9 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом”:  “Суб'єктам господарювання, що провадять діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови у тримісячний строк”.

Згідно з вищевказаним нормативним документом, з 01.07.2015 р., постачання природного газу населенню, комунально-побутовим споживачам, бюджетним установам та організаціям м.Умань здійснює ТОВ “Уманьгаз Збут”, а транспортування природного газу, утримання мереж та обслуговування газопроводів - ПАТ “Уманьгаз”.

По ПАТ “Уманьгаз”, станом на 01.01.2016 року, всіма категоріями споживачів використано 47,7 млн. куб. м природного газу, в тому числі: по ТОВ “Уманьгаз Збут”за період з 01.07.2015 р. по 01.01.2016 року, населенням та бюджетними установами міста використано 10,9 млн.куб. м природного газу на загальну суму 49,9 млн.грн., сплачено – 43,3 млн.грн.

Рівень оплати спожитого природного газу населенням та бюджетними установами по ТОВ “Уманьгаз Збут” становить 86,6 %.

Станом на 01.01.2016 року загальна заборгованість за поставлений природний газ склала 6,7 млн. грн., в тому числі: заборгованість населення за природний газ становить “–”11,7 млн. грн. (переплата за рахунок погашення боргів попередніх періодів); борг з виплати пільг та субсидій – 18,3 млн. грн.; заборгованість за спожитий природний газ бюджетних установ та організацій, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів склала 42,6 тис. грн.

7. Водопостачання та водовідведення

Комунальне підприємство “Уманьводоканал” обслуговує 6 водопровідних насосних станцій, 16 насосних станцій підвищення тиску, 14 резервуарів питної води, 406,1 км водопровідних мереж, 28 діючих артсвердловин та 28 гідроспостережних.

Система водовідведення міста налічує 7 каналізаційних насосних станцій, 75 км каналізаційних колекторів, каналізаційні очисні споруди з повним циклом очистки стоків та обробки осадів.

У 2015 році КП “Уманьводоканал” було піднято 4364,5 тис. м³ води, перекачано та очищено 2619,4 тис. м³ стоків.

Реалізовано води – 2106,3 тис.м3 на суму 22,8 млн.грн.

Реалізовано послуг водовідведення – 1883,4 тис.м3 на суму 11,8 млн.грн.

Рівень оплати склав 104,4 %.

Загальна заборгованість перед КП “Уманьводоканал” за послуги з водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2016 року склала 4,4млн. грн., що менше порівняно з початком 2015 року на 25,6%.

Борг із виплати пільг і субсидій становить 2,8 млн.грн.

Найбільшими боржниками за отримані послуги є: відділ охорони здоров’я – 24,7 тис.грн., ДП ЖСУ Тепличного комбінату – 57,2 тис.грн., ПАТ “Черкасиобленерго” – 48,2 тис.грн., ЖБК-Машинобудівник-3 – 30,7 тис.грн., ОСББ “Селекція” – 26,0 тис.грн.

8. Оплата населенням житлово-комунальних послуг

Населенням міста у 2015 році оплачено за спожиті житлово-комунальні послуги, з урахуванням погашення боргів попередніх періодів, 101,4 млн. грн. (нараховано до оплати – 86,9 млн. грн.). Рівень оплати складає 116,6 %.

Сума заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склала

“-”1454 тис. грн. (частково погашено борг попередніх періодів, 100-відсотково оплачено нарахування поточного періоду та попередню оплату послуг).

Заборгованість населення на кінець грудня 2015 року за видами житлово-комунальних послуг становила: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 7,5 млн.грн., за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,0 млн.грн., за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,5 млн.грн., за вивезення побутових відходів – 25,0 тис.грн.

За даними управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради рівень відшкодування вартості житлово-комунальних послуг по пільгах та субсидіях станом на 01.01.2016 року становить 107,6 %, з урахуванням боргу попередніх періодів (нараховано 34,2 млн. грн., відшкодовано 36,8 млн. грн.).

 Питання розрахунків за спожиті енергоносії та вжиті заходи щодо їх покращення знаходиться на постійному контролі виконкому:

- постійно висвітлюється в засобах масової інформації, по місцевому радіомовленню та в програмах місцевих телестудій, а також заслуховується на засіданнях комісій, планівках міського голови, засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради;

- контролюється при видачі різних довідок, дозволів;

- списки боржників за житлово-комунальні послуги розміщуються в салонах міських автобусів та на дверях під’їздів житлових будинків;

- здійснюється примусове стягнення боргів шляхом звернення до суду;

- проводиться реструктуризація боргів населення.

Житлово-комунальні послуги 2015 рік

Заборгованість населення з платежів,

тис. грн.

Нараховано населенню до оплати,

тис. грн.

Оплачено населенням, тис. грн.

Рівень оплати населенням1,

%

Всього 86940 101354 116,62 -14543
в тому числі:        
з утримання будинків і споруд та прибуд. територій 15072 15285 101,42 2028

централізоване водопостачання та

водовідведення

14393 17264 119,92 1484
централізоване         опалення та гаряче водопостачання 27239 27701 101,72 7531
газопостачання 29313 40184 137,12 -125223
вивезення побутових відходів 923 920 99,7 25

1- відсоток обраховано з показників у гривнях;

2 - за рахунок погашення боргів попередніх періодів (якщо рівень оплати перевищує 100 %);

3-від’ємна величина заборгованості характеризує часткове погашення боргу попередніх періодів, 100-відсоткову оплату нарахувань поточного періоду та попередню оплату послуг.

9. Послуги

У сфері надання послуг, протягом 2015 року, здійснювали діяльність 196 юридичних осіб та їх структурних підрозділів, основною діяльністю яких є надання послуг, що на 11,3 % менше ніж у 2014 році.

Обсяг реалізованих послуг скоротився на 1,6 % у порівнянних цінах і склав 236,8 млн. грн. При цьому, у 2015 році зріс на 10,6 %, обсяг послуг, реалізованих населенню проти 2014 року та склав 134,5 млн. грн. Питома вага послуг, реалізованих населенню від загального обсягу реалізованих послуг – 56,8 %. Обсяг послуг, реалізованих населенню у розрахунку на одну особу населення в місті склав 1560,2 грн.

10. Споживчий ринок

Торговельна мережа міста представляє собою комплекс підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства, пунктів дрібно-роздрібної торгівлі підприємців – фізичних осіб.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, в м.Умань за січень-вересень 2015 року становив            1203,3 млн.грн., що в порівнянних цінах на 13,6 % менше обсягу січня–вересня 2014 року. У розрахунку на одну особу населення міста обсяг роздрібного товарообороту у торговій мережі підприємств у січні-вересні 2015 року склав 13927,5 грн.

            В місті функціонує 7 діючих ринків на 4451 торгове місце.

За рахунок нового будівництва та реконструкції житлового фонду під магазини відбулося розширення торгової мережі на 12 об’єктів.

         Створено в магазинах “АТБ”, “Велика кишеня”, “Фуршет”,“Фора”, відділи з реалізації продуктів для хворих на цукровий діабет, продуктів дитячого асортименту.

З метою збереження позитивної динаміки розвитку регіонального споживчого ринку, збільшення на регіональному споживчому ринку частки конкурентоспроможної продукції місцевих товаровиробників, насичення споживчого ринку якісними та безпечними товарами за доступними цінами торговим відділом Уманської міської ради проведено ряд заходів, а саме:

         - проводився моніторинг цін на підприємствах торгівлі та продовольчих ринках міста;

- посилено контроль за ліквідацією стихійної торгівлі на вулицях міста;

- створено комісію з питань організації сезонної дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території об’єктів благоустрою м.Умань;

- узаконено мережу сезонної дрібнороздрібної торгівлі на 2015 рік;

- надання інформаційно-консультативної інформації з питань захисту прав споживачів.

11. Реформування власності

У процесі перед приватизаційної підготовки знаходилось 4 об'єкти. На виконання Програми приватизації майна міської комунальної власності, відчужено 2 об’єкти. Від відчуження комунального майна до міського бюджету розвитку перераховано 712,3 тис. грн. при прогнозованих 600,0 тис.грн.

Протягом 2015 року від передачі в оренду комунального майна на рахунки комунальних підприємств, відділів і управлінь міської ради надійшло близько 2737,1 тис. грн., що складає 136,9 % у порівнянні з надходженнями за 2014 рік. Надходження від оренди напряму залежать від кількості об’єктів переданих в оренду, на кінець звітного періоду діє 121 договір оренди, що  становить 100,0 % від кількості договорів, що діяли на кінець 2014 року (діяв 121 договір).

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження коштів від оренди майна міської комунальної власності за 2015 рік

тис.грн.

Відділи, управління міської ради,

комунальні підприємства

2014 рік 2015 рік У % відношен-ні 2015 р. до 2014р.
Відділ ЖКГ 21,6 27,4 126,9
КП ВЖ РЕУ №1 (житловий фонд) 364,7 512,1 140,4
ВЖ РЕУ №2 (житловий фонд) 512,1 727,6 142,1
КП “Уманське РЕУ №3” (ж/ф) 157,7 224,8 142,5
Відділ охорони здоров′я 56,4 127,1 225,4
Відділ культури 60,9 200,3 328,9
Відділ освіти 417,9 423,5 101,3
Міська лікарня 142,0 275,3 193,9
КП “Уманська стоматполіклініка” 9,3 0,0 0,0
Виконавчий комітет 189,4 88,8 46,9
КП ВЖ РЕУ №1(підприємство) 7,5 10,7 142,7
ВЖ РЕУ №2 (підприємство) 1,5 2,6 173,3
КП “Уманське РЕУ №3” (підприємство) 1,7
КП “Уманська дирекція кіновідеомережі” 24,8 31,1 125,4
УКП “Комунальник” 19,4 68,4 352,6
УКП “Уманьтеплокомуненерго” 9,3 9,4 101,1
КП “Уманьводоканал” 4,4 6,3 143,2
Всього 1998,9 2737,1 136,9
Кількість договорів оренди 121 121 100,0

Протягом 2015 року відділом комунального майна укладено 30 договорів оренди, з них 13 короткострокових та 64 додаткові угоди до договорів оренди, з них 41 додаткова угода про продовження договорів оренди.

Для подолання впливу негативних факторів відділ комунального майна постійно здійснює аналітичний моніторинг ринку орендних послуг міста, виходить на даний ринок з пропозиціями, коригує нормативно-правову базу орендних відносин відповідно до вимог часу.

Загальна заборгованість з орендної плати, рівень якої на кінець 2015 року становив близько 67,7 тис. грн., знижує рівень надходжень від оренди.

Відділом комунального майна здійснюється постійний моніторинг заборгованості з орендної плати. Ведеться претензійно-позовна робота, в тому числі по примусовому стягненню заборгованості з орендної плати з боржників. Згідно рішень господарського суду, в органах державної виконавчої служби знаходяться на виконанні рішення по стягненню заборгованості з орендної плати на суму близько 41,3 тис. грн. (КС „Фенікс – Черкаси”, ФОП Макаров Д.А., ФОП Кривдюк І.О.).

На виконання рішень Уманської міської ради, впродовж 2015 року відділом комунального майна укладено 9 договорів безоплатного користування майном міської комунальної власності , 42 договори про закріплення майна на праві оперативного управління або господарського відання. Підготовлено та винесено на розгляд Уманської міської ради та її виконавчого комітету 29 проектів рішень.

 1. Соціальний захист
 2. Доходи населення

За даними Головного управління статистики у Черкаській області середня заробітна плата одного штатного працівника міста за 2015 рік порівняно з показником 2014 року зросла на 18,5 %, і склала 3043 грн.

За даними Головного управління статистики в Черкаській області станом на 01.01.2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в місті зменшилась на 222,6 тис. грн. порівняно з попереднім місяцем і становила 540,8 тис. грн.

Борг мав місце на двох економічно активних підприємствах: філія “Уманська ДЕД“ ДП “Черкасиоблавтодор” – 211,9 тис. грн., філія “Уманський райавтодор” ДП “Черкасиоблавтодор” – 67,9 тис. грн. та на одному підприємстві банкруті ДП "Рубін" – 261,0 тис. грн.

Інформація про стан погашення заборгованості надається в міську прокуратуру, територіальну державну інспекцію з питань праці, Уманську об'єднану державну податкову інспекцію.

Протягом 2015 року проведено 12 засідань тимчасової комісії виконкому міської ради з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та проведено 35обстежень підприємств всіх форм власності та господарювання щодо дотримання законодавства з праці. Керівникам підприємств, де виявлено недоліки, надано рекомендації щодо їх усунення.

Управління праці та соціального захисту населення здійснює нагляд за дотриманням норм чинного законодавства щодо призначення, перерахунку та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду України в м. Умані та Уманському районі.

Протягом 2015 року перевірено 2635 пенсійних справ, що складає 100 % від призначених та перерахованих пенсійних справ. Середній розмір пенсії станом на 1 січня 2016року складає 1466 грн. 60 коп.

В ході перевірок виявлено 6 порушень з призначення, перерахунку та виплати пенсій управлінням Пенсійного фонду України в м.Умані та Уманському районі, в зв’язку з чим виникла переплата пенсій в розмірі 30,11 грн. та недоплата пенсій в розмірі 35,04 грн. Повернуто на доопрацювання 54 пенсійні справи.

Здійснюється контроль за правильністю нарахування і виплати пенсій відповідно до рішень суду особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям війни.

