Понеділок, 27 вересня 2021 12:47

До уваги Міжнародної спільноти!

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

З метою уникнення маніпуляцій навколо теми захисту культурного надбання, Уманська міська рада повідомляє про свою чітку та однозначну позицію щодо захисту культурної спадщини в регіоні, засуджує будь-які дії третіх осіб, спрямовані на знищення пам’яток, та планує вживати будь-яких дій в межах чинного законодавства України з метою збереження культурної спадщини та надбання українського народу.

Зокрема, одним із прикладів є захист території Старовинного кладовища від протиправних дії колишніх посадовців, якими в інтересах афілійованих осіб було надано у власність об’єкти нерухомості, розташовані в місті Умань, за адресою: вул. Мономаха, 4А, з подальшим наданням права будівництва в охоронній зоні пам’ятки «Могила Цадика Нахмана 1811 року» багатоквартирного житлового будинку з торгівельним центром. Зазначеними діями попереднє керівництво міста не лише намагалося отримати фінансову вигоду, а й знищити туристичну та інвестиційну привабливість міста та інтерес з боку паломників. Уманська міська рада відреагувала на зазначені неправомірні дії та скасувала неправомірно набуте право, відстоявши інтереси громади та суспільства в судах усіх інстанцій.
Слід відзначити, що Уманська міська рада розуміє важливість для Країни та регіону факту внесення «Могили Цадика Нахмана 1811 року» до Списку пам’яток історії та культури області, що перебувають під охороною держави.
09 квітня 2021 року було завершено юридично процес затвердження охоронних зон пам’ятки, та Наказом Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації № 41 було затверджено межі та режими використання зон охорони пам’ятки історії місцевого значення «Могила Цадика Нахмана 1811 р.», що фактично надало належний правовий захист території Старовинного Єврейського кладовища 19 сторіччя.
Зважаючи на затверджені охоронні зони пам’ятки та режими їх використання, власники об’єктів нерухомості, розташованих в межах домоволодінь по вул. Пушкіна: №№24, 26, 28, 30, 32, 41/24, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 54/22, 56, 58, 60, 62, 64, 66; по вул. Белінського: №№ 2, 4, 6,8, 9, 10, 11,12, 14, 16, 18, 20, 20а, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40; по вул. С.Перовської: №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 5; по вул. Прохожій: №№ 15, 17, 21; по вул. Челюскінців: №№ 8, 12 повинні дотримуватися обмежень використання території, встановлених чинним законодавством.
Уманська міська рада закликає Міжнародну спільноту, у тому числі Міжнародний Благодійний Фонд імені рабі Нахмана з Бреславу, до спільної участі у збереженні культурного надбання та зокрема захисту Старовинного Єврейського кладовища у місті Умань від його знищення!

To avoid manipulations regarding the protection of cultural heritage, Uman City Council announces its unambiguous position regarding cultural heritage protection in the region. It condemns any actions by third parties which are aimed at the destruction of monuments. It also plans to take any action (within the current legislation of Ukraine) to preserve the cultural heritage of the Ukrainian people.
In particular, one of the examples of the above is the protection of the Ancient Cemetery from the illegal actions of former officials. These officials have transferred into the [private] property a real estate object at 4A Monomach Street (located within the protection zone of the historical site Burial Place of Tzadik Nachman, 1811), and gave the permission to build a multi-apartment building and retail center at this address. This was done to satisfy the interests of the people connected to these officials. These actions by the previous city leadership did not only aim at obtaining [illegal] fiscal gains but also to eliminate tourism and investment incentives and diminish the city’s attractiveness to pilgrims. Uman City Council reacted to these illegal acts and annulled illegally gained rights. Thus it has protected the societal interests in courts of all levels.
It should be noted that Uman City Council understands the importance (both on the country-wide and regional levels) of including the Burial Place of Tzadik Nachman, 1811 in the regional Registry of Historical and Cultural Sites, which are protected by the state.
On April 9, 2021, the legal process of codifying historical site’s protection zones was completed. A Decree #41 by the Cherkasy Regional Administration’s Department of Culture and Cultural Heritage has set borders and modes of use of the protection zones for the historical site of local significance Burial Place of Tzadik Nachman, 1811. De facto, this has also given proper legal protection to the Old Jewish Cemetery, XIX century.
Considering the legally set protection zones for the historical sites, as well as modes of their use, the owners of the objects listed below must observe limitations set by current legislation. This applies to:
24, 26, 28, 30, 32, 41/24, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 54/22, 56, 58, 60, 62, 64, 66 Pushkin Street;
2, 4, 6,8, 9, 10, 11,12, 14, 16, 18, 20, 20а, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40 Belinskiy Street;
1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 5 Perovska Street;
15, 17, 21 Prochozha Street;
8, 12 Chelyuskintsy Street.
Uman City Council is calling on the international community, including Rabbi Nachman of Breslov International Charitable Foundation, to join in the protection of cultural heritage, and, in particular, to protect the Uman’s Old Jewish Cemetery from destruction!

 

Прочитано 572 разів