Середа, 02 вересня 2015 09:37

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у виконкомі Уманської міської ради

a gerb

УМАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25 квітня 2013 р.  № 30-р

Про затвердження Переліку відомостей,

що становлять службову інформацію у виконкомі

Уманської міської ради

            Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05.05.2011р. №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998р. №1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію", розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 19.03.2012 р. № 63/01-02-1 „Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Черкаській обласній адміністрації”:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію
у виконкомі Уманської міської ради (додається).

 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря виконкому Новак В.В. та головного спеціаліста з мобілізаційної роботи виконкому.

 

Міський голова                                                                       Ю.І.Бодров

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Розпорядженняміськогоголови

                                                                              25 квітня 2013 року №  30-р

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію у

виконкомі Уманської міської ради

1. Оборонна та мобілізаційна робота

1) Відомості про порядок підготовки, переведення на режим роботи в
умовах особливого періоду, організацію оповіщення, зв'язку, управління
мобілізацією, зміст плану перевезень (маршрути, строки, місце зосередження) населення в разі евакуації в розрізі органів виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, які не задіяні у процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2)   Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталого функціонування різних  галузей  економіки міста в умовах особливого періоду.

3)     Відомості про встановлення, скасування та виконання мобілізаційних завдань (замовлень), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

 1. Відомості щодо організації оборони міста  крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які піддягають передачі до складу Збройних Сил України (з метою укомплектування) у цілому щодо районних військових комісаріатів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6)  Інструкції посадових осіб та номери чергового персоналу, який обслуговує вузли зв'язку щодо організації зв'язку.

 1. Плани об'єктів (адміністративних будинків), які задіяні у процесі виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, з нанесеними схемами мереж зв'язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення, комп'ютерних систем, систем охорони об'єктів.
 2. Відомості про пункти управління, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 3. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях в особливий період, які не задіяні в

 

процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

10)  Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку в розрізі органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, які не задіяні у процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

11) Акти перевірок стану мобілізаційної готовності та мобілізаційного
резерву в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, установах і організаціях, які не задіяні у процесі виробництва
озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних
виробів до них.

 1. Щорічна доповідь про стан мобілізаційної готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

14) Відомості про номенклатуру, обсяги, місця зберігання матеріальних
цінностей мобілізаційних резервів, крім виробництва, поставки озброєння
(боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до
них); розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в розрізі підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, крім відомостей, що становлять державну
таємницю.

 1. Відомості про обсяги, зміст страхового фонду документації на: об'єкти і продукцію необоронного призначення; потенційно небезпечні об'єкти; об'єкти системи життєзабезпечення населення, аварії на яких можуть призвести до надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
 2. Відомості про проведення мобілізаційних навчань, тренувань з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями і підприємствами, які не задіяні у процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них).
 3. Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах (установах, організаціях), які не задіяні у процесі виробництва озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

18)     Перелік посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані, які працюють в органах виконавчої влади, органах
місцевого самоврядування.

 

19)  Відомості про штатний розпис і структуру органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування на особливий період, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

 1. Відомості з питань праці та кадрів на особливий період.
 2. Відомості щодо підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.
 3. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань мобілізаційної підготовки.
 1. Відомості про методичні матеріали, виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки .
 2. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи міста в особливий період у частині, що стосується органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 3. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 4. Відомості щодо територіальної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Цивільний захист

 1. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
 2. Відомості щодо організації зв'язку при ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час, а також на навчаннях, тренуваннях.
 3. Схеми організації зв'язку з неповним переліком позивних та діючих частот.
  1. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.
 4. Оперативно-технічна документація бойових постів та оперативних вузлів зв'язку.
 1. Табелі термінових та строкових донесень Департаменту  з питань цивільного захисту та оборонної роботиЧеркаської ОДА, що не становлять державну таємницю.
 2. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об'єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту).
 3. Зведені відомості про об'єкти, що віднесені до 1 та 2 категорії з цивільної оборони і беруться під військову та воєнізовану охорону в умовах воєнного стану.

9)   Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

 

10)  Відомості про заходи   цивільного захисту на особливий період міста, підприємств, установ організацій, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

 1. Відомості про організацію системи оповіщення цивільного захисту, побудову системи зв'язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення.
  1. Виписки з радіоданих.
 3. Плани цивільного захисту на особливий період об'єктів економіки, що не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони).
 4. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони), крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 5. Відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) області.
 6. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об'єктів, що віднесені до І-ІІ ступенів хімічної небезпеки (місце розташування об'єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на зазначеному об'єкті).
 7. Відомості щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управління, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки.
 1. Відомості списання та знищення бактерійних та медичних препаратів, що зберігаються на складах тривалого зберігання, та у яких закінчився термін зберігання.
 2. Відомості про місцезнаходження баз, складів підприємств, де зберігаються вибухові та радіоактивні речовини, бойова вогнепальна зброя, сильнодіюча отрута, наркотичні речовини.

3. Забезпечення охорони державної таємниці

1) Відомості за окремими показниками про планування, запровадження
заходів щодо забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність
недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що
становлять державну таємницю.