 1. Легалізація ринку праці та доходів

З початку 2015 року проведено 12 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

За наданими управлінням Пенсійного фонду України в м.Умані та Уманському районі списками платників, які зазначили нарахування заробітної плати менше мінімального розміру, встановленого законодавством, членами робочої групи проведено 258 бесід з керівниками підприємств із низьким рівнем середньої заробітної плати, основними причинами якої є те, що внаслідок зменшення обсягів виробництва та виконуваних робіт працівників переведено на режим неповного робочого дня або неповного робочого тижня. Мінімальну заробітну плату на підприємствах міста запроваджено.

 1. Колективні договори

Протягом 2015 року в управлінні праці та соціального захисту населення зареєстровано 31 колективний договір та 41 зміни та доповнень до колективних договорів, зареєстрованих раніше. Колективними договорами в місті охоплено майже 90 % працюючих.

 1. Стан невиробничого травматизму та охорона праці

У 2015 році в побуті травмувалась 4267 осіб (на 41 особу більше проти 2014 року), в тому числі 38 осіб отримали смертельні травми (на 7 осіб менше проти минулого року).

Проведено 61 обстеження, під час яких виявлено 9 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, складено 61 акт щодо стану охорони праці та якості проведення атестації робочих місць за умовами праці.

На підприємствах міста працівники працюють у шкідливих умовах праці на 3076 робочих місцях, з них на 2957 робочих місць проведено атестацію за умовами праці.

Протягом 2015 року кількість робочих місць, які підлягали атестації за Списком № 1 і 2, становила 595, за результатами атестації підтверджено - 572.

Правом на скорочену тривалість робочого тижня користувались 0,7 % від зайнятих в основних галузях економіки; на щорічні додаткові відпустки – 11 %; підвищені тарифні ставки, доплати за умови та інтенсивність праці мали 13,2 % працівників. Лікувально-профілактичне харчування, молоко або інші рівноцінні харчові продукти отримали 9,1 % працівників. Кількість працівників, які мали право хоча б на одну з пільг або компенсацій за умови праці становила 2957 чол.

 1. Соціальна допомога

Призначення всіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою та єдиним пакетом документів проводиться відповідно до вимог Єдиної технології прийому громадян.

Протягом 2015 року за призначенням житлової субсидії звернулося 19047 заявників. Вперше за призначенням субсидії з початку року звернулося 5053 заявників. Виконано 52,1 тис. перерахунків раніше призначених субсидій. Всі перерахунки виконані без участі громадян. Кількість отримувачів житлових субсидій в 2015 році становить 13473 сімей, середній розмір субсидії в 2015 році – 350,00 грн., а з початку опалювального сезону – 1350,0 грн. За рішенням комісії призначено субсидій більше ніж 3,5 тис. сім’ям, що не мали права на загальних підставах.

Постійно проводиться прийом громадян в Реабілітаційному комплексі для людей з особливими потребами, Уманському міському пологовому будинку, в бібліотеках міста та за місцем проживання мобільним соціальним офісом по мікрорайонах міста.

Протягом 2015 року спеціалістами управління прийнято 297 заяв на призначення різних видів соціальних допомог в Уманському пологовому будинку (допомога при народженні дитини, допомога одиноким матерям, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, субсидія та інші).

В 2015 році державою спрямовано кошти в сумі понад 62,6 млн. грн. на надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Станом на 01.01.2016 року заборгованість бюджету перед організаціями надавачами житлово-комунальних послуг становить 19,3 млн. грн.

З метою соціального захисту населення в умовах підвищення тарифів управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради проводить широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців міста про новий механізм призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Станом на 01.01.2016 р. начальником управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради проведено 6 прес-конференції, 7 виступів по місцевому телебаченню, 12 виступів на радіо. Відбулося 103 зустрічі з населенням міста та працівниками різних установ та організацій. Щомісячно проводиться правовий всеобуч “Уманська родина”, засідання клубу “Надвечір’я”.

Інформація про новий механізм призначення субсидії розміщена на стенді в приміщенні управління праці та соціального захисту населення, в організаціях, що надають житлово-комунальні послуги, в міському центрі зайнятості, на сайтах виконавчого комітету Уманської міської ради та управління праці та соціального захисту населення.

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 196 багатодітних малозабезпечених родин, в яких виховується 713 дітей віком до 18 років. Всі вони введені в базу даних і отримують державні соціальні допомоги відповідно до чинного законодавства. Грошове забезпечення отримують 3 прийомні родини, на виховання до яких передано 5 дітей. Інші види державних соціальних допомог отримують 7,5 тисяч сімей.

Із державного бюджету на їх виплати в 2015 році спрямовано понад 82,6 млн. грн.

 1. Соціальні послуги

Центр соціальних послуг є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, яким з початку року обслужено більше 15 тис. громадян.

На базі Центру соціальних послуг проводиться реалізація пілотного проекту «Національна модель надання соціальних послуг в Україні»  в рамках Проекту ПРООН. В рамках цього проекту рішенням Уманської міської ради від 26.12.2014 року № 2.5-65/6 міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді приєднано до Центру соціальних послуг і створено три відділення.

Постійно поновлюється інформаційний стенд про соціальні послуги, які надають структурні підрозділи Центру соціальних послуг.

Відділення соціальної допомоги вдома  обслуговує 3047 осіб, в тому числі:

У одного соціального робітника на постійному обслуговуванні 16 осіб та на 1-2 разовому обслуговуванні - 40 осіб.

У відділенні переглянуто потреби отримувачів соціальних послуг відповідно до вимог Стандарту з урахуванням часу перегляду (закінчення) договорів про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг). Укладення нових договорів про соціальне обслуговування  проводиться із дотриманням вимог стандарту.

         Додатково взято на обслуговування 90 осіб, з різних причин знято з обслуговування 65 осіб, померло 125 осіб.

         Працівники відділення надають допомогу в оформленні документів на поселення потребуючих громадян в Будинок ветеранів, інші будинки-інтернати загального типу та спеціалізовані. Оформлено 37 осіб в стаціонарні відділення Центру соціальних послуг та 6 осіб в інші будинки-інтернати.

         Функціонує спеціалізоване відділення для обслуговування вдома психічнохворих інвалідів, що потребують різносторонньої допомоги та соціально–побутової підтримки, яке обслуговує 39 осіб.

У відділенні паліативної допомоги обслуговується 10 осіб.

         При відділенні працює служба «швидкої» соціальної допомоги, якою  113 особам терміново  надана необхідна допомога.

Для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, запроваджено мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг, що забезпечує надання комплексу соціальних послуг мультидисциплінарними командами, до складу яких включається не менше трьох осіб з числа таких працівників: фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник, соціальний робітник, медичний працівник, психолог, сестра медична з масажу, лікувальної фізкультури, швея, взуттьовик з ремонту взуття тощо. Обслужено 41 особа, яким надано 76 послуг.

Відділенням надаються платні соціальні послуги на дому непрацездатним громадянам, які нездатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд, але не мають такої можливості. Платних соціальних послуг надано 207 особам на суму 16,2 тис. грн. 

Посильну допомогу надають працівники відділення в похованні одиноких непрацездатних громадян та інвалідів.

Забезпечено дровами 77 осіб на суму 32,3 тис. грн., надана допомога на присадибних ділянках 2216 особам.

  Відділенням соціально-медичних послуг надано консультативних та реабілітаційних послуг 2920 особам, в тому числі стоматологічну допомогу - 385 особам, послуги масажу 487 особам, фізіотерапевтичні процедури – 2345 особам. Підопічні можуть отримати консультації лікарів: невролога, стоматолога, ортопеда, фізіотерапевта.

Функціонує фітобар, в якому постійно для підопічних готуються різноманітні чаї.

Працює протезно-ортопедичного відділення, яким обслужено 403 особи (зроблено дрібний ремонт та виготовлено протезно-ортопедичні вироби).

В травні цього року спеціалісти виїзної протезно-ортопедичної бригади Черкаського протезно-ортопедичного цеху проводили прийом громадян міста та оформили  замовлення на виготовлення протезно-ортопедичних виробів під індивідуальне замовлення для 57 осіб. Інвалідів, які за станом здоров’я не змоги прийти на прийом, відвідано вдома.

Функціонує Реабілітаційний комплекс для людей з особливими потребами, де люди отримують курс реабілітаційних послуг, рівнозначних санаторним. Платні соціально-медичні послуги одержали 1260 осіб на суму 191,5 тис. грн.

Комплекс має відзнаку Ради Європи та  Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, а наявна матеріально-технічна база та кваліфікований персонал є базою для реабілітації поранених учасників АТО та їх сімей, скористались такими послугами 17 осіб. 

В комплексі функціонує відділення соціально-медичних послуг, в якому за направленнями та путівками управління праці надаються соціально-медичні послуги інвалідам та ветеранам праці, проводиться реабілітація молодих інвалідів, що досягли 18 років.

В комплексі працює кабінет масажу з ліжком "Нуга Бест", кріслом масажним, фізіотерапевтичний кабінет, фітобар, кабінет ЛФК, тренажерний зал та кімнати відпочинку, водне відділення з душем Шарко, висхідним та лазерним душем, джакузі, плавальним басейном, сауною, інфрачервоною кабіною, функціонує кріосауна, гідромасажна ванна. В приміщенні працює підйомник, який допомагає інвалідам на візках пересуватися з поверху на поверх. Для  проведення курсу реабілітації жінок після перенесених захворювань молочної залози працює апарат для пресотерапії. В жовтні місяці придбано та облаштовано соляну кімнату для осіб з вадами органів дихання на суму 68,0 тис. грн.,  послуги отримали 50 осіб. Для кабінету ЛФК придбано килимове покриття на суму 10,0 тис.грн.

З групою відвідувачів психолог здійснює психотерапевтичну корекцію та курс ароматерапії, проводяться перегляди кінофільмів, заняття з бодіфлексу, бальних танців, заходи до всіх релігійних та державних свят. Проходять конкурси вареників, пиріжків, кулінарні поєдинки.

В комплексі організовано одноразове гаряче харчування.

Тричі на тиждень відвідувачам надаються інформаційно-консультативні послуги з питань надання соціальної допомоги, пільг та пенсійного забезпечення.

На базі комплексу проводяться Всеукраїнські семінари, круглі столи за участю представників усіх регіонів України по впровадженню передового досвіду, по наданню інноваційних видів соціально-реабілітаційних послуг.

При Центрі соціальних послуг функціонує відділення соціально-побутової адаптації, яким надано соціальних послуг 2011 особам. Для 12 малозабезпечених громадян у відділенні організовано щоденне гаряче харчування. Спільно з благодійним фондом "Свобода" проводиться харчування малозабезпечених громадян та інвалідів на базі кафе–центру "Стара Умань" для спілкування дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей два рази в тиждень для 40 осіб.

У відділенні особлива увага приділяється організації дозвілля, спрямованого на підтримання активної життєдіяльності пенсіонерів, ветеранів війни та праці.

З їх числа створено 5 клубів за інтересами та по різним напрямках – "Надвечір’я", "Оптиміст", "Калинонька", "Гармонія" та ансамбль "Катюша", які стали духовними осередками спілкування літніх людей.

При Центрі соціальних послуг функціонує Університет третього віку «Дивосвіт», при якому створено п’ять факультетів. Всього охоплено 74 особи.

Для слухачів Університету, крім надання соціально-педагогічних послуг, організовуються екскурсії в заповідники "Стара Умань", "Софіївка", картинну галерею та історико-краєзнавчий музей і т.д.

Члени клубу «Надвечір’я» були присутні на зйомках програми «Надвечір’я» Першого Національного каналу, присвяченої пам’яті ведучої Тамари Щербатюк.

Для підтримки активного довголіття серед пенсіонерів, інвалідів в місті проводяться вечори відпочинку до всіх святкових дат. Проведено майже 30 заходів, в яких взяло участь більше 4 тис. громадян. Це засідання клубу "Надвечір’я", заходи до всіх релігійних та державних свят, виставки з народно-прикладного мистецтва, зустрічі з відомими людьми міста. В Краєзнавчому музеї створені стаціонарні виставки, присвячені Дню Перемоги, проводяться зустрічі з ветеранами війни в музеї та його філіалах.

В трьох стаціонарних відділеннях (Будинок ветеранів) створені всі необхідні умови для проживання одиноких непрацездатних громадян та інвалідів, в яких нараховується 100 ліжко-місць.

Четверте стаціонарне відділення для тимчасового проживання громадян похилого віку та інвалідів на 20 ліжко-місць облаштовано в Комплексі надання соціальних послуг бездомним, звільненим та нарко- і алкоголезалежним особам.

В одному стаціонарному відділенні працює відділення паліативної допомоги, яке обслуговує 15 осіб.

Функціонує теплиця для вирощування розсади овочевих культур і квітів. Є земельна ділянка площею 1,13 га, на якій вирощуються овочі для здешевлення харчування підопічних.

Із збільшенням контингенту бажаючих проживати в Будинку ветеранів, для покращення  умов проживання  та збільшення житлової площі на виконання допустимих норм наповнюваності жилих кімнат проводиться капітальний ремонт житлового корпусу по вул. Мічуріна, 7 (зроблено перестінки, дах із металопрофілю, каналізаційні роботи, встановлено 8 металопластикових вікон та 2 дверей).

Проведено косметичний ремонт у двох кімнатах житлового корпусу, у другому стаціонарному відділенні побудовано санітарний вузол.

Для покрашення обслуговування підопічних за благодійні кошти придбано сушильну машину для білизни, функціональні ліжка, одяг зимового асортименту.

Для підопічних постійно проводяться заходи до святкових та релігійних дат, дні відкритих дверей, дні народження з врученням подарунків та солодощів. На ці заходи запрошуються керівники міста та спонсори. Концерти проводять учні загальноосвітніх шкіл та студенти вищих навчальних закладів міста.

Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги - відділенням благодійної діяльності проводиться робота щодо залучення коштів підприємств, установ та організацій міста для надання матеріальної та натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам.

 З початку року надано допомогу 3971 особі, в тому числі – натуральної допомоги 3249 особам на суму 148,9 тис. грн., адресної грошової допомоги – 722 особам на суму   284,1 тис. грн.

Пунктом прокату технічних та інших засобів реабілітації надано послуги 109 особам.

В пункт збору речей та лишків сільськогосподарської продукції поступило 1,4 т гуманітарного одягу та 2,8 тис. ум.од. вживаного одягу та взуття на загальну суму 61,2 тис. грн. для забезпечення вразливих категорій громадян. Проводиться робота по залученню гуманітарної допомоги для забезпечення одягом, взуттям, меблями, засобами гігієни та реабілітації внутрішньо переміщених осіб із Східних регіонів України, а також збираються теплі речі та продукти харчування для воїнів АТО. Обслужено 671 особу із вищезазначеної категорії осіб.

При відділенні діє служба побуту "Айстра", в якій працюють майстерні по ремонту взуття, пошиву та ремонту одягу. Майстерні надали побутові послуги 620 особам, з яких 186 інвалідів, на суму 10,1 тис. грн.

При відділенні діє ремонтна бригада, що надає громадянам послуги з ремонту житлових приміщень (ремонт покрівлі, заміна вікон, дверей, санвузлів та ін.), якою надано послуги з ремонту 14 громадянам.

Функціонує відділ по обслуговуванню малозабезпечених пенсіонерів «Соціальний кошик», яким обслужено 1800 осіб.

В Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Пролісок" обслуговуються діти від народження до 18 років. З початку року  пройшло реабілітацію 309 дітей-інвалідів. Проводиться патронаж всіх дітей-інвалідів. Лікар, медична сестра та психолог обслуговують на дому 29 дітей, які не можуть відвідувати Центр.

В 2015-2016 навчальному році за індивідуальною формою при Центрі навчається 15 дітей з особливими потребами.

В Центрі функціонує відділення фізіотерапевтичних та водних процедур. Діти-інваліди отримують теплові, водні та електропроцедури, масаж, займаються лікувальною фізкультурою, в тому числі із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою "Гравістат", динамічного параподію та тренажерів. Отримано послуг: масаж – 1049 процедур, фізіотерапевтичні – 2950, водне відділення – 1818, ЛФК – 1267, логопед - реабілітація 27 осіб, в тому числі 3 дітей з Уманського району (130 процедур).

Центр переведено на електроопалення.

З міського бюджету на заміну вікон виділено кошти в сумі 250,0 тис. грн., вже замінено 42 вікна. Зроблено косметичний ремонт. За спонсорські кошти придбано ванну Джакузі, мотокосу, хлібопіч, пилосос, обладнання для фільтрації та підігріву басейну, кухонний посуд та парафінонагрівач на суму 100,0 тис. грн.

В літньому оздоровчому таборі санаторного типу "Мрія" на базі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Пролісок" оздоровлено 25 дітей-інвалідів та 50 дітей пільгових категорій. За підсумками державної атестації літньому оздоровчому табору санаторного типу «Мрія» присвоєно першу категорію та внесено до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Постійно діє виставка дитячих робіт та малюнків "Світ очима дітей", працюють гуртки "Юний театрал", "Співають всі", "Умілі ручки", "Художній", "Танцювальний", секція з настільного тенісу. З дітьми проводяться масові заходи, присвячені Різдвяним святам, Міжнародному жіночому дню, Дню Перемоги, Великоднім святам та Дню захисту дітей з розважальними програмами і подарунками. Спільно з навчальними закладами міста проведені акції «Навколо світу», «Здоровим будь», фестиваль «Рівні між собою ми, будемо разом я і ти». Вихованці Центру прийняли участь в конкурсі дитячого малюнку на тему Нового року та миру на Донбасі, організованого Міністерством Закордонних справ.

Члени реабілітаційно-спортивного клубу «Умань», який працює на базі Центру, в травні 2015 року стали призерами других Всеукраїнських ігор OPEN GAMES за програмою Спеціальної Олімпіади у Львові.

В цьому році проведена атестація педагогічних працівників Центру, за результатами якої 2-ом педагогам присвоєна ІІ категорія, 3-ом – І категорія.

 Відновлено роботу Центру денного перебування для дітей з кризових сімей "Пелюстки довіри" на базі приміщення Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Пролісок". Соціальні послуги в даному Центрі спрямовані на створення умов для безпечного і гармонійного розвитку дітей шляхом зміцнення сімейних стосунків і запобігання розпаду сімей у кризі та вилучення дітей до державних закладів. До комплексу послуг входять заняття з дітьми, спрямовані насамперед на соціально-емоційний розвиток дітей, тренінги для батьків «Батьківство в радість» та відвідування сімей вдома, де спеціалісти, спостерігаючи за розвитком дитини, допомагають батькам закріпити на практиці отримані під час занять знання та навички, надають консультації.

За 12 місяців 2015 року Центром денного перебування охоплено 14 дітей з 14 сімей. Для дітей з родин, які потрапили в складні життєві обставини, проведено розваги: «В гостях у клоуна Крошки», «Острів скарбів», День Святого Миколая, свято Нового Року. Всі діти отримали подарунки.

В Центрі професійної реабілітації інвалідів проводиться професійне навчання відповідно до Ліцензії Міністерства освіти та науки України з подальшим врученням посвідчення про набуту професію та працевлаштуванням. В цьому році 37 інвалідів здобули робітничу професію і отримали свідоцтва Державного зразка.

При Центрі функціонує факультет комп’ютерної грамотності університету ІІІ віку "Дивосвіт", в якому організовано навчання пенсіонерів комп’ютерній грамотності та навичкам роботи в мережі Інтернет. В 2015 році на факультеті закінчили навчання 12 осіб та 12 осіб продовжує навчатися.

Укладено договір щодо професійної реабілітації інвалідів Уманського району.

В переданих управлінню праці та соціального захисту населення приміщеннях колишнього військового містечка  відкрито Комплекс надання соціальних послуг бездомним, звільненим та нарко- і алкоголезалежним особам з такими структурними підрозділами:

- Центр соціальної адаптації звільнених осіб із стаціонарним відділенням для пенсіонерів та інвалідів;

- Центр реінтеграції бездомних осіб з відділеннями для сімей з дітьми,  жінок та чоловіків;

- Будинок  нічного перебування;

- Соціальний готель.

Центр обліку бездомних осіб та Комплекс надання соціальних послуг бездомним, звільненим та нарко– і алкоголезалежним особам дають необхідні соціальні послуги бездомним, звільненим та нарко- і алкоголезалежним особам: тимчасова реєстрація, харчування, одяг і взуття, поновлення документів, направлення на медичне обстеження, допомога у працевлаштуванні. З цими особами проводяться заходи щодо запобігання поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДу, інтеграції їх у суспільство.

Центром обліку бездомних осіб виявлено та поставлено на облік 88 осіб. Структурними підрозділами Комплексу надано соціальних послуг 246 особам.

Працівниками постійно проводиться соціальне патрулювання з метою виявлення бездомних осіб, виготовляються та роздаються буклети з інформацією про роботу Центрів та їх координати головам квартальних комітетів, організаціям міста та окремим громадянам. Проведено 106 рейдів, якими виявлено 52 бездомні особи.

В осінньо-зимовий період розпочали роботу 8 пунктів обігріву, що розміщені у структурних підрозділах Центру соціальних послуг, 3-и з яких працює цілодобово, де установлено чергування медичної сестри, санітарки та сторожа. Обігрітися та випити гарячого чаю можуть не тільки бездомні, але й інші жителі міста. Для надання першої медичної допомоги пункти обігріву укомплектовані медичними аптечками, працює банк одягу, за потреби, бездомні направлялись в міську лікарню та  міський Центр зайнятості. З метою запобігання переохолодженню бездомних осіб працівники Центру спільно з волонтерськими організаціями міста проводили збір продуктів харчування, одягу та взуття для організації роботи пунктів обігріву, роздачі гарячого харчування, банку одягу та взуття.

На базі Центру обліку бездомних осіб Центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення  проводиться  апробація проекту Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів (Наказ Мінпраці від 24.06.2015 р № 657).

Працює координаційна рада виконкому міської ради з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням допомоги бездомним особам. Проведено 4 засідання.

В 2015 році виграно грант на суму 84,0 тис. доларів США на проведення ремонтних робіт в Центрі реінтеграції бездомних осіб та облаштування приміщень меблями і необхідним обладнанням від Турецького агентства зі співробітництва та координації (ТІКА). В даний час закінчені будівельні роботи та встановлюються корпусні меблі.

В Комплексі проводяться роботи по утепленню стін в житлових приміщеннях, відновлено каналізацію, закінчено ремонт покрівлі на електричній підстанції. Частково відремонтовано дахи в житлових корпусах із встановленням піддашків та зливних труб. У відремонтованих приміщеннях встановлено електроопалення.

Досвід по роботі з бездомними особами в м. Умань став одним з найкращих в Україні, за що Центр обліку бездомних осіб отримав сертифікат від представника Австрійського міністерства і комп’ютерну техніку, меблі та інше обладнання для поліпшення роботи Центру.

З метою збільшення кількості дітей охоплених відпочинком при Центрі соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення в літній період працював Центр дозвілля та відпочинку для дітей шкільного віку «Барвограй». В Центрі соціальні фахівці за допомогою студенів факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу та волонтерів по місцю проживання дітей організовували різноманітні ігри, розважальні програми, спартакіади, фестивалі та конкурси, що сприяли активному відпочинку дітей. Ця практика дала багато позитивних відгуків від дітей та їх батьків. Розглядаємо пропозицію про роботу Центру дозвілля та відпочинку дітей «Барвограй» не лише в літній період, а й під час осінніх, зимових та весняних канікул.

Запроваджується спільний проект управління, відділу охорони здоров’я та Уманського педагогічного університету - школа передового досвіду «Школа соціальних знань».

Управління праці та соціального захисту населення включено в проект Програми Розвитку ООН «Підтримка реформ соціального сектору в Україні». В рамках проекту проведено ряд навчальних семінарів за участю експертів ПРООН та представників Мінпраці. Вивчався досвід роботи представництвом ЮНІСЕФ та соціальними службами Львівської області, Одеси та Маріуполя.  Наш досвід організації системи надання соціальних послуг є оптимальною моделлю надання соціальних послуг на місцевому рівні в умовах децентралізації та презентувався на робочій нараді в листопаді 2015 року,  яку проводило Мінсоцполітики спільно з програмою  розвитку ООН в Україні.

Удосконалена робота щодо надання послуг сім’ям з дітьми.  Враховуючи нові функції управління в 2014 році рішенням сесії Уманської міської ради від № 26.12.2014 року № 2.5-65/6 до управління праці та соціального захисту населення приєднано Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для удосконалення роботи щодо:

-                     раннього виявлення та своєчасного надання їм соціальних послуг;

-                     адресності надання соціальних послуг населенню;

-                     розширення переліку охоплених ними категорій населення (перш за все дітей, сімей з дітьми, осіб та сімей у складних життєвих обставинах);

-                     концентрації надання соціальних послуг в одній структурі, тобто надання повної соціальної підтримки за принципом «єдиного вікна», який поки що реалізується лише в частині грошової підтримки;

-                     економії бюджетних коштів;

-                     уникнення дублювання функцій і фінансових резервів.

В рамках приєднання створено 3 відділення, в яких працюють14 фахівців із соціальної роботи. Відділення забезпечують раннє виявлення, облік та супровід сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах:

 • відділення визначення індивідуальних потреб у соціальних послугах;
 • відділення організації та надання соціальних послуг, в тому числі учасникам АТО, їх сім’ям та внутрішньо переміщеним особам;
  • відділення моніторингу та оцінки якості.

Працюють в цих відділеннях фахівці із соціальної роботи, введені в штат в межах чисельності та фонду оплати праці Центру соціальних послуг, які забезпечують роботу по наданню соціальних послуг територіальній громаді.

Результатом співпраці управління та Центру соціальних послуг є розроблення уніфікованих бланків заяв, договору, акта обстеження, тобто документів, які необхідно заповнювати при оформленні на обслуговування осіб(сімей) у Центр соціальних послуг. 

Фахівці із соціальної роботи тісно співпрацюють з дільничними інспекторами та лікарями, головами квартальних комітетів, соціальними педагогами для надання комплексу дієвих послуг з метою вирішення проблем підтримки та збереження сім’ї, сприяння їй у виході із складних життєвих обставин, здійснення профілактичної роботи щодо попередження кризових ситуацій і запобігання передачі дітей до державних закладів.

В цьому році відділеннями визначення  потреб у соціальних послугах; організації та надання соціальних послуг, в тому числі сім’ям з дітьми, учасникам АТО, їх сім’ям та внутрішньо переміщеним особам; моніторингу та оцінки якості Центру соціальних послуг проінспектовано 1253 особи, з них 962 сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, де виховується 1146 дітей, в тому числі під соціальним супроводом перебуває 18 осіб та 45 сімей, в яких виховується 78 дітей.

В цих відділеннях працює 14 фахівців із соціальної роботи, які спільно з відділом координації надання соціальних послуг проводять роботу з сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах.

В результаті роботи 180 осіб (100 сімей)  направлено в структурні підрозділи Центру соціальних послуг, 742 особам (560 сім’ям) надано допомогу в оформленні документів, 3 особам надано допомогу в отриманні реєстрації за місцем проживання, 134 особам (98 сім’ям) надано допомогу щодо направлення на оздоровлення, в 2 сім’ях попереджено соціальне сирітство,  176 осіб ( 80 сімей) отримали допомогу у лікуванні, 12 особам надано допомогу у працевлаштуванні, 20 сім’ям надано допомогу в отриманні реабілітаційних послуг, 7 сім’ям надано сприяння в отриманні гуманітарної  допомоги у вигляді речей та засобів гігієни, 80 сім’ям надано сприяння в отриманні соціальних виплат, 69 сімей отримали психологічну допомогу.