 1. Відомості щодо оформлення та надання допуску та доступу посадовим особам до державної таємниці, номенклатури посад, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, встановлення надбавок до посадових окладів за роботу в умовах режимних обмежень.
 2. Відомості щодо режимних приміщень (зон, територій), в яких проводяться секретні роботи, зберігаються матеріальні носії секретної та службової інформації, циркулює секретна та службова мовна інформація, заходи щодо їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

 

4)   Відомості  про   проведення   службових  розслідувань  за   фактами
розголошення секретної та службової інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці
та службової інформації.

 1. Відомості щодо організації та ведення діловодства з документами, що містять секретну та службову інформацію, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості про назву документа, що містить секретну та службову інформацію, його реєстраційний номер.
 3. Відомості про знищення, перевірку наявності, приймання-передачу, перегляд грифів обмеження доступу матеріальних носіїв секретної та службової інформації, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 4. Відомості щодо облікових карток громадян про надання їм допуску до державної таємниці та мотивованого запиту про його надання.
 5. Відомості про заходи щодо забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму, воєнного або надзвичайного стану (особливого періоду).

10) Відомості про засоби охорони, систему сигналізації, зміст заходів
пропускного та внутрішньооб'єктового режиму.

11)  Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв'язку з виїздом в іноземні країни громадян, яким надано чи було надано допуск та
доступ до державної таємниці.

12) Відомості щодо забезпечення режиму секретності, організаційних
та технічних заходів з охорони інформації з обмеженим доступом під час
міжнародного співробітництва.

4. Безпека та охорона правопорядку

 1. Відомості щодо антитерористичної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не піддягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.
 3. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

5. Містобудування та архітектура

 1. Відомості, що розкривають координати та висоти геодезичних пунктів.
 2. Відомості, що містяться в топографічних картах (планах) пунктів полігонометрії, теодолітних ходів та нівелювання, абрисах місцезнаходження стінних реперів, обчисленнях висот, схемах геодезичного обґрунтування.

3)    Відомості, що містяться в планшетах М1:5000, М1:2000, топографічних картах М1 :25000.

 1. Відомості, що містяться в комплексній схемі планування міста.
 2. Відомості, що містяться в схемі планування  міста (концепції).

6)    Відомості, що містяться в проекті детального планування
містобудівних комплексів м. Умань , технічно-економічному обґрунтуванні.

          7)Відомості, що містяться в історико-містобудівних опорних планах.

          8)Відомості, що містяться в генпланах міста.

          9)Відомості про топографічні, спеціальні або цифрові карти чи плани міста М1:10000, складені в системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників, повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній та зазначення цілей.

6. Житлово-комунальне господарство

 1. Відомості за окремими показниками про системи (схеми) трас зовнішнього постачання електричної і теплової енергії, газопроводів, призначених для живлення підприємств, установ, організацій (крім тих, що не виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку, спеціальні технічні засоби, спеціальну техніку).
 2. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення міста, заходи їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 3. Відомості про фактичні обсяги запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 4. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об'єктів промисловості.
 1. Відомості про координати об'єктів, організаційні заходи та технічні засоби охорони об'єктів комунального забезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
 2. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.
 3. Відомості про інженерно-технічні заходи, розголошення яких може призвести до порушення стійкого водо-, електро-, тепло-, газопостачання та каналізації міста.

7. Культура

 1. Зведені відомості про розташування пам'яток археології місцевого та національного значення.
 2. Відомості про склад і зміст музейних колекцій, переліки експонатів комунальних музеїв області, віднесених до Музейного фонду України.

3)     Відомості щодо етнокультурних та релігійних проблем, обумовлених сепаратистськими, ксенофобськими, шовіністичними та іншими дестабілізуючими антидержавними настроями і тенденціями, що можуть призвести до розпалювання ворожнечі та інших непередбачуваних
подій.

8. Економіка

1) Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, що за
домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

2)    Відомості, що розкривають комерційні таємниці суб'єктів підприємницької діяльності, отримані в ході аналізу або вивчення їх фінансово-господарської діяльності.

3) Відомості, що розкривають стратегію та позицію в певних питаннях
на переговорах з міжнародними організаціями, іноземними та іншими партнерами.

9. Охорона здоров'я

 1. Відомості (персоналізована інформація) щодо стану здоров'я громадян.
 2. Відомості про дані генетичних та інших досліджень, що є критеріями ідентифікації особи.

3)  Відомості за сукупністю всіх показників про роботу оперативного штабу з виконання оперативних завдань, направлених на стабілізацію епідситуації.

4) Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові та її препаратів, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

10. Архівна справа

  Протоколи засідань експертно-перевірної комісії архівного відділу міської ради, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування".

11. Інше

 1. Відомості про проведення службових розслідувань щодо державних службовців.
 2. Інші відомості, витік яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної в ході виконання службових обов’язків або конфіденційно, чи для підтримання авторитету державних органів.

Секретар виконкому                                                               В.В.Новак 

Прочитано 2543 разів