У рамках співпраці Уманської міської ради, МБФ «Партнерства «Кожній дитині» та управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради розпочато апробацію унікальних для України професійних патронатних сімей – інноваційної соціальної послуги, яка допомагатиме вразливим сім’ям з дітьми долати кризу та уникати травми інституціоналізації (перебування в притулках, будинках дитини, дитячих будинках тощо).

22 вересня 2015 року відбулось урочисте підписання Договору між Уманською міською радою в особі міського голови, Цебрія Олександра Володимировича та Міжнародною благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині» в особі в.о. директораКияниці Зінаїди Петрівни.

Рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради від 24 грудня 2015 р. № 354 «Про впровадження інноваційної форми соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми» затверджено Порядок запровадження в м. Умань інноваційної форми соціальної послуги тимчасового патронату над дітьми.

24 грудня 2015 року підписано договір про співпрацю між управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та патронатними вихователями, з 25 грудня 2015 року введено в штат Центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення посаду патронатного вихователя.

Слід зауважити, що тільки об’єднавши всі соціальні служби міста (в перспективі і службу у справах дітей (за виключенням передачі правозахисних функцій) робота Центру соціальних послуг буде модернізована так, щоб забезпечити повне, 100% охоплення увагою держави найуразливіших громадян, а особливо сімей з дітьми.

З метою організації роботи щодо надання підтримки внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції в місті Умань проводиться належна робота :

- працюють координаційний центр з надання допомоги особам, які потребують додаткового захисту (розпорядження секретаря міської ради від 13.03.2014 року №34) та пункт психологічної допомоги із залученням студентів Уманського державного педагогічного університету ім. П.Тичини, які здобувають вищу освіту за напрямом «практична психологія»;

- затверджено план заходів з організації роботи щодо надання підтримки сім’ям, в тому числі військовослужбовців, які прибули з Автономної Республіки Крим,  м. Севастополь та прикордонних районів з Росією на тимчасове проживання в м. Умань (розпорядження першого заступника міського голови від 24.03.2014 р. № 23-р);

- створено міський штаб та затверджено план заходів з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

- внесено зміни до міської програми соціальної допомоги „Турбота” на 2014-2020 роки”, доповнивши її розділом VI. «Соціальний захист та підтримка сімей, в тому числі військовослужбовців, які прибули з Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та пограничних районів з Росією на тимчасове перебування в м. Умань», де передбачено заходи з підтримки таких сімей: забезпечення житлом для тимчасового перебування, організації гарячого харчування, збір коштів для надання матеріальної допомоги,  забезпечення ліками, продуктами харчування, речами першої необхідності без виділення коштів з міського бюджету на ці цілі.

Для виявлення потреб внутрішньо переміщених осіб розроблені анкети, таблиці.

Станом на 14 січня 2016 року на обліку в координаційному центрі перебуває 936 внутрішньо переміщених осіб (539 сімей) з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції, в тому числі 258 дітей  до 18 років, 222 громадянина похилого віку та інваліда. З них виїхало 354 особи. На сьогоднішній день в місті Умань проживає 582 особи,  в тому числі 140 дітей  до 18 років, 167 громадян похилого віку та інвалідів, 275 осіб працездатного віку.

За клопотанням управління праці та соціального захисту населення надана допомога у розселенні 29 особам:

- 7 осіб поселено в готелі «Софіївський» по вул. Київській, 12а;

- 9 осіб поселено в готелі “Фортеця”;

- 8 осіб в гуртожитку Уманського національного університету садівництва;

- 1 особа проживає в у Центрі соціальних послуг по вул. Республіканській;

- 4 особи проживають в гуртожитку Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу.

553 осіб проживають у мешканців міста або орендують житло.

         Робота щодо надання допомоги у поселенні внутрішньо переміщених осіб триває, управлінням праці та соціального захисту населення розроблено інвестиційний проект «Створення належних умов для життєдіяльності та реабілітації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції «Затишний дім» та надіслано до  Державного фонду регіонального розвитку.

У разі отримання гранту реалізація проекту дасть можливість відремонтувати гуртожиток, відкрити Комплекс по наданню соціальних послуг вразливим категоріям громадян і підтримати людей даної категорії забезпечивши їх житлом, харчуванням, реабілітаційними послугами та працевлаштуванням.

         Станом на 14 січня 2016 року є можливість тимчасово розмістити громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО у Центрі соціальних послуг по вул. Республіканській - 12 пенсіонерів.

До допомоги сім’ям переселенців вже долучились 30 підприємств різних форм власності, установ та організацій.

         Відповідно до Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведення антитерористичної операції затвердженої постановою КМУ від 01.10.2014 року № 535 направлено реєстр на 7 осіб вищезазначеної категорії для виплати допомоги у комісією з питань надання одноразової грошової допомоги Департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації.

         Проводиться належна робота відділами та службами міської ради: 

 • відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 509 в Єдиній інформаційній базі даних про взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО обліковано  756 осіб, яким видані довідки для надання щомісячної адресної допомоги на покриття витрат на проживання. 615 сім’ям призначено грошову допомогу;
 • до Уманського міського центру зайнятості звернулося – 151 особа. Мали статус безробітного – 83 особи. Отримували допомогу по безробіттю – 70 осіб. Працевлаштовано – 38 осіб. Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 18 осіб. Проходили професійне навчання – 3 особи. Отримали профорієнтаційні послуги - 151 особа;
 • 2 дітей відпочили у пришкільному таборі;
 • 3 дітей - в оздоровчому таборі “Холодноярська республіка” с. Леськи, Черкаського району, Черкаської області;
 • 2 дитина оздоровилася в санаторії «Городище» м. Городище, Черкаська область;
 • 4 дитини оздоровилися в санаторії «Сосновий бір» м. Черкаси;
 • 2 дітей – в санаторії «Зелена гірка» м. Одеса;
 • 3 дітей оздоровилися в ТОВ «Курортне об’єднання «Сонячний берег» табір «Чайка» смт. Сергіївка, Одеської області;
 • 2 дітей оздоровилося в санаторії «Руська поляна» Черкаського району, Черкаської області;
 • 26 дітей відвідує дошкільні заклади, 41 дитина влаштована у загальноосвітні школи, діти внутрішньо переміщених осіб забезпечені безкоштовним харчуванням в дитячих навчально-виховних закладах та загальноосвітніх школах протягом навчального періоду, за результатами шкільних благодійних акцій, дітей забезпечили необхідним шкільним приладдям;
 • в рамках щорічної акції «До школи – з радістю!» 31 серпня 2015 року в кафе Центру соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення відбувся ранок з нагоди Дня знань для дітей з малозабезпечених багатодітних сімей та дітей внутрішньо переміщених осіб. Першокласникам вручені ранці та набори канцтоварів;
 • 29 грудня 2015 року в управлінні праці та соціального захисту населення для  дітей внутрішньо переміщених осіб відбулось новорічно-різдвяне свято. До них завітав Дід Мороз та Снігуронька, які розважали дітей веселими конкурсами та іграми. По завершенню свята всі діти отримали солодкі подарунки та яскраві враження.
 • в медичних закладах м. Умань пройшли амбулаторне лікування 147 внутрішньо переміщених осіб (24-дорослі, 123-діти), 58 осіб – стаціонарне лікування (40-дорослі, 18 - діти), на обліку перебуває 16 вагітних жінок, 14 новонароджених дітей;
 • 10 осіб пройшли курс соціально-реабілітаційних послуг в Реабілітаційному комплексі для людей з особливими потребами;
 • забезпечено соціальні гарантії:  подано  273 запити справ для отримання соціальних допомог – надійшло 270 справ, з них  194 – пенсійні  та 76 - соціальних допомог;
 • відділенням благодійної діяльності управління праці та соціального захисту населення надано 179 сім'ям продуктові набори та одяг;
 • 489 громадянам надано консультативну допомогу та психологічну підтримку;
 • Уманська організація Товариство Червоного Хреста надала допомогу                 79 сім’ям (всього 198 осіб) продуктами харчування, одягом та засобами гігієни на суму 24278 грн.

         Інформація для громадян, які прибувають з АР Крим та з території Донецької та Луганської областей з питань розселення, соціальних гарантій, медичного обслуговування та номери контактних телефонів розміщені на інформаційних стендах структурних підрозділів управління  праці та соціального захисту населення, на сайтах Уманської міської ради та управління праці та соціального захисту населення, в засобах масової інформації, зокрема на КП «ТК «Умань», міській газеті «Уманська зоря». Визначено контактну особу, яка приймає за адресою: вул. Садова, 9, кабінет № 5, телефон: 3 47 65 E-mail: szЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

         Організація оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді влітку 2015 року здійснювалась відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, обласної та міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2009-2015 роки та рішення виконкому Уманської міської ради від 08.05.2014 р. №105 «Про організацію оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей і учнівської молоді у 2014-2015 роках».

         Із загальної кількості дітей шкільного віку 7484 осіб, охоплено оздоровленням і відпочинком майже 6 тис. дітей (80%), в тому числі оздоровленням 2,2 тис. дітей (30%) та 3,8 тис. дітей (50%) відпочинком. Оздоровленням і відпочинком забезпечено 4,2 тис. дітей пільгової категорії (56,4%).

На проведення оздоровчої кампанії в 2015 році використано 149,1 тис. грн. з державного бюджету (відділу освіти на пришкільні табори), 80 тис. грн. з міського бюджету, додатково вдалося залучити  кошти підприємств, установ та організації різних форм власності, профспілок, волонтерів, громадських організацій, міст-побратимів в сумі 2,1 млн. грн. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 23.04.2015 року №117 «Про організацію харчування учнів у таборах з денним перебування влітку 2015 року» вартість дворазового харчування становила 18 грн. за батьківські кошти. Діти пільгової категорії харчувались в таборах  безкоштовно.

Влітку в м. Умань працювало 23 заклади оздоровлення та відпочинку дітей – це 17 на базі загальноосвітніх закладів, в тому числі 3 табори з оздоровчою зміною, 5 на базі позашкільних навчальних закладів та літній оздоровчий табір санаторного типу «Мрія». 

Починаючи з 2002 року щорічно в літній період діти-інваліди та діти пільгової категорії мають можливість оздоровитись в літньому таборі „Мрія", що працює на базі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок».

В цьому році в таборі працювало 3 зміни з терміном оздоровлення  21 день.

Під час проведення оздоровчої кампанії особлива увага  зверталась  на оздоровлення дітей соціально-вразливих категорій. Усі діти максимально залучені до відпочинку у таборах.

12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оздоровлювались в оздоровчому таборі «Придніпровський» с.Чапаєвка, Золотоніського р-ну .

Поліклінічним відділенням Уманської міської дитячої лікарні оздоровлено в санаторіях України різних профілів 295 дітей пільгової категорії, вперше в цьому році управління праці та соціального захисту населення брало участь у підборі дітей пільгової категорії для оздоровлення.

14 дітей, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених, обдарованих та талановитих дітей оздоровились в державному підприємстві „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рішенням комісії з розподілу путівок до УДЦ „Молода гвардія”.

З 27 червня по 17 липня 2015 року 37 дітей пільгових категорій перебували в ТОВ „Курортне об’єднання „Сонячний берег”.

З метою збільшення кількості дітей охоплених відпочинком при Центрі соціальних послуг  управління праці та соціального захисту населення в літній період працював Центр дозвілля та відпочинку для дітей шкільного віку «Барвограй». В Центрі соціальні фахівці за допомогою студенів факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу та волонтерів по місцю проживання дітей організовували різноманітні ігри, розважальні програми, спартакіади, фестивалі та конкурси, що сприяли активному відпочинку дітей. Ця практика дала багато позитивних відгуків від дітей та їх батьків. Розглядаємо пропозицію про роботу Центру дозвілля та відпочинку дітей «Барвограй» не лише в літній період, а й під час осінніх, зимових та весняних канікул.

З метою покращення якості оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді, збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку та відкриття оздоровчо – реабілітаційного центру для дітей та підлітків на базі приміщень в  с. Дмитрушки-2 рішенням сесії Уманської міської ради від 17 вересня 2015 року № 4.5-74/6 затверджено міську програму оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2015 – 2020 роки.

Для належної роботи з питань утвердження гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї у місті Умань діють:

-          міська соціальна програма протидії торгівлі людьми на період 2015-2020 рр., затверджена рішенням Уманської міської ради від 13.03.2015 року № 3.4-67/6;

-          міська соціальна програма з утвердження гендерної рівності на період 2015-2020 рр. затверджена рішенням Уманської міської ради від 13.03.2015 року № 3.5-67/6;

-          заходи щодо попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми в    м. Умань.

З метою ефективного надання соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення у своїй роботі тісно співпрацює з відділом охорони здоров’я, відділом освіти, міським відділом УМВС України в Черкаській області, Уманським РВУДМС України в Черкаській області, Уманським РВ УДС НС України в Черкаській області, службою у справах дітей, волонтерським штабом «Разом», громадською волонтерською організацією «Уманський міськрайонний цент «До перемоги», з Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини та Уманським гуманітарним педагогічним коледжем ім. Т.Г.Шевченка.

7. Соціальні пільги

До Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, включено 23771 особа. З усіма підприємствами - надавачами послуг (84 організації) забезпечено обмін інформацією в електронному вигляді.Державою відшкодовано (надано пільги) в 2015 році на суму понад 17 млн. грн.

Відповідно до міської програми соціальної допомоги "Турбота" за рахунок коштів міського бюджету надано додаткові соціальні пільги громадянам пільгових категорій на суму майже 1,7 млн. грн.., зокрема:

- забезпечено 100 % відшкодування вартості оплати житлово-комунальних послуг в межах норм споживання та абонентної плати за користування квартирним телефоном сім’ям воїнів, полеглих в Афганістані; ветеранам підпільно-партизанського руху; політичним в’язням і репресованим громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і в подальшому були реабілітовані; довгожителям міста, яким виповнилось  100 років; родинам учасників АТО.

- звільнено від абонентної плати за користування радіоточкою та надано 50% знижку по оплаті за користування телефоном інвалідам І та ІІ групи по зору, з 2012 року надається додаткова пільга в розмірі 50% за споживання електроенергії, в межах норм споживання;

-  виплату визволителям щомісячної довічної стипендії в розмірі 100 грн.;

 - 2 балони скрапленого газу ветеранам Великої Вітчизняної війни (в кого пічне опалення) (був 1 балон газу);

 - інвалідам без двох рук або ніг надано додаткову пільгу для 100 % відшкодування вартості оплати житлово-комунальних послуг (раніше були пільги на телефон та радіо);

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 31.03. 2015 р. № 147 "Деякі питання виплати у 2015 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань" виплачено разову грошову допомогу до 5 травня 1504 ветеранам війни на суму 1,1 млн. грн.

Сім’ям, в яких склалося важке матеріальне становище надається матеріальна допомога. Протягом 2015 року надано допомогу 714 особам на суму 260,0 тис.грн., з міського бюджету та за рахунок коштів державного бюджету - 75 інвалідам на суму 39,2 тис. грн.

На виконання Указу Президента України „Про довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність” від 26.11.2001 року № 1147 (зі змінами) реабілітованій особі Чорномазу Б.Д., щомісячно виплачується довічна державна іменна стипендія в розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. В 2015 році розмір стипендії становив 1074,00 грн., загальна річна сума склала 11,9 тис. грн.
Відповідно до рішення Черкаської обласної ради „Про внесення змін до обласної комплексної програми „Турбота” на 2014-2020 роки” від 05.03.2015 року № 38/10-VІ політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області, виплачується   щомісячна фінансова допомога (стипендія) в розмірі 300,00 грн. В місті Умані стипендія виплачується 6 особам з квітня місяця 2015 року.
Відповідно до рішення сесії Черкаської обласної ради від 24.07.2014 р. № 33-2/VI здійснюється виплата одноразової матеріальної допомоги розмірі 50,0тис. грн. одному з членів сім’ї загиблого в ході проведення АТО. Станом на 01.01.2016 року в місті проживає 8 сімей загиблих військовослужбовців. Сім’ям виплачено одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 400,0тис. грн. (в  2014 р. -150,0 тис. грн.,  2015 -250,0 тис. грн.) 

Згідно змінам до міської програми «Турбота» на 2014-2020 роки виплачуються  щомісячні стипедії визволителям м. Умань, здійснюється відшкодування коштів за поховання загиблих учасників АТО та спорудження надгробку. Компенсовано пільги дітям – чорнобильцям, що припинені на державному рівні - це харчування в дошкільних навчальних закладах, оздоровлення в літньому оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія», щомісячні виплати сім’ям на кожну дитину-чорнобильця шкільного віку, батьки яких стали інвалідами І або ІІ групи, чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також забезпечується харчування в дошкільних та шкільних навчальних закладах дітей учасників АТО, отримують соціально-реабілітаційні послуги в Реабілітаційному комплексі для людей з особливими потребами. За дорученням голови облдержадміністрації   Ткаченка Ю.О., комплекс є базою для реабілітації поранених учасників АТО області.  Реабілітацію пройшло 18  учасників проведення антитерористичної операції.

Рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради від 25 грудня 2015 року      № 6.3-3/7 затверджено міську програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2016 - 2020 роках, яка спрямована на поступове, соціально ефективне та виважене розв’язання гострої проблеми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у спосіб пільгового житлового кредитування.

Членам сімей загиблих учасників АТО надається безкоштовний проїзд на всіх без винятку міських автобусах.

Автобусами ТОВ «Круїз-Авто» здійснюється безкоштовний проїзд вдів померлих ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Крім того, на всіх автобусних маршрутах, без відшкодування коштів, здійснюється пільгове перевезення інвалідів війни, учасників бойових дій, інвалідів з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І, ІІ категорії, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, інвалідів по зору І, ІІ групи, супроводжуючих осіб інвалідів 1 групи по зору (не більше одного супроводжуючого). Автобусами ТОВ «Круїз-Авто» також здійснюється перевезення членів товариства УТОГ. Також встановлено пільговий тариф на проїзд учнів початкових (1-4) класів загальноосвітніх шкіл в навчальний період в розмірі 1,50 грн.

У 2015 році видано 151 направлення 121 особі для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, 1200 направлень для забезпечення протезно - ортопедичними виробами 263 особам, до Централізованого банку даних внесено дані по 463 індивідуальних програмах реабілітації інвалідів, 1 особу з числа ветеранів війни, інвалідів з вадами органів слуху забезпечено слуховим апаратом.

З початку року ветеранам війни, інвалідам встановлено 14 квартирних телефонів. Санаторно-курортними путівками забезпечено 184 особи з числа ветеранів війни, інвалідів та чорнобильців, учасників бойових дій з числа учасників АТО. В шпиталях пролікувався 289 ветеранів війни, в т.ч. 8 учасників АТО. Виплачено компенсацію за невикористану санаторно-курортну путівку 56 інвалідам війни на суму – 19,1 тис. грн., 19 інвалідам загального захворювання на суму –  5,0 тис. грн.

Для поліпшення медичного обслуговування інвалідів війни в міській лікарні виділено 4 палати на 6 ліжок, працюють аптеки, аптечні пункти та кіоски із 10% знижкою вартості ліків для ветеранів війни, праці та інвалідів.

Забезпечено безперешкодний доступ інвалідів та маломобільних груп населення до 302 об’єктів соціально-культурного, торгівельного, побутового призначення. 

На виконання державних соціальних програм щодо соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи управлінню праці та соціального захисту населення Уманської міської ради на 2015 рік виділено кошти в сумі понад           1,5 млн. грн. за такими напрямами:

- компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” –  майже 10,6 тис. грн.;

- щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування” – 1238,438 тис.грн. (1 категорія щомісячно 305,00 грн. з 01.08.2015 року – 394,8 грн.; 2 категорія – 152,50 грн. з 01.08.2015 року – 197,4 грн); 

- компенсація за шкоду заподіяну здоров’ю та допомоги на оздоровлення  – майже 82,5 тис. грн.

- на виплату підвищеної стипендії та додаткової відпустки -  понад 108,1 тис.грн;

- оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 97,7 тис.грн.

На медичне обслуговування даної категорії пільговиків з обласного бюджету виділено в 2015 році 202,3 тис. грн.

Відповідно до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. N 105, протягом 2015 року управлінням праці та соціального захисту населення перераховано 80 підприємствам, установам, організаціям міста компенсацію на суму майже 2,6млн. грн.

Протягом звітного періоду за поданням Уманського об’єднаного військового комісаріату призначено матеріальну допомогу 18 військовослужбовцям, звільненим з військової служби. На дану мету з Державного бюджету виділено для нашого міста кошти в сумі 20,7 тис. грн.

8. Уманське міське товариство дружби з зарубіжними країнами

На сучасному етапі становлення України в напрямку до євроінтеграції важливу роль відіграє підтримка розвитку міжнародних контактів та співпраця міст-побратимів, що допомагає успішно проходити школу адаптації до життя у європейській спільноті.

Місто Умань розвиває дружні відносини з 9 містами із 8 зарубіжних країн, уклали угоди та меморандуми про співпрацю з містами Ромійї-сюр-Сен (Франція), Девіс (США, Каліфорнія), Мілфорд - Хейвон (Великобританія), Хаапсалу (Естонія), Ботошани (Румунія), Ланьцут, Гнєзно (Польща), Ашкелон (Ізраїль). Крім того, реалізуємо спільні проекти з містами Познань, Курнік, Допєво, Домбров, Лешно, Шрем (Польща) та Радвілішкіс (Литва).

Для організації належної роботи з містами-побратимами в місті працює Уманське міське товариство дружби з зарубіжними країнами.

Щорічні обміни делегаціями сприяють зближенню культур та співпраці між містами - побратимами. В складі делегацій - депутати міської ради, молодь, спортсмени, бізнесмени, творчі колективи, працівники освіти, медицини, культури, комунального господарства.

За звітний період офіційні делегації з міста Умань були в складі почесних гостей на святкуваннях в Польщі - Дні міста Ланьцут та ІІ Міжнародному Турнірі міст-побратимів з футболу на Кубок Бурмістра.

Делегація уманчан побувала на Святі цвітіння тюльпанів в маєтку Бурбішкіс, Радвілішкіського району (Литва), де на ярмарку міст-побратимів гідно представили наше місто. 

В рамках угоди про міжнародну співпрацю між містами Умань та Радвілішкіс (Литва) на запрошення мера міста 12 дітей, в тому числі з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів,  дітей учасників АТО та обдарованих дітей оздоровлені в таборі «Супермен » на базі туризму і спорту „Наполеонас“ під містом Шяуляй.

Учні загально - освітніх шкіл № 8,14, НВК №7 на запрошення директора школи №3 міста Гнєзно (Польща) Радослава Собков’яка з дружнім візитом  відвідала міста Ланьцут, Гнєзно, Познань, Краків (Польща) та місто Берлін (Німеччина).

2 делегації спортсменів загальноосвітньої школи №3 взяли участь у ХІІI Міжнародному баскетбольному турнірі Гнєзно 2015 та Міжнародному футбольно-баскетбольному турнірі в місті Радвілішкіс (Литва).

В цьому році уманчани побували на святкуванні 40-річчя муніципального спортивного та рекреаційного центру в м. Ланьцут (Польща), де набули гарного досвіду організації здорового способу життя для жителів територіальної громади міста.

Творчий хореографічний колектив Уманського національного університету садівництва спільно з офіційною делегацією міста на високому рівні демонстрували свої таланти на заходах з нагоди святкування 190-річного ювілею курортного міста Хаапсалу під час фестивалю «Білої Дами» в Естонії, де зустрічались делегацій з Латвії, України, Данії, Фінляндії, Німеччини під назвою «Культура - ключ в майбутнє Європи».

Разом з уманчанами  2015 року 399 день народження рідного міста  відзначали гості з міст-побратимів Хаапсалу (Естонія), Радвілішкіс (Литва) та Гнєзно (Польща). 

Різні форми співпраці у рамках асоціацій міст-побратимів сприяють обміну досвідом у різних галузях народного господарства та пропаганді української культури в зарубіжних країнах, допомагають віднайти власне місце в полікультурній Європі.

Ця спільна дружба допомагає збереженню і зміцненню миру, братньої взаємодопомоги, взаєморозуміння і довіри.

 1. Ринок праці

Впродовж січня-грудня 2015 року послугами Уманського міського центру зайнятості скористалися 4767 безробітних громадян проти 4559 у відповідному періоді минулого року, що становить 105,0 %. 600 безробітних користувались послугами Уманського міського центру зайнятості не за місцем проживання. Серед загальної чисельності безробітних – 65,0 % складали жінки (3102), 50% (2367) - молодь до 35 років, незайняті особи старше 45 років – 26% (1219).

            Перебували на обліку протягом звітного періоду 117 безробітних осіб з числа вивільнених у зв’язку із змінами в організації виробництва.

Станом на 01.01.2016 року на обліку в Уманському міському центрі зайнятості перебувають 1455 осіб, які мають статус безробітного, проти 1448 у відповідному періоді минулого року, що становить 101,0 %. Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних: 1059 – жінки, 707 – молодь у віці до 35 років, 117 осіб, що проживають у сільській місцевості, 534 – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2016 року становить 144 дні.

З початку року база даних Уманського міського центру зайнятості налічувала 3991 вакансію від 438 роботодавців. Середній розмір оплати праці у розрахунку на вакансію становив 1724,60 грн., середня тривалість укомплектування вакансій – 5 днів. Рівень задоволення потреб роботодавців становить 97,0%, рівень укомплектування вакансій становить 95,0 %.

Станом на 01.01.2016 року в Уманському міському центрі зайнятості зареєстровано 33 актуальні вакансії, у тому числі: 3 – з пропозицією мінімальної заробітної плати, від мінімальної до середньо-обласної заробітної плати – 29, від середньої заробітної плати регіону - 1, із скороченим робочим режимом - 2.

За сприянням Уманського міського центру зайнятості з початку року укомплектовано 3735 вакансій, з них: працевлаштовані 1614 осіб, що мали статус безробітного. Рівень працевлаштування становить 34 % від чисельності осіб, які мали статус безробітного протягом звітного періоду.

Із загальної чисельності працевлаштованих безробітних громадян: жінок – 935, працевлаштування молоді до 35 років - 695 осіб; 422 особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 49 осіб з інвалідністю.

Прийняли участь в роботах тимчасового характеру за договорами, укладеними з роботодавцями міста та Уманського району, 89 безробітних осіб. Оплата праці проводилась за кошти роботодавців. В громадських роботах прийняли участь 334 безробітних осіб. Касові видатки коштів Фонду за даним напрямом склали 42,05 тис. грн.

            Протягом 2015 року мали статус безробітного 242 особи з обмеженими фізичними можливостями, з них: 103 - жінки, 66 – молодь, віком до 35 років; 200 осіб даної категорії отримували допомогу по безробіттю. Працевлаштовані 49 осіб з інвалідністю (з них - 18 – жінок, 10 – молодь у віці до 35 років; 6 осіб з виплатою одноразово допомоги по безробіттю для відкриття власної справи). З початку року 20 осіб даної категорії проходили професійне навчання за направленням центру зайнятості; 5 осіб брали участь у роботах тимчасового характеру. Припинено реєстрацію у звітному періоді з різних причин 93 особам, 3 втратили інвалідність. Рівень працевлаштування осіб даної категорії становить 20,0 %.

Станом на 01.01.2016 р. перебуває на обліку в Уманському міському центрі зайнятості 97 безробітних осіб з інвалідністю (46 – жінки, 25 – молодь до 35 років), 76 з них отримують допомогу по безробіттю. З перебуваючих на обліку безробітних осіб з інвалідністю – 2 групи – 31, 3 групи – 66.

Протягом 2015 року до Уманського міського центру зайнятості на обліку як безробітні перебували 2 особи, яким не виповнилось 18 років. Станом на 01.01.2016 року 1 особа пройшла професійне навчання за направленням служби зайнятості під конкретне замовлення роботодавця, якій виповнилось 18 років, та працевлаштована, 1 – знята з обліку за поданою заявою про відмову від послуг служби зайнятості у зв’язку з виїздом.

Направлення на навчання від центру зайнятості з початку року отримали 254 особи. Всього проходили професійне навчання в січні-грудні 2015 року 391 особа, закінчили навчання - 334 особи, які працевлаштовані за сприянням служби зайнятості, що становить 100 %. Касові видатки Фонду з початку року за даним напрямом склали 260,0 тис.грн.

З початку року охоплено профорієнтаційними послугами 12648 осіб, з них, що мали статус безробітного - 4628 осіб та надано 10366 профконсультаційних послуг, в тому числі для безробітного населення – 9300 , 31858 профінформаційними послуг, в тому числі для безробітного населення - 21527.

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримують 1033 безробітних. З початку року касові видатки Фонду на виплату допомоги по безробіттю склали 14,9 млн.грн.

Після тимчасової окупації Криму та з початку проведення антитерористичної операції на сході України до Уманського міського центру зайнятості за допомогою в працевлаштуванні, станом на 01.01.2016 року, звернулись 157 вимушено переміщених осіб, 118 із зазначених громадян отримали довідку про взяття на облік (відповідно до Постанови КМУ від 01.10.2014 № 509) - з АР Крим та м. Севастополь 7 осіб, з Донецької області 79 осіб, з Луганської області – 32). Мали статус безробітного – 95 загальної кількості ВПО, 82 з них отримували допомогу по безробіттю. Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості – 4, брали участь в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру - 25.

За сприянням служби зайнятості працевлаштувалися 61 вимушено переміщена особа (з АР Крим та м. Севастополь 5 осіб, з Донецької області 37 осіб, з Луганської області 19 осіб).

Станом на 01 січня 2016 року зареєстровані в Уманському міському центрі зайнятості як безробітні 17 вимушено переміщених осіб із окупованих територій та жителів східних областей України, які отримали довідку про взяття на їх облік як вимушено переміщених осіб в управлінні праці та соціального захисту населення Уманської міської ради (з Донецької області - 12, з Луганської – 5 осіб).

Після демобілізації, до Уманського міського центру зайнятості звернулось 23 особи з числа учасників АТО, станом на 01.01.2016 р. їм було надано статус безробітного, 21 особа мала право на призначення виплати матеріального забезпечення; 3 особи даної категорії працевлаштовані за направленням центру зайнятості, 1 знятий з реєстрації за невідвідування, 2 – призвані на військову службу. Отримують послуги служби зайнятості, станом на 01.01.2016, 17 безробітних осіб зазначеної категорії.

Із зазначеними категоріями клієнтів проводиться відповідна робота по наданню соціальних послуг з працевлаштування.

З метою забезпечення роботодавців міста кваліфікованими кадрами Уманський міський центр зайнятості здійснює ряд заходів, в тому числі: проведення ярмарків вакансій із запрошенням попередньо відібраних претендентів на роботу. На ці заходи запрошуються особи, відібрані спеціалістами центру зайнятості з бази даних громадян, зареєстрова­них у центрі зайнятості. З початку року проведено в центрі зайнятості:4 ярмарки вакансій, 10 Дні відкритих  дверей  центру зайнятості,18 міні-ярмарків вакансій, 6 ярмарки кар’єри,431 семінар із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, 444 семінарів з техніки пошуку роботи: “Використання джерел інформації про вакансії”, “Підготовка резюме”, “Співбесіда з роботодавцем” тощо; з урахуванням особливостей та вимог конкретного підприємства, було здійснено профвідбір з використанням психодіагностичних методик 69 безробітним.

Профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх шкіл проводиться спільно з відділом освіти. З початку року для них проведено профорієнтаційні семінари (уроки) реального трудового життя – 28.

З метою створення рівних можливостей для працевлаштування жінок і чоловіків в Уманському міському центрі зайнятості проводяться семінари – тренінги, постійно оновлюється інформація в інформаційних куточках з питань гендерної рівності, забезпечена робота постійно діючого гендерного центру. З початку 2015 року проведено 53 тренінги, в тому числі для молоді – 13, 26 семінарів “Особливості зайнятості молоді”, 33 семінари “Жінка на ринку праці” тощо.

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців та населення щодо переваг легальної зайнятості та оплати праці.

 1.  Розвиток охорони здоров’я

Організаційна діяльність в медичній галузі в 2015 році спрямована на втілення в життя питань соціально – економічного розвитку, направлених на поліпшення стану здоров’я населення, зниження рівня захворюваності та смертності, а також забезпечення функціонування галузі в сучасних економічних умовах, задоволення потреб населення в медичній допомозі та охороні здоров’я, створення умов щодо формування здорового способу життя.

Всього в м.Умань функціонують 5 лікарень на 505 ліжок, в т.ч.:

          1. КП “Уманська міська лікарня” - на 290ліжок, в т.ч. поліклінічне відділення - на 800 відвідувань в зміну.

         2. Уманська дитяча міська лікарня - на 40 ліжок, в т.ч. дитяче поліклінічне відділення - на 120 відвідувань в зміну.

         3. Уманський пологовий будинок - на 80ліжок, в т.ч. жіноча консультація - на 120 відвідувань в зміну.

         4. Уманська лікарня № 2 - на 50 ліжок.

         5.  Уманська міська  лікарня № 3 - на 45 ліжок.

   Інші ЛПЗ - 2, в т.ч.:

           1. КП “Уманська стоматологічна поліклініка” - на 400 відвідувань в зміну.

          2. Інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики.

У складі закладів охорони здоров’я є два комунальних підприємства, в т.ч.: КП “Уманська міська лікарня” - з 2012 року; КП “Уманська стоматологічна поліклініка”  -  з 2011 року.

            За 2015 рік 17267 хворих отримали стаціонарну медичну допомогу ,з них - 1948 жителів з сільської місцевості . Прооперовано 4197 осіб (міських жителів – 3619, сільських жителів – 578).

При нормативі роботи ліжка 340 днів на рік, фактичне навантаження склало 326 днів. З недовантаженням працювали ліжка акушерського відділення пологового будинку, ендокринологічне, кардіологічне, фтизіатричне відділення КП “Уманська міська лікарня”.

В поліклінічних відділеннях проведено 838 тисяч відвідувань пацієнтів.

В закладах охорони здоров´я функціонує 145 ліжок з денним перебуванням, в т.ч. 35 спеціалізованих ліжок. Згідно нормативів необхідно в 2016 р. збільшити чисельність терапевтичних і педіатричних денних стаціонарів на 65-70 ліжок. Активно працює денний стаціонар хірургічного профілю. За 2015 рік проліковано 736 хворих, що складає 101,6 на 10 тисяч населення, при нормативі - 65.

 В 2015 році на заклади третинного рівня була виділена субвенція обласного бюджету в сумі 2,0 млн. грн. на утримання окремих медичних служб (фтизіатричне відділення на 20 ліжок КП “Уманська міська лікарня”, психіатричне відділення на 30 ліжок Уманської лікарні №2, лабораторія СНІД та імунологічна лабораторія Уманської міської лікарні №3).

 Фактичні видатки за 2015 р. складають:

         По фтизіатричному відділенню на 20 ліжок КП “Уманська міська лікарня”: - вартість одного ліжко-дня – 331 грн.; норматив роботи ліжка в рік – 340 днів; фактично працювало ліжко – 320 днів. Всього видатки по фтизіатричному відділенню склали 2,1 млн. грн, в т.ч. обласна субвенція 709,4 тис. грн. Втрати коштів місцевого бюджету склали 1,4 млн. грн.

       По психіатричному відділенню на 30 ліжок Уманської лікарні №2: вартість одного ліжко-дня – 189 грн.; норматив роботи ліжка в рік – 340 днів; фактично працювало ліжко – 350 днів. Всього видатки по психіатричному відділенню склали 1,9 млн. грн. , в т.ч. обласна субвенція 903,8 тис. грн. Втрати коштів місцевого бюджету склали 1,1 млн. грн.

       Лабораторія СНІД та імунологічна лабораторія міської лікарні №3:видатки склали 454,6 тис. грн.. , в т.ч. обласна субвенція 386,7 тис. грн. Втрати коштів місцевого бюджету склали 67,9 тис. грн.

        В зв’язку з цим стоїть питання про виділення субвенції обласної ради в повному обсязі для утримання ліжок третинного рівня або відкриття в м. Умань філіалів обласних закладів охорони здоров’я.

       Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1024 “Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення”, доручення голови Черкаської ОДА (01/8-54 п. 31 від 30.12.2015 р.) в місті необхідно скоротити та привести чисельність ліжок до нормативу із розрахунку 60 ліжок на 10 тис. населення. По місту цей показник передбачає скорочення 130 ліжок із 505 , що функціонують в місті станом на січень 2016 р. з переведенням їх  в денні стаціонари та об’єднання малопотужних відділень. Скороченню підлягають ліжка, які в нічний час не використовуються, а хворі за станом здоров’я можуть лікуватися в денних стаціонарах різних профілів медичної допомоги.

       Тарифи на платні послуги по відділу охорони здоров’я Уманської ради затверджені рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради від 25 грудня 2015 року за № 331.

       За звітний період діяли наступні медичні програми, які фінансуються з місцевого та обласного бюджетів :

-      Лікування ветеранів – 83,6 тис. грн.;

-      Онкологія – 120,0 тис. грн.;

-      Імунопрофілактика – 92,8 тис. грн.;

-      Цукровий діабет – 144,4 тис. грн.;

-      Фенілкетонурія – 320,0 тис. грн.;

-      Пільгове зубне протезування – 170,0 тис. грн.

       Уточнений бюджет відділу охорони здоров’я по фактичним видаткам за 2015 рік склав 91,2 млн. грн. в т.ч.: на виплату заробітної плати працівникам лікувальних установ з нарахуванням 67,9 млн. грн. (74%); бюджетних призначень на оплату теплопостачання 3,3 млн. грн.(3,6%); бюджетних призначень на оплату водопостачання та водовідведення 656,4 тис. грн.(0,7%);

бюджетних призначень на оплату електричної енергії 3,1 млн.грн.(3,4%); бюджетних призначень на оплату природного газу 7,2  млн. грн.(7,8%); бюджетних призначень на оплату інших енергоносіїв (вугілля, дрова) 166,8 тис. грн. (0,2%); бюджетних призначень на закупівлю палива рідинного (бензин) 656,3 тис. грн.(0,7%); бюджетних призначень на виплату пенсій та допомоги працівникам 440,4 тис. грн. (0,5%); бюджетних призначень на медикаменти 2,8 млн. грн. .(3%); бюджетних призначень на оплату інших видатків 4,8 млн. грн. (5,3%).

        За рахунок коштів бюджету розвитку міської ради виконані наступні капітальні видатки в 2015 р. на загальну суму 3,8 млн.грн., в т.ч.:

       - пологовий будинок – 115,0 тис.грн.       (покрівля господарських споруд);                                                                  

       - дитяча лікарня – 467,0 тис.грн. (клініко-діагностична лабораторія).

       - КП “Уманська міська лікарня” всього – 1798,0 тис.грн. (974,0 тис.грн. -лабораторія відділення анестезіології та інтенсивної терапії, 824,0 тис.грн. -ремонт урологічного відділення);

-      лікарня № 2 – 364,0 тис.грн. (ремонт системи теплопостачання);

-      Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики – 61,0 тис.грн. (реконструкція опалення);

-         міська лікарня № 3 – 979,0 тис.грн. (Реконструкція інфекційного відділення).

 1.  Розвиток освіти

За 2015 рік по закладах відділу відбулись заходи по виконанню Програми роботи з обдарованою молоддю:

- 53 учні загальноосвітніх навчальних закладів  здобули 68 перемог в олімпіадах, конкурсах;

- 39 учнів стали переможцями в обласному етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін:

гімназія – 14 переможців;

школа № 3 - 11 переможців;

школа № 11 – 7 переможців;

школа № 9 - 4 переможці;

школа № 4 -  2 переможці;

НВК № 7  – 1 переможець.

         - сім учнів стали переможцями ІV етапу всеукраїнських олімпіад:

         У 2014/2015 н.р. на винагороди учнів-переможців обласних, всеукраїнських етапів олімпіад, конкурсів, рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради виділено 78 тис.грн.     

     Дипломи та грошові винагороди за перемоги в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів та змагань одержать 84 вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, Будинку дитячої та юнацької творчості, міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних техніків, станції юних туристів, які здобули 139 перемог. У 2014/2015 н.р. на винагороди цим дітям рішенням виконкому Уманської міської ради виділено 34,7 тис.грн..

       Завдяки фінансуванню з міського бюджету працюють 5 позашкільних установ:  станція юних техніків ( директор Мартинюк Л.Т.), Будинок дитячої та юнацької творчості (директор Тичінська А.І.), станція юних туристів (директор Кучеренко В.А.), центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (директор Курінська Л.В.), дитячо-юнацька спортивна школа (директор Грязнов В.Г.). У 232 гуртках займається 3670 дітей.

У вересні 2015/2016 навчального року, з метою пропаганди історико-культурної спадщини та сьогодення міста Умань, виховання патріотизму підростаючого покоління через любов до “малої Батьківщини ” – рідного міста та людей, які у ньому живуть, розвитку художньої творчості школярів, виявлення обдарованих дітей, у загальноосвітніх навчальних закладах міста, Будинку дитячої та юнацької творчості проведено міський конкурс дитячого малюнка “Моє рідне місто”.

До журі надійшло 58 робіт різних за технікою виконання, з них 24 роботи отримали перемогу, що становить 41% від загальної кількості робіт.

Найбільше перемог отримали учні міської гімназії, ЗОШ №№ 5,11.

Міський етап переможців:

-         Олімпіади з базових дисциплін – 370 учнів;

-         Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН – 40 учнів;

-         Міжнародний конкурс з української мови ім..П.Яцика – 430 учнів;

-         Міжнародний мовно-літературний конкурс ім..Т.Шевченка – 63 учнів.

      

За 2015  рік зміцнено матеріально-технічну базу закладів освіти, а саме :

- закладами відділу отримано  благодійні кошти на суму 46,0 тис. грн. ;

             - закладами відділу отримано спонсорську допомогу у вигляді товарів на суму 2,8 млн. грн., а саме: м’який інвентар – 90,8 тис. грн., комп’ютерна техніка – 113,8 тис. грн.,  вікна та двері – 408,6 тис. грн., господарські та будівельні матеріали – 675,8 тис. грн., телевізори та відеотехніка – 200,4 тис.грн., посуд – 53,5 тис. грн., паливні гранули з соломи – 109,2 тис.грн.

Придбано обладнання для закладів відділу з Бюджету розвитку міста для дошкільних навчальних закладів на суму 188,8 тис. грн., а саме:

пральні машини (ДНЗ №18, 21, 4) – 36,4 тис. грн., холодильник (ДНЗ №21) – 12,7 тис. грн., водонагрівачі (ДНЗ № 23, 7) – 11,6 тис. грн., м’ясорубка (ДНЗ № 14) – 2,6 тис. грн., котел (ДНЗ № 33) – 87,6 тис. грн., ваги (ДНЗ № 3, 4, 14, 15, 21, 23, 25) – 20,1 тис. грн., оргтехніка (ДНЗ № 4, 23) – 17,8 тис. грн.;

а також для загальноосвітніх навчальних закладів на суму 119,0 тис. грн.,  а саме: електроплита (ЗНЗ № 4) – 15,2 тис. грн., холодильники (ЗНЗ № 5, 11, міська гімназія) – 50,8 тис. грн., м’ясорубки (ЗНЗ № 1, 5) – 10,2 тис. грн., водонагрівачі (ЗНЗ № 4, 10, 8, 3, 11) – 32,8 тис. грн., ваги (ЗНЗ № 4, 8, 10, 12) – 10,0 тис. грн.

Придбано оргтехніку з субвенції для кабінетів фізики на суму –  81,9 тис. грн. (ЗНЗ №№  7, 11, 3).

         Здано в експлуатацію котельні на альтернативних видах палива у закладах відділу освіти (ЗОШ №9, ЗОШ №12, ДНЗ №21).

У 2015 році проведено капітальні ремонти у закладах освіти з Бюджету розвитку міста для навчальних закладів, а саме :

              - капітальний ремонт м’якої покрівлі ДНЗ № 28 на суму – 160, тис. грн.,

              - капітальний ремонт м’якої покрівлі Уманської міської гімназії на суму – 107,0 тис. грн.,

              - капітальний ремонт покрівлі ЗНЗ № 3 на суму – 226,5 тис. грн.,

              - провели будівництво дитячого фізкультурно-оздоровчого майданчика ЗНЗ № 9 на суму – 227,9 тис. грн.,

              - капітальний ремонт м’якої покрівлі ДНЗ № 18 на суму – 85,0 тис. грн.,

              - капітальний ремонт покрівлі господарської споруди ДНЗ № 15 на суму – 50,0 тис.грн.,

              - капітальний ремонт приміщення ЗНЗ № 14 на суму – 570,0 тис. грн.,

              - капітальний ремонт будівлі ЗНЗ № 8 на суму – 170,0 тис. грн.,

               -капітальний ремонт м’якої покрівлі ДНЗ № 25 на суму – 304,5 тис. грн..

12. Розвиток фізичної культури та спорту

         Основним завданням фізкультурної організації міста є пропаганда здорового способу життя та фізичної культури і спорту, залучення уманчан до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

За 2015 рік проведено 83 спортивних змагання та заходів з 22 видів спорту, у яких взяли участь понад 16 тисяч уманчан.

Проведено 20 відкритих Всеукраїнських турнірів та чемпіонатів міста серед різних вікових груп  у яких взяли участь понад 2000 осіб, комплексні заходи :

         - спартакіада школярів міста Умані (10 видів спорту, 1300 учасників);

         - молодіжні спортивні ігри серед ВНЗ 1-4 р.а. (8 видів спорту, 1700 учасників) та масові фізкультурно – оздоровчі заходи (понад 8000 учасників).

У галузі фізичної культури і спорту працюють 10 громадських об’єднань та  спортивних клубів, у яких займаються 680 осіб.

Уманським міським центром фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” проведено 26 спортивно – масових та фізкультурно-оздоровчих  заходів за місцем проживання та навчання уманчан у яких взяли участь понад 8 тисяч осіб різних вікових груп.

Якщо на сьогоднішній день у державні відбуваються закриття дитячо – юнацьких спортивних шкіл, то у нас в місті спортивна школа збережена і повністю фінансується з міського бюджету. У школі займається 446 дітей.

Колектив та спортсмени постійно працюють над досягненням високого спортивного результату. Серед 45 шкіл області – наша школа посіла 2 місце у спортивному рейтингу. Школа є кузнею спортивних досягнень міста, області, держави. Щороку спортсмени беруть участь у чемпіонатах області, чемпіонатах та кубках України, на яких у 2015 році отримали  158 медалей різного ґатунку. 

Підготовлено 5 майстрів спорту України, 25 кандидатів в майстри спорту, 39 спортсменів першого розряду.

Спортсмени міста взяли участь у змаганнях міжнародного рівня – 12, державного – 87, обласного – 60.

Уманський тенісист Ярослав Жмуденко визначений експертною комісією спортсменом місяця на Черкащині. Ярослав - майстер спорту з настільного тенісу міжнародного класу, багаторазовий чемпіон України, учасник Перших Європейських ігор в Баку.

За підсумками федерації футболу України, у номінації “Найкращий молодий гравець України до 17 років” переможцем стала уманчанка Наталія Гриб, а серед номінантів “Найкращий тренер України” Юрія Деренюка – тренера – викладача Уманської ДЮСШ визнано третім.

За підсумками роботи у 2015 році з розвитку футболу районних та міських спортивних організацій і федерацій футболу, визнано кращими:

 1. м.  Умань  - 1 місце,
 2. Уманську дитячо – юнацько спортивну школу №1 – 1 місце серед ДЮСШ області,
  1. Тренера – викладача з футболу Уманської дитячо – юнацької спортивної школи Юрій Деренюк – 1 місце серед тренерів.

Команда дівчат “Пантери” - ДЮСШ  посіла перше місце у чемпіонаті України з футболу першої ліги, чим виборола право брати участь у чемпіонаті України вищої ліги.

Завершено реконструкцію спортивної зали по вул. Горького, що належить Уманській ДЮСШ, по клопотанню міського голови та депутатів обласної ради були залучені кошти з обласного бюджету для придбання боксерського рингу.

Розпочато роботи по відновленню футбольного поля на стадіоні “Сокіл”- виділено кошти з бюджету розвитку на будівництво свердловини.

 1. Підтримка сімей, дітей та молоді

         Право на здобуття вищої освіти, розвитку інтелектуального і творчого потенціалу  реалізовують 17,5 тис. студентів в 10  вищих навчальних закладах міста І-ІV рівнів акредитації.

         Активно діє Рада студентського самоврядування, до складу якої входять 25 лідерів студентських рад. Успішно завершився міський проект «Академія молодіжного лідера», метою якого було – сприяння молоді у набутті адміністративного та управлінського досвіду, виховання нового покоління лідерів. В рамках проекту, що тривав з лютого по травень 2015 року, активна студентська молодь міста долучилася до написання проектів, ознайомилась з законодавчою та нормативною базою, брала участь у засіданнях виконавчого комітету та сесіях Уманської міської ради. Було проведено заняття молоді з керівниками управлінь, відділів, служб міської ради, круглі столи, психологічні тренінги. По закінченню проекту кожен з молодих людей отримав сертифікат учасника молодіжного міського проекту “Академія молодіжного лідера”. Також було визначено 3 переможці, які в свою чергу були активними на протязі всього проекту та гідно представили свої роботи на тему “Як би мером був я”, нагородили лідерів цінними подарунками.

         Актуальним є питання працевлаштування молоді.З метою активної підтримки безробітної молоді проводяться семінари на базі ВНЗ: “Як започаткувати власну справу”, “Ярмарки вакансій”, акції “Випускник”. Працює молодіжна соціальна рада. 18 березня студентська молодь міста відвідала Уманський міський центр зайнятості, де відбувся семінар “Працевлаштування молоді”.

Налагоджено тісну співпрацю з молодіжними громадськими  та волонтерськими організаціями, благодійними фондами, які взяли участь у конкурсі соціальних проектів, 3 з них стали переможцями та отримали фінансову підтримку Черкаської ОДА на суму 13 тис. грн.

Лауреатом премії за особливі заслуги в розбудові молодіжної політики в Черкаській області стала Оксана Гоменюк та отримала сертифікат на 3 тис. грн.

         Представники молодіжної уманської громади - фіналісти обласних етапів Всеукраїнських конкурсів:

-         Конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (5 переможців):

-         “Молоде обличчя України – 2015” (6 переможців).

4 юних уманчан - учасники обласного етапу конкурсу юних поетів “Тарасовими шляхами” отримали дипломи та їх вірші увійшли до однойменної збірки поезій.

Основним напрямком роботи з молоддю є національно-патріотичне виховання. Протягом року проводились молодіжні флешмоби: «В єдності- сила», «З Україною в серці», акції: «Допоможи солдату», «Добра справа заради миру», «Голуб миру», Свічкова хода Пам’яті, благодійні концерти  та  ярмарки по збору коштів для допомоги учасникам АТО. При Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працював національно-патріотичний табір «Дія»для студентів міста, проведено акцію «Мистецький фронт» - відбулась презентація збірки поетичних творів.

Протягом звітного періоду, з метою утвердження та пропаганди здорового способу життя серед  молоді, розвитку волонтерського руху спільно з Клінікою дружньою до молоді та благодійним фондом “Воля” проведено “круглі столи”, бесіди, вуличні акції: “Моральні цінності: дружба, кохання, сім’я”, “ВІЛ/СНІД”, “Профілактика здорового способу життя. Наркоманія”, “Вільна від тютюну молодь!”, “Руханка”.

З метою посилення відповідальності дорослих за втягування дітей та молоді до вживання алкоголю, тютюнопаління, контролю розміщення зовнішньої реклами  в місті проводиться  Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція “Відповідальність починається з мене – 2015”. Серед заходів, що реалізовуються в рамках Акції -  проведення рейдів у заклади торгівлі, гуртожитки навчальних закладів. Розповсюджуються стікери: “Продають неповнолітнім алкоголь? Телефонуй!” та  “Повнолітній? Доведи!”, на вулицях міста розміщено  біл-борди: “Я не продаю алкоголь неповнолітнім”, ”Я захищаю підлітка від алкоголю”, ”Я сідаю за кермо лише тверезим”. Також в рамках даної акції 15 травня у Всесвітній день сім’ї було проведено фестиваль під гаслом “Відповідальність починається з мене!”. Метою даної акції було показати молоді альтернативу шкідливим звичкам, донести до них те, що життя людини у її руках і відповідальність за все що відбувається у житті лежить особисто на ній, у світі є багато цікавого, що можна пізнавати, проводячи приємне і корисне дозвілля разом із сім’єю та друзями.

Молодь міста постійно залучається до конкурсів, концертів, фестивалів,  загальноміського, обласного та всеукраїнського рівнів.

Для виявлення та відкриття літературних здібностей та обдарувань підростаючого покоління, вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка традиційним є конкурс  юних поетів “Тарасовими шляхами”. Роботи 8 учасників направлено на обласний етап конкурсу.

         У лютому – березні проведено міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу “Молоде обличчя України”. Мета конкурсу -  поліпшення підтримки та розвитку візуального мистецтва та утвердження патріотизму молодого покоління. У вересні підведено підсумки обласного етапу – автори кращих робіт отримали грамоти та цінні подарунки: “Я-українець і я цим горжусь”, “Україна – єдина” Дмитро Міхайліс; “Вродливе обличчя України” Юлія Чалапчій; “Дорога додому”, “Місце, де спочива душа” Віталій Переполка; “Поринемо у дитинство” Марія Коломієць.

З метою підтримки громадської активності молоді, створення банку молодіжних суспільно-корисних ініціатив 20 січня п.р. в м.Черкаси управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації  проведено конкурс-захист проектних пропозицій від громадських організацій, ініціативних груп та благодійних фондів. У конкурсі взяли активну участь та гідно захистили власні проекти 6 ініціативних груп з м.Умань та 3 з них отримали фінансову підтримку для реалізації проектів:

- ініціативна група науково - дослідної  лабораторії “Соціальні ініціативи” кафедри фінансів і кредиту  Уманського національного університету садівництва, проект – “Підтримка та інформаційний супровід підприємницьких ініціатив і формування дієвої системи соціальної захищеності молоді” (3,0 тис.грн.);

- ініціативна група Центру соціальної та освітньої інтеграції студентів з інвалідністю “Без бар’єрів” Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, проект – “Реалізація програми Центру соціальної та освітньої інтеграції студентів з інвалідністю “Без бар’єрів” (7,0 тис.грн.);

- благодійний фонд “Воля”, проект – “Правильна гра” (3,0 тис. грн.).

         Лауреатом обласної премії длямолоді за особливі заслуги у розбудові молодіжної політикивобласті у 2015 році стала Оксана Гоменюк (УДПУ).

Основним напрямком роботи з молоддю є національно-патріотичне виховання. Протягом року проводились молодіжні флешмоби: “В єдності- сила”, “З Україною в серці”, акції: “Допоможи солдату”, “Добра справа заради миру”, “Голуб миру”, Свічкова хода Пам’яті, благодійні концерти  та  ярмарки по збору коштів для допомоги учасникам АТО. При Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працював національно-патріотичний табір “Дія”для студентів міста, проведено акцію “Мистецький фронт” - відбулась презентація збірки поетичних творів.

Всього проведено 22 загальноміських молодіжних заходів, в тому числі з нагоди святкових та пам’ятних дат: Дня Соборності, Дня молоді, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Міднародного дня студента, Дня пам’яті жертв голодоморів.

                 Скоординовані дії всіх структур, які працюють з дітьми, дали змогу  зменшити кількість посиротілих дітей.          Протягом останніх п’яти років маємо позитивну динаміку охоплення посиротілих дітей сімейними формами виховання. Із 11 посиротілих дітей, 10 влаштовані в сімейні форми виховання, а по одній дитині вирішується питання про влаштування на виховання в сім’ю. В місті функціонує  3 прийомних сім’ї, у яких виховується 5 дітей.

Однією із пріоритетних форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є усиновлення. Станом на грудень місяць  2015 року на обліку в службі у справах дітей перебуває 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню. На кожну дитину оформленні анкети, ведеться журнал обліку кандидатів в усиновлювачі.   Підбір дітей, які підлягають усиновленню проводиться з різних форм влаштування: опіки, прийомної сім'ї, ДБСТ, інтернатних закладів.

Станом на грудень місяць  2015 року на території міста Умані в сім'ях опікунів, піклувальників проживає 73 дітей, позбавлених батьківського піклування. В місті налічується 1 сім'я, де виховується 4 дітей під опікою; в 4  сім'ях виховується 3 дітей, 5 сімей, де виховується по 2 дітей. 7 дітей, які перебувають під опікою є дітьми-інвалідами.

Таким чином влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання, від загальної кількості дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, становить 99 %.

У 2013-2014 роках  робота служби у справах дітей Уманської міської ради особливо зосереджена на питанні захисту житлових та майнових прав дітей. На виконання Указу Президента України «Про питання щодо забезпечення прав дітей в Україні» , Закону України « Про Загальнодержавну програму «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» обласної програми з забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки, в місті була прийнята міська програма щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки. Міська програма передбачає протягом 2013 -2015 років забезпечити соціальним житлом троє осіб пільгових категорій за кошти з міського бюджету. З метою забезпечення міської програми, було внесені зміни до неї.  Як результат у жовтні 2015 року  було вручено ордери на квартири 3 особам із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

На персоніфікаваному обліку нерухомого майна служби у справах дітей Уманської міської ради перебуває 38 дітей. Ведеться реєстр наявного у таких дітей житла, в тому числі:

-         на праві власності 12

-         на праві користування 26. Відсутнє житло у 48 дітей.

Дієвою є робота комісії з питань захисту прав дитини на якій здійснюється контроль за дотриманням житлових прав та інтересів дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За звітний період не допущено жодного порушення прав дітей.

           Для оперативного виявлення дітей, які потрапили в кризову ситуацію та надання їм всебічної допомоги,  щомісячно проводяться профілактичні рейди “Вулиця”, “Вокзал”, «Підліток». У 2015 році службою у справах дітей спільно з працівниками кримінальної міліції у справах дітей проведено 12 рейдів під час яких виявлено  8  дітей. Всім дітям було надано певну допомогу та роз’яснено їх права та обов’язки. На обліку в службі перебуває 3 дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Сім’ї постійно контролюються, до роботи з ними залучаються кримінальна міліція у справах дітей, МЦСССДМ, відділи освіти, охорони здоров’я.

Вся ця робота не зупиняється, а з кожним днем розвивається, хоч і невеликими кроками, і маю надію, що в найближчому майбутньому ми зможемо створити для наших дітей найкращі умови для життя і всебічного розвитку.

 1. Розвиток культури та духовності

Мережа закладів  культури складається з 3 клубних та 10 бібліотечних установ, 2 шкіл естетичного виховання дітей  та 5 музеїв.

Всі заклади культури міста повноцінно функціонують, випадків перепрофілювання чи використання не за призначенням не було. Заробітна плата   працівникам виплачувалася вчасно.

  Відділом культури і туризму проведено  культурно-мистецькі заходи :

1-5 січня в міському Будинку культури проходили дитячі новорічні ранки;

5-14 січня святкові заходи в закладах культури з нагоди Різдва Христового;

14 січня в МБК відбувся благодійний сольний концерт Народного артиста України Ф. Мустафаєва в підтримку українських воїнів, які перебувають в зоні АТО;

14 січня в Уманському краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки робіт учнів художнього відділу Уманської дитячої школи мистецтв “Зимова казка”;

15 лютого в міському Будинку культури відбувся святковий концерт “Пам'ять поколінь” з нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

21 лютого в МБК проходив обласний огляд-конкурс народних аматорських театрів “Сторінки полум’яних літ” з нагоди 70 – річчя Великої Перемоги;

1 березня в МБК - обласний огляд-конкурс колективів вокально-хорового та інструментального жанрів;

6 березня в МБК відбувся концерт творчих колективів Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка “Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття” з нагоди 201-річниці від дня народження
Т.Г. Шевченка;

16 березня в МБК відбувся обласний огляд-конкурс аматорських колективів вокально-хорового та інструментального жанрів;

10 березня біля Обеліску Слави відбулись загальноміські заходи з нагоди відзначення 71-річниці визволення міста Умані від німецько-фашистських загарбників;

14 березня в м. Києві проходив Міжнародний фестиваль мистецтв “Соняшник”, на якому Умань представляли два хореографічні колективи: дитячий танцювальний колектив “Крок вперед” та “Дружки-подружки”, які вибороли Гран-прі у двох номінаціях: “сучасний танець” та “народний танець”;

23 березня в залі засідань  міської ради відбувся вечір пам’яті з нагоди 100-річчя від дня народження Заслуженого лікаря України, Почесного громадянина міста Умані Малюшка О.П.;

25 березня 2015 року на базі Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім.Т.Г.Шевченка пройшов VІ обласний регіональний конкурс “Струни серця”, в якому учні Уманської дитячої школи мистецтв взяли активну участь та здобули призові місця;

25 березня в УДПУ відбулась прем’єра фільму-вистави “По-модньому” з нагоди 15-річчя створення театру драми та комедії;

28 березня в УДПУ відбувся ІІ Всеукраїнський хореографічний фестиваль “Квітнева Феєрія – 2015“;

4 квітня в МБК- обласний фестиваль народного танцю, присвячений 120 річниці від дня народження В.Авраменка;

30 квітня в МБК відбувся  IV фестиваль хореографічного мистецтва                  ім. В.Костриці “На кучері”. За участю хореографічних колективів міста;

8-9 травня відбулися загальноміські заходи з нагоди 70-ї річниці Великої Перемоги;

8 травня в МБК проходив обласний фестиваль  “Світло духовної музики”;

12 травня з нагоди Дня Матері  в МБК відбулась вистава академічного обласного українського драматичного театру ім. І.Озаркевича (м.Коломия) “Як наші діди парубкували”;

14 травня  ДІАЗ “Стара Умань” проходила презентація виставки художніх творів  В.Лисинюка  “На межі свідомості”;

16 травня в МБК пройшов 2 Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва “Global – dance”, який зібрав більше 1200 учасників із 6 областей України;

19 травня в УДПУ ім.П.Тичини відбувся творчий звіт-концерт українського народного хору “Кобзар”;

23 травня  біля Картинної галереї відбувся фестиваль хорової музики до 155-річчя від дня народження П.Демуцького;

29 травня  в Уманській картинній галереї відбувся фестиваль “Умань-історична” з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження;

6-7 червня уманський хореографічний колектив “Дружки-подружки” (керівник Вікторія Глобчак) взяли участь у фестивалі народного танцю “Арканове коло” у м. Івано-Франківську;

28 червня -  на центральній площі міста відбулися культурно-мистецькі заходи з нагоди  Дня Конституції України та Дня молоді за участі творчих колективів міста та гурту “Мед Хедс”;

10-12 липня в центральному сквері міста відбувся  фестиваль джазової музики “Третя течія”;

23-24 серпня  в місті відбулися загальноміські заходи з нагоди Державного прапора України та Дня Незалежності України.

26-31 серпня з нагоди святкування 190-річного ювілею Хаапсалуського курорту під час  фестивалю “Білої Дами” в м. Хаапсалу (Естонія)  гідно представили Україну та своє рідне місто : вокальний дует у складі Володимира Трояна (міський Будинок культури ім.Ю.Смолича) та Марини Білоконь (Уманське обласне музичне училище ім..П.Демуцького), учасники хореографічної студії “Уманська перлинка”, народного самодіяльного ансамблю танцю профспілок України “Нивка”, театру танцю “Модерн” Уманського національного університету садівництва, які вже не вперше з тріумфом презентують творчу програму колективу в різних країнах Європи (художній керівник – Наталія Шаповаленко, балетмейстер – Марія Александрова). І в цей раз уманські танцюристи не залишили байдужими поціновувачів танцювального мистецтва й  вкотре отримали запрошення на міжнародні фестивалі в Латвію та Естонію  (місто Пярну);

29 вересня в Уманському Художньому музеї відбулося відкриття виставки творів живопису, графіки та скульптури “Умань мистецька”;

03 жовтня місто Умань святкувало 399 річницю від дня першої письмової згадки. Відбулася ціла низка заходів :святкова хода “Молодь єднає Україну”, відкриття боксерського рингу, містечко майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, містечко розваг, виставки, фестиваль поетів, танцювальний марафон, вокальний конкурс “Караоке в Умані”, вечірня танцювально-розважальна програма та багато іншого;

14 жовтня з нагоди Дня Захисника України та Українського козацтва на центральній площі міста відбулося встановлення патріотичних рекордів України : “Запуск найбільшої кількості голубів” та “Відправлення найбільшої кількості дитячих листів воїнам АТО”;

1 листопада у місті Києві проводилася 1 Всеукраїнська музична олімпіада “Голос країни”, в якій взяли участь учасники вокального ансамблю “Полонина” (3 місце) та чоловічого вокального ансамблю “Будьмо” (1 місце) Уманського обласного музичного училища ім. П.Демуцького;

21 листопада на майдані біля пам’ятника І.Гонті та М.Залізняку відбулися заходи з нагоди Дня Гідності і Свободи . В цей день громадські активісти Умані    відкрили пам’ятник ватажкам національно-визвольної боротьби на Правобережній Україні Максиму Залізняку та Івану Гонті;

            6 грудня відбулося відкриття персональної виставки художніх творів “Зцілення любов’ю” художниці Наталії Семененко з нагоди Дня Збройних Сил України;

             11 грудня в рамках Днів культури Держави Ізраїль в Україні, в міському Будинку культури відбувся концерт ізраїльських артистів та зустріч з ізраїльською офіційною делегацією;

             15 грудня в Художньому музеї (Картинній галереї) в рамках арт-проекту “Час Різдва” відкрилася персональна виставка картин молодої уманської художниці Одарки Дьоми-Пісної;

              19 грудня в день великого православного свята Святого Миколая відбулося урочисте відкриття Головної новорічної ялинки міста.

ІV. Демографічна ситуація

Станом на 01.01.2016 року за статистичними даними чисельність наявного населення міста становила 85957 осіб. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення на 175 осіб.

Природний рух населення міста характеризується такими показниками:

 

Показники

2015 рік
1 Чисельність наявного населення, тис. осіб  85957
2 Чисельність постійного населення, тис.осіб 85127
3 Загальний приріст (скорочення)  чисельності населення - 494
4 Природний приріст, скорочення (-) населення, осіб - 175
5 Кількість живонароджених, осіб 734
6 Кількість померлих, осіб 909
7 у т.ч. померлих дітей до 1 року 6
8 Міграційний приріст, скорочення (-) скорочення  населення, осіб -319
9 Кількість прибулих, осіб 1299
10 Кількість вибулих, осіб 1618
11 Кількість шлюбів, одиниць 770
На 1000 осіб наявного населення
12 Природний приріст, скорочення (-) населення -2,0
13 Рівень народжуваності 8,5
14 Рівень смертності 10,5
15 Міграційний приріст, скорочення (-) населення - 3,7
16 Рівень шлюбності 8,9

Заступник міського голови                                                               В.В.Бабич       

Прочитано 4016 разів